Przejdź do treści

Pogotowie gazowe

Telefon alarmowy: 992

Kraków, ul. Gazowa 16 Tel.: (0-12) 656 50 36 lub 992

Gaz ziemny jest jednym z najbardziej bezpiecznych nośników energii przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Istotną rolę w bezpiecznym użytkowaniu paliwa i zapobieganiu awariom odgrywają służby Pogotowia Gazowego. Funkcjonujące w strukturach PGNiG S.A. zapewniają natychmiastową pomoc ekip technicznych w przypadku awarii.

Pogotowie Gazowe wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt ratownictwa gazowego. Dojazd ekip zabezpieczających i usuwających awarię wymaga natychmiastowej akcji, dlatego pojazdy Pogotowia Gazowego są pojazdami uprzywilejowanymi, co jest szczególnie ważne w aglomeracjach miejskich o dużym natężeniu ruchu.

Pogotowie Gazowe prowadzi całodobowy dyżur i jest przygotowane do natychmiastowej interwencji w przypadku ulatniania się gazu. Wszystkie zgłoszenia dotyczące interwencji Pogotowia Gazowego są rejestrowane. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zagrożenia, należy natychmiast zgłosić ten fakt do Pogotowia Gazowego pod bezpłatny numer telefonu 992.

Gdy ulatnia się gaz:

  • otwórz szeroko okna i drzwi tak, aby spowodować przewiew,
  • zamknij kurek gazu w mieszkaniu,
  • nie używaj otwartego ognia,
  • nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych i światła,
  • powiadom osoby mieszkające w pobliżu o zagrożeniu i opuść budynek,
  • nie posługuj się telefonem (nawet komórkowym) w mieszkaniu,
  • powiadom Pogotowie Gazowe tel. 992 korzystając z telefonu na zewnątrz.

Źródło: PGNiG

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

24 kwietnia (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie