Przejdź do treści

Komisja ds. Edukacji, Kultury i Tradycji

Skład osobowy komisji:

 1. Jerzy Bętkowski
 2. Marek Brożek
 3. Bogusław Gołas
 4. Jerzy Grabowski
 5. Renata Grotowska
 6. Paweł Heyduk
 7. Mariola Hurko
 8. Marek Kocajda
 9. Renata Kurleto
 10. Wojciech Migdał
 11. Krzysztof Mitras
 12. Ewa Nowak
 13. Jan S.Pietras
 14. Leszek Siwiec
 15. Renata Świędrych 

Przewodniczący: Krzysztof Mitras

Zakres działania komisji

 1. Planowanie, inicjowanie, nadzór nad realizacją projektów dotyczących edukacji i kultury.
 2. Współpraca z placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi na terenie Dzielnicy IX i M. Krakowa.
 3. Planowanie i nadzór nad realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych w obiektach szkół, przedszkoli i inst. kultury.
 4. Planowanie, wnioskowanie i realizacja działań w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa duchowego i materialnego „małej ojczyzny”.
 5. W w/w zakresie poszukiwanie sojuszników  oraz współpraca ze  środowiskiem, placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami miejskimi, Radą Miasta Krakowa.

Najbliższe posiedzenie rady

O terminie VII Sesji poinformujemy wkrótce.

Informacje dla Seniorów