Przejdź do treści

Uchwały

XLIX sesja Rady Dzielnicy IX, 20 lutego 2018

Uchwała Nr XLIX/330/2018 w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”.

Uchwała Nr XLIX/329/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Do Wilgi 11 Krakowie.

Uchwała Nr XLIX/328/2018 w sprawie przyznania Odznaki Honoris Gratia Szkole Podstawowej Nr 49 w Krakowie.

Uchwała Nr XLIX/327/2018 w sprawie wykonania tablic i ich montażu w celu oznakowani alejki w Parku Solvay.

Uchwała Nr XLIX/326/2018 w sprawie posadzenia na terenie Parku Solvay „Dębów katyńskich”.

Uchwała Nr XLIX/325/2018 w sprawie wprowadzenia znaku B-35 na ulicy Pocztowej w Krakowie.

Uchwała Nr XLIII/324/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

XLVIII sesja Rady Dzielnicy IX, 6 lutego 2018

Uchwała Nr XLVIII/323/2018 w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

XLVII sesja Rady Dzielnicy IX, 30 stycznia 2018

Uchwała Nr XLVII/322/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Hoffmanowej 19 Krakowie.

Uchwała Nr XLVII/321/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Zakopiańskiej 99 Krakowie.

Uchwała Nr XLVII/320/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Żywieckiej 28 Krakowie.

Uchwała Nr XLVII/319/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy  ulicy Żywieckiej 44 Krakowie.

Uchwała Nr XLVII/318/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Uchwała Nr XLVII/317/2018 w sprawie wydania opinii dla projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic.

Najbliższe posiedzenie rady

20.03.2018 r., godz. 18.30    L sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów