Przejdź do treści

Najbliższe posiedzenia

Najbliższe sesje Rady Dzielnicy IX

15 grudnia (środa), godz. 17:00

POSIEDZENIA KOMISJI

Komisja ds. Polityki Społecznej - 8 grudnia (środa), godz. 17:00

Komisja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - 8 grudnia (środa), godz. 17:30

Komisja ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji - 8 grudnia (środa), godz. 18:00

Komisja ds. Edukacji, Kultury i Tradycji - 9 grudnia (czwartek), godz. 18:00

Komisja ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji - 9 grudnia (czwartek), godz. 18:30

 

 

Dyżur strażników Straży Miejskiej w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13) w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 17:00-18:00

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

15 grudnia (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie