Przejdź do treści

Projekty uchwał

Porządek obrad III sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 24 stycznia 2019

Porządek obrad III sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 24 stycznia 2019r. 

Projekty uchwał na III sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 24 stycznia 2019 r.

Nr II /  /2019 przygotowany przez Przewodniczącego Zarządu w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy

Pobierz projekt uchwały nr II/ /2019

Nr II /  /2019 przygotowany przez Przewodniczącego Zarządu w sprawie wyboru Członka Zarządu Dzielnicy

Pobierz projekt uchwały nr II/ /2019

Nr II /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie upoważnienia Zarządu do wyboru przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań o których mowa w §3 pkt 5 Statutu Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Pobierz projekt uchwały nr II/ /2019

Nr II /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Pobierz projekt uchwały nr II/ /2019

Nr II /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie powołania Komisji ds. Polityki Społecznej

Pobierz projekt uchwały nr II/ /2019

Nr II /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Tradycji

Pobierz projekt uchwały nr II/ /2019

Nr II /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Pobierz projekt uchwały nr II/ /2019

Nr II /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie powołania Komisji Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji

Pobierz projekt uchwały nr II/ /2019

Nr II /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie powołania Komisji Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji

Pobierz projekt uchwały nr II/ /2019

Nr II /  /2019 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Pobierz projekt uchwały nr II/ /2019

Projekty uchwał na II sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 14 stycznia 2019 r.

Najbliższe posiedzenie rady

24.01.2019 r., godz. 18.00

III sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów