Przejdź do treści

Najbliższe posiedzenia

Najbliższe sesje Rady Dzielnicy IX

20 listopada (środa), godz. 18.00

18 grudnia (środa), godz. 18.00

 

POSIEDZENIA KOMISJI

Komisja ds. Polityki Społecznej - 13 listopada (środa), godz. 17.30

Komisja ds. Bezpieczeństwa  i Ochrony Środowiska - 13 listopada (środa), godz. 18.00

Komisja ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji - 13 listopada (środa), godz. 18.30

Komisja ds. Edukacji, Kultury i Tradycji - 14 listopada (czwartek), godz. 18.00

Komisja ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji - 14 listopada (czwartek), godz. 18.30

Komisja ds. Strategii Rozwoju, Promocji i Komunikacji Społecznej - 14 listopada (czwartek), godz. 19.00

 

Dyżur strażników Straży Miejskiej w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13) w każdą trzecią środę  miesiąca w godz. 17.00-18.00.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

20 listopada (środa), godz.18.00

Inicjatywy obywatelskie