Przejdź do treści

Komisja ds. Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji

Skład osobowy komisji

 1. Bogusław GOŁAS
 2. Paweł HEYDUK
 3. Mariola HURKO
 4. Marek KOCAJDA
 5. Tomasz KOZŁOWSKI
 6. Danuta NOWAKOWSKA

Przewodniczący: Marek Kocajda

 

Zakres działania komisji

 1. Całokształt planowania, wnioskowania, opiniowania działania i nadzorowania projektów w zakresie rozwoju dzielnicy (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – nowe obszary, regulacja granic dzielnicy, inwestycje strategiczne w zakresie m.in. komunikacji, sportu i rekreacji, rewitalizacji terenów, ekologii, edukacji itp.).
 2. Komunikacja z mieszkańcami wg zapisów Statutu.
 3. Konsultacje społeczne.
 4. Partycypacja społeczna (w tym planowanie i realizacja budżetu obywatelskiego).
 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, jednostkami miejskimi, Radą Miasta Krakowa.
 6. Promocja Dzielnicy IX wg zapisów Statutu.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

24 kwietnia (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie