Przejdź do treści

Mapa

Dzielnica IX obejmuje obszar miasta wyznaczony następującymi granicami:

z DZIELNICĄ XIII

Od skrzyżowania rzeki Wilgi z ul. Brożka w kierunku na wschód południową stroną ul. Brożka do ul. Zakopiańskiej (Wadowickiej), dalej w kierunku wschodnim północną stroną projektowanej drogi będącej przedłużeniem ul. Brożka do skrzyżowania z linią kolejową Kraków - Skawina i zachodnią stroną projektowanej ul. Nowotarskiej. (Granica ta stanowi północną granicę działek nr: 216/11, 213/19, 213/31 do jej wschodniego narożnika)

z DZIELNICĄ XI

Od skrzyżowania projektowanej ul. Nowotarskiej z linią kolejową Kraków - Skawina w kierunku południowym zachodnią stroną projektowanej ul. Nowotarskiej do skrzyżowania z ul. Strumienną, dalej na południe zachodnią stroną ulicy Strumiennej do skrzyżowania z ulicą Pierzchówka, dalej w kierunku południowym zachodnią stroną ulicy Pierzchówka do skrzyżowania z ul. Kryształową, dalej na południe zachodnią stroną ul. Kryształowej do skrzyżowania z ul. Myślenicką, wschodnią stroną ul. Myślenickiej do ul. Przykopy, dalej północną stroną ul. Przykopy do ul. Chmielnej w kierunku południowym wschodnią stroną ul. Chmielnej do ul. Myślenickiej, dalej na południe wschodnią stroną ul. Myślenickiej do skrzyżowania z ul. Łężce.

z DZIELNICĄ X

Od skrzyżowania ul. Myślenickiej z ul. Łężce w kierunku zachodnim granicą pomiędzy obrębem Nr 66 i 90, przecina linię kolejową Kraków - Skawina i w kierunku północnym, zachodnią stroną linii kolejowej do skrzyżowania z ulicą Jugowicką, dalej w kierunku zachodnim północną stroną ul. Jugowickiej, przecina ul. Zakopiańską, dalej północną stroną ul. Zawiłej do skrzyżowania z ul. Żywiecką.

z DZIELNICĄ VIII

Od skrzyżowania ul. Zawiłej z ul. Żywiecką w kierunku północnym, wschodnią stroną ul. Żywieckiej i Obozowej do skrzyżowania z ul. Podhalańską, dalej południową stroną ul. Podhalańskiej, wschodnią ul. Turonia do ul. Ruczaj, dalej od skrzyżowania ul. Ruczaj z ul. Turonia, w kierunku północnym wschodnią stroną ul. Turonia dalej wschodnią stroną ul. Lipińskiego do skrzyżowania z drogą o nr ewid. 288/17, która jest przedłużeniem ul. Milkowskiego, południową stroną tej drogi w kierunku wschodnim do rzeki Wilgi.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

24 kwietnia (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie