Przejdź do treści

Gazetka

Redakcja: Jakub Gawron

Odpowiedzialny za wydanie informacji: Bogusław Gołas

Adres redakcji: ul. Żywiecka 13, 30-418 Kraków, tel./fax 12 268 16 14 tel. 12 268 18 00, e-mail: rada@dzielnica9.krakow.pl

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do nawiązania kontaktu z redakcją. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i korekty artykułów oraz nadawania im własnych tytułów.

 

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

27 października (czwartek), 
godz. 17:00

Inicjatywy obywatelskie