Przejdź do treści

Projekty uchwał

Porządek obrad VI sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 13 marca 2019 r.

Porządek obrad VI sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 13 marca 2019 r. 

Projekty uchwał na VI sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 13 marca 2019r.

Nr VI /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/364/2018 z dnia 20.07.2019r z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2019

Nr VI /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki na rok 2019

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2019

Nr VI /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki na rok 2019; dziedzina E

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2019

Nr VI /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki na rok 2019; dziedzina L,I

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2019

Nr VI /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki na rok 2019; dziedzina L,I

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2019

Nr VI /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki na rok 2019; dziedzina I

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2019

Nr VI /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałecki, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowania przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych.

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2019

Nr VI /  /2019 przygotowany przez Komisję Polityki Społecznej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2019

Projekty uchwał na V sesję nadzwyczajną 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 27 lutego 2019 r.

Nr V /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Pobierz projekt uchwały nr V/ /2019

Nr V /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki na rok 2019

Pobierz projekt uchwały nr V/ /2019

Nr V /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

Pobierz projekt uchwały nr V/ /2019

Najbliższe posiedzenie rady

O terminie VII Sesji poinformujemy wkrótce.

Informacje dla Seniorów