Przejdź do treści

Kultura

Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”

Zakopiańska 62, 30-418 Kraków
tel./fax: (012) 266 98 12, 268 20 38
e-mail: solvay@ckpodgorza.pl
Strona www: http://www.solvay.krakow.pl
Kierownik: Maria Dzioba

Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” mieści się w sąsiedztwie Centrum Handlowego „Zakopianka” w budynku pozostałym po zakładach sody „Solvay”. Jest instytucją kulturalną działającą w strukturach Domu Kultury „Podgórze”. Wcześniej instytucja funkcjonowała pod nazwą Dom Kultury „Solvay”, a formy działalności dostosowane były do potrzeb mieszkańców pobliskich osiedli. Od stycznia 2000 jako Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” w szczególności zajmuje się promocją współczesnej sztuki wśród mieszkańców Krakowa. Ukierunkowana jest na różnorodne formy twórczości artystycznej, wśród których dominują działania z zakresu sztuk plastycznych, muzyki, teatru oraz tańca. Centrum prowadzi również działalność edukacyjną, adresowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych oferując im zajęcia prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Jest tu również miejsce na działalność naukowo-konferencyjną, gdyż poza galeriami i salą widowiskową mieszczącą 240 osób, instytucja dysponuje także salą panelową.

TEATR

Od 2002 r. w CSW „Solvay” odbywają się spektakle teatralne młodych teatrów awangardowych oraz realizowane są projekty parateatralne. Przedstawienie w Centrum Sztuki Współczesnej - Kraków Dzielnica IXDo większych przedsięwzięć z dziedziny teatru zaliczyć należy międzynarodowy projekt „Ciało Ludzkie-Znak Uniwersalny” (I edycja w 2003 r. poświęcona japońskiemu tańcowi butoh; II w 2005 r. poświęcona Afryce, w czasie której wystąpiły m. in. zespoły z Mali, RPA, Angoli, Kanady) oraz projekt „Żywy teatr. Teatr czy rytuał?” obejmujący konferencję, warsztaty teatralne i spektakl „Człowiek" w wykonaniu Studium Teatralnego z Warszawy. Ponadto na scenie Centrum zaprezentowało swoje dokonania wiele teatrów awangardowych, m. in.: Teatr Divadlo, Teatr Tańca i Improwizacji, Teatr Bez Reszty, Teatr „Porywacze ciał”, Teatr Arpaaad Film z Neapolu oraz teatr marionetek Compagnie la Machine z Francji. W CSW „Solvay” działa i tworzy Teatr Psychodelii Absolutnej. Wywodzi się z Zakopanego, a założony został w 1994 r. przez Bartłomieja Piotrowskiego (absolwenta teatrologii UJ). Teatr realizuje spektakle wpisujące się w nurt teatru alternatywnego, podejmuje różnorodne działania teatralne, parateatralne i happeningowe. Z placówką współpracuje również Teatr Centrum, który przygotowuje cieszące się dużym uznaniem spektakle o tematyce profilaktycznej.

TANIEC

Od 2001 r. w CSW „Solvay” organizowane są Cykliczne Spotkania z Tańcem Współczesnym, w ramach których prowadzone są przez tancerzy Śląskiego Teatru Tańca warsztaty tańca współczesnego. Na scenie CSW „Solvay” swe dokonania artystyczne a zaprezentowali m. in.: Teatr Otwartej Kreacji, Teatr Tańca DF, Śląski Teatr Tańca, Miho Iwata, M. Pietruszka, I. Olszowska.

MUZYKA

W CSW „Solvay” wykonuje się muzykę współczesną, eksperymentującą w wielu kierunkach: zarówno w obszarze tradycyjnej awangardy, jak i muzyki elektronicznej. Do ważniejszych koncertów, które miały miejsce w CSW „Solvay” należą: wykonanie utworów współczesnych kompozytorów kanadyjskich przez grupę Ara Ensemble (Proces Twórczy 2003), pierwszy w Krakowie monograficzny koncert muzyki Johna Cage'a (Ara Ensemble) oraz koncert jubileuszowy MW2. W Centrum działają muzycy i zespoły specjalizujące się w tworzeniu oraz wykonywaniu muzyki współczesnej - Improvising artists (tworzą go młodzi absolwenci Akademii Muzycznej w Krakowie) oraz Stowarzyszenie Muzyka Młoda (skupia studentów i absolwentów krakowskiej Akademii Muzycznej oraz Wydziału Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, promuje głównie twórczość młodych kompozytorów muzyki współczesnej).

EDUKACJA TWÓRCZA

Dział Edukacji Twórczej organizuje zajęcia dla dzieci Pantonima w Centrum Sztuki Współczesnej - Kraków Dzielnica IXi młodzieży przede wszystkim z placówek oświatowych z terenu Dzielnicy IX. Należą do nich: audycje umuzykalniające dla najmłodszych; spotkania warsztatowe z psychologiem na temat zagrożeń, kultury masowej oraz poświęcone treningowi asertywności; prelekcje dotyczące historii teatru; zajęcia plastyczne, taneczne oraz warsztaty pantomimy dla dzieci niedosłyszących; konkursy plastyczne, literackie oraz przeglądy teatralne i taneczne. W poprzednich latach Dział Edukacji Twórczej organizował szkolenia z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej dla wychowawców przedszkolnych. W CSW „Solvay” prowadzone są również stałe zajęcia: pracownia plastyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych; studio tańca dla dzieci; taniec klasyczny dla zaawansowanych; zajęcia z tańca współczesnego dla początkujących i zaawansowanych; zajęcia z tańca nowoczesnego (hip-hop, rap, funky); warsztaty muzyczne (nauka gry na gitarze). W okresie ferii oraz wakacji prowadzone są w CSW „Solvay” zajęcia dla dzieci.

Klub „Iskierka”

ul. Żywiecka 44, 30-427 Kraków
tel. (012) 266 03 45
e-mail: iskierka@ckpodgorza.pl
Kierownik: Magdalena Handzel-Milc

Domeną działalności jest wystawiennictwo w Galerii Klubu Kultury „Iskierka”. Odbywa się tutaj szereg wernisaży i autorskich wystaw małopolskich twórców profesjonalnych i amatorskich. Organizowane są także tematyczne konkursy plastyczne z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, haftu dla twórców-nieprofesjonalistów, niektóre o zasięgu ogólnopolskim, wieńczone wystawami pokonkursowymi. Część konkursów ma już wieloletnią tradycję, m. in.: „Kapliczki Małopolski” (5. edycja w roku 2005), „Ukryte Talenty Artystyczne Ludzi Trzeciego Wieku” (6. edycja w 2005 r.), zwierzaki (odbyły się wystawy pt. „Kot”, „Pies”). Organizowane są także konkursy adresowane do dzieci z innych klubów oraz szkół (np. w 2004 r. „Legendy Krakowskie” z wykorzystaniem techniki grafiki komputerowej).

„Iskierka” prowadzi także zajęcia plastyczne i muzyczne dla dzieci, aerobik dla pań, Klub Filmowy, Koło Szachowe oraz od 1998 r. Klub Tańca Towarzyskiego dla par i małżeństw. Podczas akcji „Lato w mieście” oraz „Zima” klub zapewnia dzieciom zajęcia w czasie wakacji i ferii zimowych. Ponadto w ramach współpracy z placówkami oświatowymi współorganizuje z Przedszkolem nr 95 coroczny Przegląd Przedszkolnych Zespołów Teatralnych. Klub „Iskierka” włącza się także w organizację Dni Dzielnicy IX oraz Podgórskiej Jesieni Kulturalnej.

Klub Osiedlowy „Borsuczek” Spółdzielni Mieszkaniowej „Cegielniana”

ul. Borsucza, 30-408 Kraków
tel. (012) 269 24 35
Kierownik: Piotr Borowiecki
Klub czynny: poniedziałek - piątek w godz. 16.00 - 20.00

Klub istnieje od roku 1979. Prowadzi całoroczne zajęcia o charakterze oświatowym i rekreacyjnym: kurs języka angielskiego, kurs języka niemieckiego, aerobik dla pań, zajęcia plastyczne, nauka gry na gitarze, nauka gry na instrumentach klawiszowych, koło szachowe, zajęcia ruchowe dla dzieci, gimnastyka relaksacyjna dla pań, kurs podstaw elektroniki, koło dziennikarskie, koło wędkarskie, koło grzybiarzy.

Klub organizuje również zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, do których należy szereg imprez podczas wakacji pn. „Lato z Borsuczkiem” oraz ferii zimowych pn. „Ferie z Borsuczkiem” (m.in. zajęcia sportowe i plastyczne, w tym turnieje tenisa stołowego i konkursy plastyczne, wycieczki plenerowe). W maju i czerwcu w „Borsuczku” następuje podsumowanie całego roku szkolnego pod nazwą „Wiosna z Borsuczkiem”. Odbywają się wtedy m.in. konkurs plastyczny zakończony wernisażem i wystawa pokonkursową, audycja muzyczna, uroczyste zakończenie kursów językowych, konkursy ruchowe dla dzieci najmłodszych, konkurs literacki. Przy Klubie rozgrywa się także Osiedlowa Liga Piłki Nożnej. Działa także mini-biblioteka klubowa oferująca lektury szkolne i beletrystykę.

Ponadto Klub organizuje wycieczki krajoznawcze, narciarskie i na grzyby, a we współpracy z filią Podgórskiej Biblioteki Publicznej przygotowuje spotkania z ciekawymi ludźmi, wykłady historyczne i prelekcje popularno-naukowe. W Klubie odbywają się cotygodniowe spotkania koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz spotkania mieszkańców osiedla i Rady Nadzorczej Spółdzielni „Cegielniana”. Sale Klubu wynajmowane są na narady, posiedzenia, małe imprezy towarzyskie, prezentacje firmowe, itp.

Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne

30-605 Kraków, ul. A. Fredry 65 (Siedziba w szkole)
Adres do korespondencji: 30-605 Kraków, ul. A. Fredry 12d/25
Prezes: Zyta Wawrzyńczyk- Kopia
e-mail: biuro@łtk.pl
Strona www: www.łtk.pl

Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne Pomnik Tadeusza Parpana na stadionie KS Armatura - Kraków Dzielnica IX powstało 23 sierpnia 1993 r. z inicjatywy 22-osobowej grupy mieszkańców - miłośników swej „Małej ojczyzny”, aby kontynuować miejscowe tradycje oraz inspirować inicjatywy kulturalne w Łagiewnikach. Stowarzyszenie skupia 65 członków zwyczajnych i 1 członka wspierającego - Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Założycielem i wieloletnim prezesem był nieżyjący już Stanisław Millan.

ŁTK co roku organizuje zapoczątkowane w 1994 r. przez Stanisława Millana sesje popularno-naukowe związane z wydarzeniami i ludźmi Łagiewnik.

ŁTK integruje środowisko byłych żołnierzy AK z terenu Łagiewnik - jest ich rzecznikiem i powiernikiem. Wielu z nich jest członkami Towarzystwa. W 1997 r. ŁTK wydało opracowanie pt. „37-miu z Łagiewnik”, zawierające biogramy wszystkich 37 Obywateli Łagiewnik upamiętnionych na Pomniku-Miejscu Pamięci.
Cmentarz wojenny z lat 1914-18 przy ul.S.Faustyny - Kraków Dzielnica IX „By czas nie zaćmił i niepamięć” ŁTK w 80-lecie Krakowskiego Związku Piłki Nożnej postanowiło upamiętnić postać legendarnego sportowca, wychowanka KS „Łagiewianka”, piłkarza CRACOVII, wielokrotnego reprezentanta Polski - Tadeusza Parpana. W czerwcu 1999 r. z inicjatywy ŁTK nadano boisku piłkarskiemu przy ul. Chmielnej w Krakowie imię Tadeusza Parpana, a cztery miesiące później w październiku odsłonięto na tymże boisku ufundowany przez KS Armatura obelisk z tablicą upamiętniającą tego wspaniałego człowieka, piłkarza i patriotę.

ŁTK troszczy się także o łagiewnickie nekropolie. Dzięki poparciu Rady Dzielnicy IX uporządkowano cmentarz wojenny z lat 1914-1915, znajdujący się w Łagiewnikach przy ul. S. Faustyny. Z inicjatywy ŁTK kilku ulicom w Łagiewnikach nadano nazwy zasłużonych mieszkańców Łagiewnik: Tadeusza Motarskiego, porucznika Stanisława Wąchały, Hm. Stanisława Millana oraz Tadeusza Połomskiego. 20 marca 2002 r. w I rocznicę śmierci Dha Stanisława Millana w kaplicy MB Łagiewnickiej odsłonięto i poświęcono ufundowaną przez Seniorów Harcerstwa i ŁTK tablicę upamiętniającą Jego zasługi dla Łagiewnik.

Orkiestra Dęta Solvay

30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 62
Tel.: 609 192 041
Prezes: Wojciech Knapczyk
tel.: 608 257 943
Strona www: facebook.com/orkiestra.deta.solvay

Orkiestra Dęta Solvay założona została w 1925 r.Orkiestra Dęta Solvay - Kraków Dzielnica IX przy fabryce sody w Borku Fałęckim. Skupiała pracowników fabryki i przyległego kamieniołomu. Do niepowtarzalnych koncertów orkiestry można zaliczyć m.in.: powitanie Ojca Świętego Jana Pawła II na terenie byłej fabryki Solvay w 1997 roku i udział w Paradzie Świętych w 2002 r. W 2005 r. występ orkiestry uświetnił zjazd przedstawicieli istniejących nadal zakładów Solvay. Koncert „Śladem firm Solvaya na świecie” odbył się na dziedzińcu zamku w Niepołomicach.

Obecnie w orkiestrze gra 25 muzyków. Doborowy repertuar uświetnia wiele uroczystosci, imprez lokalnych, zakładowych czy parafialnych. Rokrocznie orkiestra koncertuje w czasie Dni Dzielnicy IX.

Centrum Aktywności Seniorów „Borsuczek”

30-408 Kraków, ul. Borsucza 12
Tel: 885 538 450
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie „Lajkonik”
tel.: 535 538 450
e-mail: ester@strusiowo.pl

Różnorodne zajęcia stacjonarne w CAS są bezpłatne i odbywają się od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie wg ogłaszanych harmonogramów. Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy. Więcej informacji w miejskim serwisie internetowym: www.dlaseniora.krakow.pl

Biblioteka Kraków

Filia 32 – ul. Żywiecka 32 (https://www.biblioteka.krakow.pl/filia-32/)

Filia 33 – ul. Zakopiańska 103 (https://www.biblioteka.krakow.pl/filia-33/)

Filia 34 – ul. Borsucza 12 (https://www.biblioteka.krakow.pl/filia-34/)

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

29 maja (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie