Przejdź do treści

Najbliższe posiedzenia

Najbliższe sesje Rady Dzielnicy IX

Termin zostanie podany wkrótce 

 

POSIEDZENIA KOMISJI

-

 

Dyżur strażników Straży Miejskiej w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13) w każdą trzecią środę  miesiąca w godz. 17.00-18.00.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

termin zostanie podany wkrótce 

Inicjatywy obywatelskie