Przejdź do treści

Komisja ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji

Skład osobowy komisji

 1. Bała Maciej
 2. Grotowska Renata
 3. Migdał Adam
 4. Migdał Wojciech
 5. Mitras Krzysztof
 6. Nowak Ewa
 7. Pietras Jan Stanisław

Przewodniczący: Wojciech Migdał

Zastępca przewodniczącego: Adam Migdał

 

Zakres działania komisji

 1. Planowanie i wnioskowanie o realizację zadań remontowych i inwestycji w zakresie merytorycznym.
 2. Planowanie budżetu na realizację zadań w w/w zakresie.
 3. Nadzór nad realizacją remontów i inwestycji.
 4. Inicjatywa w zakresie realizacji projektów, rozwoju i wykorzystania obiektów (miejsc/obszarów).
 5. Promocja projektów z zakresu sportu i rekreacji oraz rewitalizacji i zagospodarowania terenów zielonych.
 6. Współpraca z klubami sportowymi, CAW, szkołami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami miejskimi, Radą Miasta Krakowa.

Najbliższe posiedzenie rady

6.11.2017 r., godz. 18.30 XLIV sesja Rady Dzielnicy IX

6.11.2017 r., godz. 20.30 XLV sesja (nadzwyczajna) Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów