Przejdź do treści

Uchwały

XXXIII sesja Rady Dzielnicy IX, 13 stycznia 2017

Uchwała Nr XXXIII/229/2017 w sprawie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”.

Uchwała Nr XXXIII/228/2017 w sprawie korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Liban”.

Uchwała Nr XXXIII/227/2017 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Uchwała Nr XXXIII/226/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

XXXII sesja Rady Dzielnicy IX, 19 grudnia 2016

Uchwała Nr XXXII/225/2016 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Żywieckiej 32 w Krakowie.

Uchwała Nr XXXII/224/2016 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 145/9, 145/10, 152/3, 152/8 obr. 43 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową zjazdu z działek nr 145/1 obr. 43 jedn. ewid. Podgórze i nr. 700 obr. 33 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Zdunów w Krakowie.

XXXI sesja Rady Dzielnicy IX, 25 listopada 2016

Uchwała Nr XXXI/223/2016 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Klementyny Hoffmanowej 19 w Krakowie.

Uchwała Nr XXXI/222/2016 w sprawie wniosków do Budżetu miasta Krakowa na rok 2017.

Uchwała Nr XXXI/221/2016 w sprawie Wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXI/220/2016 w sprawie korekty Uchwały Nr III/11/2015 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki z dnia 20.01.2015 r.

Uchwała Nr XXXI/219/2016 w sprawie korekty Uchwały Nr III/14/2015 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki z dnia 20.01.2015 r.

Uchwała Nr XXXI/218/2016 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Uchwała Nr XXXI/217/2016 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Najbliższe posiedzenie rady

09.02.2017 r., godz. 18.30 XXXV sesja (nadzwyczajna) Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów