Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XVIII Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 11 marca 2020 r.

 Nr XVIII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

 Pobierz projekt uchwały nr XVIII/ /2020

Nr XVIII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie uchylenia Uchwały nr XIV/ 99 /2019 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 20.09.2019 w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od zbycia działek nr 82/54, 82/57, 82/60 obręb 47 jednostka ewidencyjna Podgórze.

Pobierz projekt uchwały nr XVIII/ /2020

Nr XVIII /  /2020 przygotowany przez Komisję Rewizyjną w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w roku 2019.

Pobierz projekt uchwały nr XVIII/ /2020

Załącznik - sprawozdanie Zarządu Dzielnicy za 2019 rok

Porządek obrad XVII Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 5 lutego 2020 r.

Porządek obrad XVII sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 5 lutego 2020 r.

Projekty uchwał na XVII Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 5 lutego 2020 r.

Nr XVII /  /2020 przygotowany przez grupę radnych w sprawie przystąpienia do rozpoczęcia procedury uchwalania miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Borek Fałęcki-szkoła".

Pobierz projekt uchwały nr XVII/ /2020

Nr XVII /  /2020 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr XVII/ /2020

Nr XVII /  /2020 przygotowany przez grupę radnych w sprawie przystąpienia do rozpoczęcia procedury uchwalania miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Borek Fałęcki ul. Kościuszkowców 6".

Pobierz projekt uchwały nr XVII/ /2020

Nr XVII /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zmiany uchwały Nr IX/65/2019 z dnia 26.06.2019 z późn. zm. w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr XVII/ /2020

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

termin zostanie podany wkrótce 

Inicjatywy obywatelskie