Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na LX sesję Rady Dzielnicy IX w dniu 2 października 2018 r.

Nr LX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr LX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Nr LX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie pomnika przyrody przy ul. Zakopiańskiej 72a w Krakowie.

Nr LX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku o przyznanie przez Prezydenta Miatsa Krakowa Odznaki Honoris Gratia.

Nr LX/---/2018 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa wlotu kanalizacji opadowej wraz z przepustem pod drogą oraz przebudowa istniejącego przepustu na działkach nr 1/26, 1/38, 1/66, 1/72, 23/11, 23/13, 60/10, 60/12, 60/13, 60/15, 60/21, 60/22 obr. 66 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Podmokłej w Krakowie w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa pola golfowego z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, wentylacji, ogrzewania, elektrycznej, niskoprądowej oraz wewnętrzną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/9, 1/10, 1/15, 1/17, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/28, 1/31, 1/55, 1/62, 1/64, 1/66, 4/71, 1/72 obr. 66 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie oraz Budowa wlotu kanalizacji opadowej wraz z przepustem pod drogą oraz przebudową istniejącego przepustu na działkach nr 1/26, 1/38, 1/66, 1/72, 23/11, 23/13, 60/10, 60/12, 60/13, 60/15, 60/21, 60/22 obr. 66 jedn. ewid. Podgórze.

Nr LX/---/2018 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX w sprawie wprowadzenia progów zwalniających wyspowych w ulicy Podhalańskiej w Krakowie.


 

Projekty uchwał na LIX sesję Rady Dzielnicy IX w dniu 11 września 2018 r.

Nr LIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr LIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2019 roku.

Nr LIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadania z terenu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Nr LIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadania z terenu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Nr LIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Nr LIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku o przyznanie przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia.


 

Projekty uchwał na LVIII sesję Rady Dzielnicy IX w dniu 16 sierpnia 2018 r.

Nr LVIII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wydania opinii do sporządzonego nowego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennaego dla Miasta Krakowa".

Nr LVIII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wydania opinii dla projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic.

Nr LVIII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadania z terenu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Nr LVIII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr LVIII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

 

Najbliższe posiedzenie rady

02.10.2018 r., godz. 18.30, LX sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów