Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XLIX sesję w dniu 20 lutego 2018 r.

Nr XLIX/---/2018 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Do Wilgi 11 w Krakowie.

Nr XLIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wprowadzenia znaku B-35 na ulicy Pocztowej w Krakowie.

Nr XLIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr XLIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie posadzenia na terenie Parku Solvay "dębów katyńskich".

Nr XLIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wykonania tablic i ich montażu w celu oznakowania alejki w Parku Solvay.

Nr XLIX/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w  sprawie przyznania Medalu Honoris Gratia Szkole Podstawowej Nr 49 w Krakowie.

Nr XLIX/---/2018 przygotowany przez Komisję ds. Terenów Zielonyc, Sportu i Rekreacji Dzielnicy IX w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych Miasta Krakowa".

Projekty uchwał na XLVIII sesję (nadzwyczajną) w dniu 6 lutego 2018 r.

Nr XLVIII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponownania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Projekty uchwał na XLVII sesję w dniu 30 stycznia 2018 r.

Nr XLVII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wydania opinii dla projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic.

Nr XLVII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Nr XLVII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr XLVII/---/2018 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ulicy Żywieckiej 44 w Krakowie.

Nr XLVII/---/2018 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Żywieckiej 28 w Krakowie.

Nr XLVII/---/2018 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Zakopiańskiej 99 w Krakowie.

Nr XLVII/---/2018 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Hoffmanowej 19 w Krakowie.

Najbliższe posiedzenie rady

20.02.2018 r., godz. 18.30 XLIX sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów