Przejdź do treści

Komisja ds. Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji

Skład osobowy komisji

 1. Bała Maciej
 2. Brożek Marek
 3. Eckert Wiesław
 4. Gołas Bogusław
 5. Grotowska Renata
 6. Kocajda Marek
 7. Mitras Krzysztof
 8. Pietras Jan Stanisław
 9. Siwiec Leszek

Przewodniczący: Wiesław Eckert

Zastępca przewodniczącego: Maciej Bała

 

Zakres działania komisji

 1. Całokształt planowania, wnioskowania, opiniowania działania i nadzorowania projektów w zakresie rozwoju dzielnicy (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – nowe obszary, regulacja granic dzielnicy, inwestycje strategiczne w zakresie m.in. komunikacji, sportu i rekreacji, rewitalizacji terenów, ekologii, edukacji itp.).
 2. Komunikacja z mieszkańcami wg zapisów Statutu.
 3. Konsultacje społeczne.
 4. Partycypacja społeczna (w tym planowanie i realizacja budżetu obywatelskiego).
 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, jednostkami miejskimi, Radą Miasta Krakowa.
 6. Promocja Dzielnicy IX wg zapisów Statutu.

Najbliższe posiedzenie rady

15.11.2018 r., godz. 18.30, LXII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów