Przejdź do treści

Komisja ds. Edukacji, Kultury i Tradycji

Skład osobowy komisji:

 1. Bała Maciej
 2. Grotowska Renata
 3. Migdał Wojciech
 4. Migdał Adam
 5. Mitras Krzysztof
 6. Pietras Jan Stanisław
 7. Siwiec Leszek
 8. Słobodzian Maria

Przewodniczący: Leszek Siwiec

Zakres działania komisji

 1. Planowanie, inicjowanie, nadzór nad realizacją projektów dotyczących edukacji i kultury.
 2. Współpraca z placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi na terenie Dzielnicy IX i M. Krakowa.
 3. Planowanie i nadzór nad realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych w obiektach szkół, przedszkoli i inst. kultury.
 4. Planowanie, wnioskowanie i realizacja działań w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa duchowego i materialnego „małej ojczyzny”.
 5. W w/w zakresie poszukiwanie sojuszników  oraz współpraca ze  środowiskiem, placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami miejskimi, Radą Miasta Krakowa.

Najbliższe posiedzenie rady

6.11.2017 r., godz. 18.30 XLIV sesja Rady Dzielnicy IX

6.11.2017 r., godz. 20.30 XLV sesja (nadzwyczajna) Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów