Przejdź do treści

Komisja ds. Sportu i Rekreacji

Skład osobowy komisji

 1. Maciej BAŁA
 2. Bogusław GOŁAS
 3. Marek KOCAJDA
 4. Wojciech MIGDAŁ
 5. Krzysztof MITRAS
 6. Artur SURÓWKA
 7. Renata ŚWIĘDRYCH

Przewodniczący: Maciej Bała

 

Zakres działania komisji

 1. Planowanie i wnioskowanie o realizację zadań remontowych i inwestycji w zakresie merytorycznym.
 2. Planowanie budżetu na realizację zadań w w/w zakresie.
 3. Nadzór nad realizacją remontów i inwestycji.
 4. Inicjatywa w zakresie realizacji projektów, rozwoju i wykorzystania obiektów (miejsc/obszarów).
 5. Promocja projektów z zakresu sportu i rekreacji oraz rewitalizacji i zagospodarowania terenów zielonych.
 6. Współpraca z klubami sportowymi, CAW, szkołami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami miejskimi, Radą Miasta Krakowa.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

24 kwietnia (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie