Przejdź do treści

Najbliższe posiedzenia

Najbliższe sesje Rady Dzielnicy IX

22 lutego (środa), godz. 17:00

POSIEDZENIA KOMISJI

Komisja ds. Polityki Społecznej - 15 lutego (środa), godz. 16:00
porządek posiedzenia

Komisja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - 15 lutego (środa), godz. 16:30
porządek posiedzenia

Komisja ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji - 15 lutego (środa), godz. 17:00
porządek posiedzenia

Komisja ds. Edukacji, Kultury i Tradycji - 15 lutego (środa), godz. 17:30
porządek posiedzenia

Komisja ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji - 15 lutego (środa), godz. 18:00
porządek posiedzenia

 

Dyżur strażników Straży Miejskiej w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13), co do zasady, odbywają się w terminie posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.
Najbliższy dyżur odbędzie się: 15 lutego (środa), godz. 16:30.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

22 lutego (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie