Przejdź do treści

Uchwały

LI Sesja Rady Dzielnicy IX, 14 grudnia 2022r.

Uchwała Nr LI/ 255 /2022 w sprawie wyznaczenia progu zwalniającego na ul. Zdunów w Krakowie

Uchwała Nr LI/ 256 /2022 w sprawie wykupu działki Nr 479/2 obr. 33 j.e. Podgórze przy ul. Huculskiej.

L Sesja Rady Dzielnicy IX, 30 listopada 2022r.

Uchwała Nr L/ 252 /2022 w sprawie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Zbrojarzy w Krakowie.

Uchwała Nr L/ 253 /2022 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2022.

Uchwała Nr L/ 254 /2022 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2021-2023.

XLIX Sesja Rady Dzielnicy IX, 27 października 2022r.

Uchwała Nr XLIX/ 250 /2022 w sprawie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „ Przesunięcie oświetlenia ulicznego z chodnika na ul. Goryczkowej poza chodnik”.

Uchwała Nr XLIX/ 251 /2022 w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „ŁAGIEWNIKI”..

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

22 lutego (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie