Przejdź do treści

Komisja ds. Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji

Skład osobowy komisji

 1. Jerzy Bętkowski
 2. Marek Brożek
 3. Bogusław Gołas
 4. Jerzy Grabowski
 5. Paweł Heyduk
 6. Mariola Hurko
 7. Marek Kocajda
 8. Wojciech Migdał
 9. Ewa Nowak

Przewodniczący: Paweł Heyduk

 

Zakres działania komisji

 1. Całokształt planowania, wnioskowania, opiniowania działania i nadzorowania projektów w zakresie rozwoju dzielnicy (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – nowe obszary, regulacja granic dzielnicy, inwestycje strategiczne w zakresie m.in. komunikacji, sportu i rekreacji, rewitalizacji terenów, ekologii, edukacji itp.).
 2. Komunikacja z mieszkańcami wg zapisów Statutu.
 3. Konsultacje społeczne.
 4. Partycypacja społeczna (w tym planowanie i realizacja budżetu obywatelskiego).
 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, jednostkami miejskimi, Radą Miasta Krakowa.
 6. Promocja Dzielnicy IX wg zapisów Statutu.

Najbliższe posiedzenie rady

19.02.2019 r., godz. 19.15

V sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów