Przejdź do treści

Komisja ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji

Skład osobowy komisji

 1. Bała Maciej
 2. Grotowska Renata
 3. Migdał Adam
 4. Migdał Wojciech
 5. Mitras Krzysztof
 6. Nowak Ewa
 7. Pietras Jan Stanisław

Przewodniczący: Wojciech Migdał

Zastępca przewodniczącego: Adam Migdał

 

Zakres działania komisji

 1. Planowanie i wnioskowanie o realizację zadań remontowych i inwestycji w zakresie merytorycznym.
 2. Planowanie budżetu na realizację zadań w w/w zakresie.
 3. Nadzór nad realizacją remontów i inwestycji.
 4. Inicjatywa w zakresie realizacji projektów, rozwoju i wykorzystania obiektów (miejsc/obszarów).
 5. Promocja projektów z zakresu sportu i rekreacji oraz rewitalizacji i zagospodarowania terenów zielonych.
 6. Współpraca z klubami sportowymi, CAW, szkołami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami miejskimi, Radą Miasta Krakowa.

Najbliższe posiedzenie rady

24.01.2019 r., godz. 18.00

III sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów