Przejdź do treści

Komisja ds. Edukacji, Kultury i Tradycji

Skład osobowy komisji:

 1. Marek Brożek
 2. Bogusław Gołas
 3. Jerzy Grabowski
 4. Renata Grotowska
 5. Marek Kocajda
 6. Renata Kurleto
 7. Wojciech Migdał
 8. Krzysztof Mitras
 9. Jan S.Pietras
 10. Leszek Siwiec
 11. Renata Świędrych 

Przewodniczący: Krzysztof Mitras

Zakres działania komisji

 1. Planowanie, inicjowanie, nadzór nad realizacją projektów dotyczących edukacji i kultury.
 2. Współpraca z placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi na terenie Dzielnicy IX i M. Krakowa.
 3. Planowanie i nadzór nad realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych w obiektach szkół, przedszkoli i inst. kultury.
 4. Planowanie, wnioskowanie i realizacja działań w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa duchowego i materialnego „małej ojczyzny”.
 5. W w/w zakresie poszukiwanie sojuszników  oraz współpraca ze  środowiskiem, placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami miejskimi, Radą Miasta Krakowa.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

termin zostanie podany wkrótce 

Inicjatywy obywatelskie