Przejdź do treści

Komisja ds. Edukacji, Kultury i Tradycji

Skład osobowy komisji:

 1. Jerzy BĘTKOWSKI
 2. Bogusław GOŁAS
 3. Mariola HURKO
 4. Marek KOCAJDA
 5. Tomasz KOZŁOWSKI
 6. Krzysztof MITRAS
 7. Renata ŚWIĘDRYCH

Przewodniczący: Krzysztof Mitras

Zakres działania komisji

 1. Planowanie, inicjowanie, nadzór nad realizacją projektów dotyczących edukacji i kultury.
 2. Współpraca z placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi na terenie Dzielnicy IX i M. Krakowa.
 3. Planowanie i nadzór nad realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych w obiektach szkół, przedszkoli i inst. kultury.
 4. Planowanie, wnioskowanie i realizacja działań w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa duchowego i materialnego „małej ojczyzny”.
 5. W w/w zakresie poszukiwanie sojuszników oraz współpraca ze  środowiskiem, placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami miejskimi, Radą Miasta Krakowa.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

24 kwietnia (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie