Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XVI Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX

Nr XVI /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie przystąpienia do rozpoczęcia procedury uchwalania miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego pn. Borek Fałęcki szkoła.

Pobierz projekt uchwały nr XVI/ /2019

Nr XVI /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie przystąpienia do rozpoczęcia procedury uchwalania miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego pn. Borek Fałęcki ul. Kościuszkowców 6.

Pobierz projekt uchwały nr XVI/ /2019

Nr XVI /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wniosku o przyznanie przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaki Honoris Gratia.

Pobierz projekt uchwały nr XVI/ /2019

Nr XVI /  /2019 przygotowany przez Komisję Polityki Społecznej w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 

Pobierz projekt uchwały nr XVI/ /2019

Nr XVI /  /2019 przygotowany przez Komisję Polityki Społecznej w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 

Pobierz projekt uchwały nr XVI/ /2019

Porządek obrad XV Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 2 grudnia 2019 r.

Porządek obrad XV sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 2 grudnia 2019 r.

Projekty uchwał na XV Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 2 grudnia 2019r.

Nr XV /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 zadania pn. Budowa układu komunikacyjnego równoległego do ul. Turowicza z połączeniem ul. Fredry, na wysokości ul. Gen. Roi i ul. Fredry 6, z wyjazdem w kierunku Centrum Handlowego Bonarka.

Pobierz projekt uchwały nr XV/ /2019

Nr XV /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 zadania pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 56 ul. Fredry w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr XV/ /2019

Nr XV /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 zadania pn. Budowa Parku Rzecznego Wilgi.

Pobierz projekt uchwały nr XV/ /2019

Nr XV /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 zadania pn. Remont nawierzchni alejek w Parku Solvay w Krakowie - etap II.

Pobierz projekt uchwały nr XV/ /2019

Nr XV /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie przystąpienia do rozpoczęcia procedury uchwalania miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego pn. Borek Fałęcki ul. Kościuszkowców 6.

Pobierz projekt uchwały nr XV/ /2019

Nr XV /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie przystąpienia do rozpoczęcia procedury uchwalania miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego pn. Borek Fałęcki szkoła.

Pobierz projekt uchwały nr XV/ /2019

Nr XV /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie wniosku o przyznanie przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaki Honoris Gratia.

Pobierz projekt uchwały nr XV/ /2019

Nr XV /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr XV/ /2019

Nr XV /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr XV/ /2019

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

Termin zostanie podany wkrótce

Inicjatywy obywatelskie