Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na L sesję w dniu 20 marca 2018 r.

Nr L/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie Wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na 2018 rok.

Nr L/---/2018 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX w sprawie Koncepcji Budowy chodnika w ul. Huculskiej na odcinku od ul. Turonia do ul. Huculskiej nr 13D.

Nr L/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/266/2017 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielnonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr L/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr L/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Nr L/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie opinii dotyczącej przebiegu granic Dzielnic VIII, IX i X.

Nr L/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie przekazania trwałego zarządu – ul. Kościuszkowców 6.

Nr L/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru "Las Borkowski".

Projekty uchwał na XLIX sesję w dniu 20 lutego 2018 r.

Nr XLIX/---/2018 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Do Wilgi 11 w Krakowie.

Nr XLIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wprowadzenia znaku B-35 na ulicy Pocztowej w Krakowie.

Nr XLIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr XLIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie posadzenia na terenie Parku Solvay "dębów katyńskich".

Nr XLIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wykonania tablic i ich montażu w celu oznakowania alejki w Parku Solvay.

Nr XLIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w  sprawie przyznania Medalu Honoris Gratia Szkole Podstawowej Nr 49 w Krakowie.

Nr XLIX/---/2018 przygotowany przez Komisję ds. Terenów Zielonyc, Sportu i Rekreacji Dzielnicy IX w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych Miasta Krakowa".

Projekty uchwał na XLVIII sesję (nadzwyczajną) w dniu 6 lutego 2018 r.

Nr XLVIII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponownania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Najbliższe posiedzenie rady

20.03.2018 r., godz. 18.30    L sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów