Przejdź do treści

Komisja ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Skład osobowy komisji

 1. Maciej Bała
 2. Jerzy Bętkowski
 3. Marek Brożek
 4. Bogusław Gołas
 5. Renata Grotowska
 6. Mariola Hurko
 7. Marek Kocajda
 8. Renata Kurleto
 9. Wojciech Migdał
 10. Krzysztof Mitras
 11. Jan S.Pietras
 12. Leszek Siwiec
 13. Renata Świędrych

Przewodniczący: Jerzy Bętkowski

Zakres działania komisji

 1. Planowanie i wnioskowanie o realizację zadań remontowych i inwestycji w zakresie merytorycznym.
 2. Planowanie budżetu na realizację zadań w ww. zakresie.
 3. Nadzór nad realizacją remontów i inwestycji.
 4. Diagnozowanie potrzeb mieszkańców w wymienionym zakresie merytorycznym poprzez systematyczne konsultacje społeczne.
 5. Współpraca z merytorycznymi jednostkami miejskimi i wydziałami UMK.
 6. Współpraca z Radą M. Krakowa , Radami sąsiednich dzielnic i instytucjami społecznymi w zakresie realizacji zadań merytorycznych.
 7. Współpraca z Komisjami Rady Dzielnicy, szczególnie z Komisją ds. Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 stycznia (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie