Przejdź do treści

Projekty uchwał

Porządek obrad XXII Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 8 lipca 2020 r.

Porządek obrad XXII sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 8 lipca 2020 r.

Projekty uchwał na XXII Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 8 lipca 2020r.

Nr XXII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr XXI/ /2020

Nr XXII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot, wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2021-2022.

Pobierz projekt uchwały nr XXI/ /2020

Nr XXII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2021.

Pobierz projekt uchwały nr XXI/ /2020

Nr XXII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie przejścia dla pieszych w ul. Odrzańskiej w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr XXI/ /2020

Nr XXII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianejw Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr XXI/ /2020

Nr XXII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zakazu postoju na ul. Brożka od nr 6 do skrzyżowania z ul. Lasek.

Pobierz projekt uchwały nr XXI/ /2020

Porządek obrad XXI Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 17 czerwca 2020 r.

Porządek obrad XXI sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 17 czerwca 2020 r.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 sierpnia (środa),
godz. 18:00

Inicjatywy obywatelskie