Przejdź do treści

Najbliższe posiedzenia

Najbliższe sesje Rady Dzielnicy IX

24 kwietnia (środa), godz. 17:00

POSIEDZENIA KOMISJI

Komisja Rewizyjna - 2 kwietnia (wtorek), godz. 16:00
porządek posiedzenia

Komisja ds. Polityki Społecznej i Senioralnej - 17 kwietnia (środa), godz. 16:00
porządek posiedzenia

Komisja ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji - 17 kwietnia (środa), godz. 16:30
porządek posiedzenia

Komisja ds. Bezpieczeństwa - 17 kwietnia (środa), godz. 17:00
porządek posiedzenia

Komisja ds. Edukacji, Kultury i Tradycji - 17 kwietnia (środa), godz. 17:30
porządek posiedzenia

Komisja ds. Sportu i Rekreacji -
porządek posiedzenia

Komisji Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji -
porządek posiedzenia

Komisja ds. Ochrony Środowiska -
porządek posiedzenia

 

Dyżur strażników Straży Miejskiej w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13), co do zasady, odbywają się w terminie posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa.
Najbliższy dyżur odbędzie się: 17 kwietnia (środa), godz. 17:00

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

24 kwietnia (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie