Przejdź do treści

Projekty uchwał

Porządek obrad VI Sesji 9. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 24 kwietnia 2024r.

Porządek obrad VI Sesji 9. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 24 kwietnia 2024r.

Projekty uchwał na VI Sesję 9. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 24 kwietnia 2024r.

Nr VI /  /2024 przygotowany przez Komisję Rewizyjną w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki w 2023 roku.

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2024

Nr VI /  /2024 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2024.

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2024

Nr VI /  /2024 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2024.

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2024

Porządek obrad V Sesji 9. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 20 marca 2024r.

Porządek obrad V Sesji 9. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 20 marca 2024r.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

29 maja (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie