Przejdź do treści

Komisja ds. Edukacji, Kultury i Tradycji

Skład osobowy komisji:

 1. Marek Brożek
 2. Bogusław Gołas
 3. Renata Grotowska
 4. Marek Kocajda
 5. Renata Kurleto
 6. Wojciech Migdał
 7. Krzysztof Mitras
 8. Jan S.Pietras
 9. Leszek Siwiec
 10. Renata Świędrych 

Przewodniczący: Krzysztof Mitras

Zakres działania komisji

 1. Planowanie, inicjowanie, nadzór nad realizacją projektów dotyczących edukacji i kultury.
 2. Współpraca z placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi na terenie Dzielnicy IX i M. Krakowa.
 3. Planowanie i nadzór nad realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych w obiektach szkół, przedszkoli i inst. kultury.
 4. Planowanie, wnioskowanie i realizacja działań w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa duchowego i materialnego „małej ojczyzny”.
 5. W w/w zakresie poszukiwanie sojuszników  oraz współpraca ze  środowiskiem, placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami miejskimi, Radą Miasta Krakowa.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

21 czerwca (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie