Przejdź do treści

Oświata

1. Samorządowe Przedszkole nr 95 im. Kornela Makuszyńskiego

   30-424 Kraków, ul. Kościuszkowców 6

   Telefon: 12 312 81 20   e-mail: przedszkole95.krakow@interia.pl

   Strona www: http://www.krakow95.eprzedszkole.com

   Dyrektor: mgr Krystyna Dudek

2. Szkoła Podstawowa nr 49 im. Juliana Ursyna Niemcewicza

    330-426 Kraków, ul. J. Montwiłła - Mireckiego 29

    Telefon: 12 268 04 10   e-mail: sp49krakow@wp.pl

    Strona www: http://sp49.com.pl/

    Dyrektor: mgr Magdalena Piwowar

3. Szkoła Podstawowa nr 56 im. Tadeusza Rejtana

    30-605  Kraków , ul. A. Fredry 65

    Telefon: 12 266 48 61   e-mail: sekretariat@sp56.krakow.pl

    Strona www: http://sp56.krakow.pl/

    Dyrektor: mgr Alicja Kapcia

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II

    30-425 Kraków, ul. Niecała 8 

    Szkoła podstawowa nr 154 z oddziałem przedszkolnym. Internat

    Telefon: 12 266 84 00   e-mail: sosw6@niecala.pl

    Strona www: http://www.niecala.pl/

    Dyrektor: mgr Renata Dubiel

5. Zespół Szkół nr 3 w Krakowie im. Jana Kilińskiego

     30-610 Kraków, ul. Hm S. Millana 16

     Telefon: 12 266 17 74   e-mail: zsnr3millana@gmail.com

     Branżowa Szkoła I Stopnia nr 22

     Technikum Uzupełniające  Dla Dorosłych nr XVIII, Szkoła policealna.

6. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci z Afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek

    30-610 Kraków, ul. Hm S. Millana 15

    Telefon: 12 266 34 67   e-mail: sos-w@o2.pl

    Strona www:  http://www.osw-afazja.pl/

    Szkoła Podstawowa nr 165, Publiczne Przedszkole dla Dzieci z Afazją, Internat.

7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. św. Siostry Faustyny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożego Miłosierdzia

     30-608 Kraków, ul Siostry Faustyny 3

     Telefon: 12 266 30 29   e-mail:  mowkrakow@faustyna.pl

     Strona www: http://ww.mowkrakow.pl/

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

24 kwietnia (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie