Przejdź do treści

Komisja ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji

Skład osobowy komisji

 1. Maciej Bała
 2. Marek Brożek
 3. Bogusław Gołas
 4. Marek Kocajda
 5. Wojciech Migdał
 6. Krzysztof Mitras
 7. Renata Świędrych

Przewodnicząca: Renata Świędrych

 

Zakres działania komisji

 1. Planowanie i wnioskowanie o realizację zadań remontowych i inwestycji w zakresie merytorycznym.
 2. Planowanie budżetu na realizację zadań w w/w zakresie.
 3. Nadzór nad realizacją remontów i inwestycji.
 4. Inicjatywa w zakresie realizacji projektów, rozwoju i wykorzystania obiektów (miejsc/obszarów).
 5. Promocja projektów z zakresu sportu i rekreacji oraz rewitalizacji i zagospodarowania terenów zielonych.
 6. Współpraca z klubami sportowymi, CAW, szkołami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami miejskimi, Radą Miasta Krakowa.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

21 czerwca (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie