Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na LXII sesję Rady Dzielnicy IX w dniu 15 listopada 2018 r.

Nr LXII/---/2018 przygotowany przez Komisję Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Dzielnicy IX w sprawie zmiany kwalifikacji ulicy Podhalańskiej do zimowego utrzymania na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Nr LXII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łageiwniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Nr LXII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Nr LXII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łageiwniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr LXII/---/2018 przygotowany przez Komisję Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie.

Nr LXII/---/2018 przygotowany przez Komisję Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Hoffmanowej 19 w Krakowie.

Nr LXII/---/2018 przygotowany przez Komisję Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie.

Nr LXII/---/2018 przygotowany przez Komisję Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie.

Projekty uchwał na LXI sesję Rady Dzielnicy IX w dniu 24 października 2018 r.

Projekty uchwał na LX sesję Rady Dzielnicy IX w dniu 2 października 2018 r.

Nr LX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr LX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Nr LX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie pomnika przyrody przy ul. Zakopiańskiej 72a w Krakowie.

Nr LX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku o przyznanie przez Prezydenta Miatsa Krakowa Odznaki Honoris Gratia.

Nr LX/---/2018 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa wlotu kanalizacji opadowej wraz z przepustem pod drogą oraz przebudowa istniejącego przepustu na działkach nr 1/26, 1/38, 1/66, 1/72, 23/11, 23/13, 60/10, 60/12, 60/13, 60/15, 60/21, 60/22 obr. 66 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Podmokłej w Krakowie w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa pola golfowego z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, wentylacji, ogrzewania, elektrycznej, niskoprądowej oraz wewnętrzną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/9, 1/10, 1/15, 1/17, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/28, 1/31, 1/55, 1/62, 1/64, 1/66, 4/71, 1/72 obr. 66 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie oraz Budowa wlotu kanalizacji opadowej wraz z przepustem pod drogą oraz przebudową istniejącego przepustu na działkach nr 1/26, 1/38, 1/66, 1/72, 23/11, 23/13, 60/10, 60/12, 60/13, 60/15, 60/21, 60/22 obr. 66 jedn. ewid. Podgórze.

Nr LX/---/2018 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX w sprawie wprowadzenia progów zwalniających wyspowych w ulicy Podhalańskiej w Krakowie.


 

Najbliższe posiedzenie rady

15.11.2018 r., godz. 18.30, LXII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów