Przejdź do treści

Uchwały

XXXIX sesja Rady Dzielnicy IX, 26 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXIX/265/2017 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku usługowo-mieszkalnego (wielorodzinnego) z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr 9/1, 10/2 obr. 45 jedn.ewid. Podgórze i części działek nr 94, 14, 15/2, 15/1 obr. 45 jedn.ewid. Podgórze przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie.

Uchwała Nr XXXIX/264/2017 w sprawie korekty podziału środków finansowych na zadanie: "Obsługa Dzielnic" na rok 2017.

Uchwała Nr XXXIX/263/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

XXXVIII sesja Rady Dzielnicy IX, 26 maja 2017

Uchwała Nr XXXVIII/262/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Zakopiańskiej 101 Krakowie.

Uchwała Nr XXXVIII/261/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Żywieckiej 44 Krakowie.

Uchwała Nr XXXVIII/260/2017 w sprawie zmiany obecnej nazwy ul. J.Marcika w Krakowie, położonej na obszarze Dzielnicy IX.

Uchwała Nr XXXVIII/259/2017 w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 zadania pn. Wykonanie remontu pasa jezdnego w ulicy Sielskiej w Krakowie.

Uchwała Nr XXXVIII/258/2017 w sprawie wstępnej listy zadań Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Uchwała Nr XXXVIII/257/2017 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Uchwała Nr XXXVIII/256/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

XXXVII sesja Rady Dzielnicy IX, 13 kwietnia 2017

Uchwała Nr XXXVII/255/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kościuszkowców 4 w Krakowie.

Uchwała Nr XXXVII/254/2017 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

Uchwała Nr XXXVII/253/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki na rok 2017.

Uchwała Nr XXXVII/252/2017 w sprawie Projektu budowlanego stała organizacja ruchu dla wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielniana w Krakowie Podgórzu działka Nr 326/7, obr.32.

Uchwała Nr XXXVII/251/2017 w sprawie Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki oraz poziomu rozdysponowania środków za 2016 rok.

Najbliższe posiedzenie rady

24.08.2017 r., godz. 18.30 XLI sesja (nadzwyczajna) Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów