Przejdź do treści

Komisja ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji

Skład osobowy komisji

 1. Jerzy Bętkowski
 2. Marek Brożek
 3. Bogusław Gołas
 4. Jerzy Grabowski
 5. Renata Grotowska
 6. Paweł Heyduk
 7. Mariola Hurko
 8. Marek Kocajda
 9. Renata Kurleto
 10. Wojciech Migdał
 11. Krzysztof Mitras
 12. Ewa Nowak

Przewodniczący: Jerzy Grabowski

 

Zakres działania komisji

 1. Planowanie i wnioskowanie o realizację zadań remontowych i inwestycji w zakresie merytorycznym.
 2. Planowanie budżetu na realizację zadań w w/w zakresie.
 3. Nadzór nad realizacją remontów i inwestycji.
 4. Inicjatywa w zakresie realizacji projektów, rozwoju i wykorzystania obiektów (miejsc/obszarów).
 5. Promocja projektów z zakresu sportu i rekreacji oraz rewitalizacji i zagospodarowania terenów zielonych.
 6. Współpraca z klubami sportowymi, CAW, szkołami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami miejskimi, Radą Miasta Krakowa.

Najbliższe posiedzenie rady

O terminie VII Sesji poinformujemy wkrótce.

Informacje dla Seniorów