Przejdź do treści

Najbliższe posiedzenia

Najbliższe sesje Rady Dzielnicy IX

27 stycznia (środa), godz. 17:00

POSIEDZENIA KOMISJI

Komisja ds. Polityki Społecznej - 20 stycznia (środa), godz. 17:00

Komisja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - 20 stycznia (środa), godz. 17:30

Komisja ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji - 20 stycznia (środa), godz. 18:00

Komisja ds. Edukacji, Kultury i Tradycji - 21 stycznia (czwartek), godz. 18:00

Komisja ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji - 21 stycznia (czwartek), godz. 18:30

Komisja ds. Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji - 27 stycznia (środa), godz. 16:30

 
Dyżur strażników Straży Miejskiej w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13) w każdą trzecią środę  miesiąca w godz. 17.00-18.00.
DYŻURY ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA!!!

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

27 stycznia (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie