Przejdź do treści

Uchwały

LV Sesja Rady Dzielnicy IX, 19 kwietnia 2023r.

Uchwała Nr LV/ 268 /2023 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2023.

Uchwała Nr LV/ 269 /2023 w sprawie ustawienia znaku B-36 na ul. Orzechowej w Krakowie.

LIV Sesja Rady Dzielnicy IX, 29 marca 2023r.

Uchwała Nr LIV/ 265 /2023 w sprawie zgłoszenia kandydatury do przyznania nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2022.

Uchwała Nr LIV/ 266 /2023 w sprawie zakazu postoju znak B-35 na ul. Miłej w Krakowie.

Uchwała Nr LIV/ 267 /2023 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

LIII Sesja Rady Dzielnicy IX, 22 lutego 2023r.

Uchwała Nr LIII/ 261 /2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/238/2022 z dnia 13.07.2022r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki na rok 2023.

Uchwała Nr LIII/ 262 /2023 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2023.

Uchwała Nr LIII/ 263 /2023 w sprawie wprowadzenia strefy zamieszkania na odcinku ul. Uroczej od ul. Harcerskiej do ul. Włodarskiej w Krakowie.

Uchwała Nr LIII/ 264 /2023 w sprawie zakazu postoju znak B-35 na ul. Pienińskiej w Krakowie.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

21 czerwca (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie