Przejdź do treści

Projekty uchwał

Porządek obrad XIII Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 16 października 2019 r.

Porządek obrad XIII sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 16 października 2019 r.

Projekty uchwał na XIII Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 16.10.2019r.

Nr XIII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej korekty wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2020.

Pobierz projekt uchwały nr XIII/ /2019

Nr XIII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zbycia działki położonej w Krakowie przy ul. Strumiennej, obręb 48 j.e. Podgórze.

Pobierz projekt uchwały nr XIII/ /2019

Nr XIII /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie usunięcia drzew kolidujących z budową chodnika w ul. Zbrojarzy.

Pobierz projekt uchwały nr XIII/ /2019

 

Porządek obrad XII Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 25 września 2019 r.

Porządek obrad XII sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 25 września 2019 r.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

20 listopada (środa), godz.19.00

Inicjatywy obywatelskie