Przejdź do treści

Komisja ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji

Skład osobowy komisji

 1. Marek Brożek
 2. Bogusław Gołas
 3. Jerzy Grabowski
 4. Renata Grotowska
 5. Marek Kocajda
 6. Renata Kurleto
 7. Wojciech Migdał
 8. Krzysztof Mitras

Przewodniczący: Jerzy Grabowski

 

Zakres działania komisji

 1. Planowanie i wnioskowanie o realizację zadań remontowych i inwestycji w zakresie merytorycznym.
 2. Planowanie budżetu na realizację zadań w w/w zakresie.
 3. Nadzór nad realizacją remontów i inwestycji.
 4. Inicjatywa w zakresie realizacji projektów, rozwoju i wykorzystania obiektów (miejsc/obszarów).
 5. Promocja projektów z zakresu sportu i rekreacji oraz rewitalizacji i zagospodarowania terenów zielonych.
 6. Współpraca z klubami sportowymi, CAW, szkołami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami miejskimi, Radą Miasta Krakowa.

Najbliższe posiedzenie rady

22 maja 2019 roku o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy IX

Inicjatywy obywatelskie