Przejdź do treści

Gazetka

Redakcja: Anna Sulencka

Odpowiedzialny za wydanie informacji: Jan Stanisław Pietras

Adres redakcji: ul. Żywiecka 13, 30-418 Kraków, tel./fax 12 268 16 14 tel. 12 268 18 00, e-mail: rada@dzielnica9.krakow.pl

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do nawiązania kontaktu z Redakcją. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i korekty artykułów oraz nadawania im własnych tytułów.

Najbliższe posiedzenie rady

24.01.2019 r., godz. 18.00

III sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów