Przejdź do treści

Komisja ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Skład osobowy komisji

 1. Maciej Bała
 2. Jerzy Bętkowski
 3. Marek Brożek
 4. Bogusław Gołas
 5. Renata Grotowska
 6. Paweł Heyduk
 7. Mariola Hurko
 8. Marek Kocajda
 9. Renata Kurleto
 10. Wojciech Migdał
 11. Krzysztof Mitras
 12. Jan S.Pietras
 13. Leszek Siwiec
 14. Renata Świędrych

Przewodniczący: Jerzy Bętkowski

Zakres działania komisji

 1. Planowanie i wnioskowanie o realizację zadań remontowych i inwestycji w zakresie merytorycznym.
 2. Planowanie budżetu na realizację zadań w ww. zakresie.
 3. Nadzór nad realizacją remontów i inwestycji.
 4. Diagnozowanie potrzeb mieszkańców w wymienionym zakresie merytorycznym poprzez systematyczne konsultacje społeczne.
 5. Współpraca z merytorycznymi jednostkami miejskimi i wydziałami UMK.
 6. Współpraca z Radą M. Krakowa , Radami sąsiednich dzielnic i instytucjami społecznymi w zakresie realizacji zadań merytorycznych.
 7. Współpraca z Komisjami Rady Dzielnicy, szczególnie z Komisją ds. Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

1 grudnia (piątek),
godz. 17:00

Inicjatywy obywatelskie