Przejdź do treści

Sport i rekreacja


Klub Sportowy BOREK

30-427 Kraków, ul. Żywiecka 12 tel. (12) 267 67 47 Strona KS BOREK Prezes: Wojciech Florczyk

Godłem Klubu jest biało-niebieska tarcza z wizerunkiem piłki nożnej i napisem KS BOREK. Barwami Klubu są kolory biały i niebieski.

Historia Klubu

Początki zorganizowanego sportu na terenie gminy Borek datuje się na lata 20. XX wieku. Młodzież robotnicza fabryk Solvay, Walcowni, Nawozów Liban, a także młodzi rolnicy, wolny czas po pracy najchętniej poświęcali na piłkę nożną, grając w „dzikich drużynach”. W 1928 r. powstał z tych drużyn Klub Sportowy Borkowianka, który rok później przeszedł pod opiekę Fabryki Solvay i jako sekcja piłki nożnej został włączony do istniejącego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, przyjmując jego nazwę. Symbioza ta nie trwała jednak długo. Klubowi działacze, nie widząc perspektyw rozwoju sekcji piłki nożnej w TG Sokół, postanowili odłączyć się i samodzielnie prowadzić działalność sportową pod nową nazwą: Amatorski Klub Sportowy Borek. Podstawową sekcją w klubie była piłka nożna, która, rozpoczynając swe występy w klasie C, w 1939 roku awansowała do klasy A (wówczas najwyższy szczebel rozgrywek piłkarskich w Krakowie). Oprócz sekcji piłki nożnej, w klubie działały w tym czasie sekcje: lekkoatletyczna, kolarska, turystyczna. Były też i sekcje kulturalne, które w dzisiejszej działalności klubów sportowych nie są już spotykane: dramatyczna, gier i zabaw, czytelnicza. W okresie niemieckiej okupacji, pomimo zakazu prowadzenia działalności sportowej, życie sportowe nie zamarło. Przejawiało się ono w meczach rozgrywanych w ramach licznych okolicznościowych turniejów, jak również w organizowanej od 1943 r. Lidze Krakowskiej.

W czerwcu 1944 r. otwarty został nowy, do dziś użytkowany stadion klubu. Obiekt ten, którego budowa zainicjowana została jeszcze przed wojną, ukończyli własnymi rękami, po godzinach pracy, robotnicy zakładów sodowych. W dwudniowym Turnieju Otwarcia Stadionu (24-25.06.1944 r.) brały udział drużyny krakowskie: Wisła, Garbarnia, Groble i Borek. W latach 50., z chwilą powołania Zrzeszeń Sportowych, klub otrzymał nazwę Koło Sportowe UNIA-BOREK. W tym to okresie powstały w klubie nowe sekcje: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i bokserska.

Po rozwiązaniu Zrzeszeń klub przyjął nazwę: Klub Sportowy BOREK przy Krakowskich Zakładach Sodowych. Od początku działalności korzystał z pomocy finansowo-materialnej udzielanej przez ten Zakład (Zakłady Sodowe Solvay przed, a Krakowskie Zakłady Sodowe po wojnie).

Dzień dzisiejszy

Aktualnie Klub Sportowy BOREK prowadzi działalność głównie w sekcji piłki nożnej, zrzeszającej 130 zawodników, w tym ponad 80 dzieci i młodzieży. W organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej rozgrywkach mistrzowskich biorą udział drużyny trampkarzy młodszych, trampkarzy starszych, juniorów starszych i seniorów. Szkoleniem zajmują się: Bartłomiej Piwowarczyk, Andrzej Waśniowski, Tomasz Sałach i Henryk Śmiałek. W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie piłką wśród rodziców i dzieci napływających do rozbudowujących się gwałtownie osiedli. Stąd prowadzona jest także Szkółka Piłkarska dla najmłodszych sportowców w wieku 9-10 lat, a plany Zarządu klubu przewidują założenie drużyny juniorów młodszych. W krakowskiej lidze rywalizują także zawodnicy trenujący przy KS Borek oldboye.

Trampkarze Borku w ostatnich latach grali w najwyższej klasie rozgrywkowej w Krakowie - w halowych Mistrzostwach Krakowa zajęli IV miejsce. chłopcy ci kontynuowali treningi w grupach juniorów, osiągając sukcesy w klasie małopolskiej, a później z powodzeniem grali w drużynie seniorskiej, która od wielu lat opiera się na wychowankach klubu. W chwili obecnej trampkarze, juniorzy i seniorzy znajdują się w grupach takich rozgrywkowych, które nie satysfakcjonują ani zarządu klubu, ani sympatyków, ani samych graczy. Robią wszystko, aby powrócić na należne miejsce na mapie sportowej Krakowa. Spore nadzieje zarząd i trenerzy pokładają w dużym zainteresowaniu piłką nożną grup najmłodszych. Poza udziałem w rozgrywkach, dzieci i młodzież każdego roku w sezonie letnim wyjeżdżają na obozy rekreacyjno-sportowe. Tradycją stały się także organizowane przez klub we współpracy z Radą Dzielnicy IX sierpniowe półkolonie łączące sport z wypoczynkiem. Rokrocznie klub organizuje także Turniej Piłkarski Trampkarzy im. Józefa Cesarza oraz Turniej Piłkarski Juniorów im. Kazimierza Nowaka.

Klub Borek jest klubem rodzinnym - wychowuje kolejne pokolenia mieszkańców dzielnicy. Niegdyś grali dziadkowie, ojcowie i wujkowie, a dziś dzieci z tych samych rodzin. Klub wychował także kilku zawodników ligowych - pierwsze kroki stawiali tu m.in. Krzysztof Lasoń (Legia Warszawa, Garbarnia), Krzysztof Popczyński (Hutnik, Garbarnia), Jan Waśniowski (Wawel, Bałtyk Gdynia) i Andrzej Waśniowski (Wawel, Garbarnia). Zmotywowany myślą o rychłej poprawie warunków technicznych w związku z finalizacją budowy Centrum Aktywnego Wypoczynku, w 2004 r. zarząd po prawie 30-letniej przerwie reaktywował sekcję koszykówki żeńskiej, która obecnie reprezentuje klub w I lidze. Dziewczęta trenują pod okiem Jadwigi Sterny. Zarząd planuje w sekcji koszykówki poza grupą seniorek w porozumieniu ze szkołami kształcić także młodsze dziewczęta, które w przyszłości zasilą drużynę seniorską.

Centrum Aktywnego Wypoczynku

Po kilku latach starań radnych Dzielnicy IX dobiega końca, rozpoczęta jesienią 2004 r. a projektowana od 2000 r., budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku. Nazwa ta obejmie cały teren stadionu KS Borek - płytę główną boiska, hale sportowe z nawierzchnią do piłki siatkowej, koszykowej i tenisa stołowego oraz obiekt mieszczący m.in. zaplecze klubowe. Finalizacja tej od dawna oczekiwanej przez dzielnicę inwestycji stworzy nie tylko dogodne możliwości dla rozwoju KS Borek, ale wzbogaci także ofertę rekreacyjną na terenie Dzielnicy IX - Centrum będzie ogólnodostępne dla mieszkańców, klubów i szkół.

Park Solvay

Park Solvay przy ul. Zakopiańskiej jest jednym z 42 parków krakowskich, nie licząc ogrodów i parków przyklasztornych oraz prywatnych. Jest to jeden z większych kompleksów zieleni w mieście - zajmuje powierzchnię 11 ha. Wraz z laskiem borkowskim tworzy enklawę terenów zieleni stanowiących znaczną część powierzchni Dzielnicy IX. Na terenie parku znajdują się dwa ogródki jordanowskie - przy ul. Goryczkowej oraz w sąsiedztwie OSiR Krakowianka. Obecnie w sądzie oraz w UMK toczą się procesy dotyczące własności oraz przeznaczenia gruntu, na którym umiejscowione są ogródki.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Krakowianka

31-532 Kraków, ul. Eisenberga 2 tel.: (012) 411 40 88

Zespół obiektów - Borek Fałęcki 30-427 Kraków, ul. Żywiecka-Boczna 2 tel./fax: (012) 268 14 17 tel.: (012) 268 11 35

Budowę Ośrodka w Borku Fałęckim rozpoczęto od basenu kąpielowego otwartego. Na podstawie Uchwały Dzielnicowej Rady Narodowej Kraków - Podgórze z 07.02.1964 r. (nr XII/III/64) powołano Społeczny Komitet Budowy Kąpieliska. Inwestorem zastępczym zostały Krakowskie Zakłady Sodowe, które wykonały większość prac projektowych i robót specjalistycznych. W 1966 r. kąpielisko przekazano ówczesnemu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu Turystyki i Wypoczynku. Duże zainteresowanie i frekwencja spowodowały, że podjęto decyzję o rozszerzenie kąpieliska o bazę noclegową. Ponownie powołano Społeczny Komitet Budowy Ośrodka w Borku Fałęckim. W czerwcu 1972 r. przekazano do użytku hotel z 74 miejscami noclegowymi, w lipcu 1972 r. pole namiotowe na 110 miejsc noclegowych, a w maju 1973 r. 9 sześcioosobowych domków campingowych (54 miejsca noclegowe). Obiektami administrował w dalszym ciągu MOSTiW, który w 1975 r. zmienił nazwę na Ośrodek Sportu i Rekreacji Krakowianka.

Aktualnie ośrodek Krakowianka w Borku Fałęckim, usytuowany w atrakcyjnym miejscu - w kompleksie parku Solvay przy trasie Kraków - Zakopane, posiada:

  • Dom Wycieczkowy kat. III (czynny przez cały rok), który dysponuje 25 pokojami 2-osobowymi z bieżącą ciepłą i zimną wodą, natryskami, salą telewizyjną, kawiarnią czynną od godziny 7.00 do 10.00 oraz od 17.00 do 22.00, parkingiem strzeżonym przez całą dobę,
  • Camping nr 171 1-gwiazdkowy (czynny od 1 maja do 30 września) składający się z: 11 domków turystycznych 5-osobowych typu Turbacz, pola namiotowego na 200 osób, przyłączy elektrycznych dla przyczep campingowych, kuchni turystycznej, świetlicy z telewizorem, myjni samochodowej, pojazdu samochodowego, pawilonu sanitarnego z umywalkami, natryskami i WC.

Camping nr 171 zrzeszony jest w Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu, ANWB i NACSI (Holandia). Od 1992 r. odbywają się tu Międzynarodowe Zloty Caravaningu INTERKRAK. W 1996 r. i 1997 r. camping był bazą noclegową i miejscem startu oraz mety w Rajdzie Motorowym Europen TRIAL. W latach 90. camping kilkakrotnie otrzymywał wyróżnienia w konkursach MISTER CAMPING - w 1995 r. zdobył tytuł MISTER CAMPING.

W październiku 2005 r. na terenie campingu odbyło się trzecie już spotkanie Klubu Użytkowników i Sympatyków Trabanta - CARTOON TRABANT KLUB POLSKA.

Projekty rewitalizacji „białych mórz”

Od pewnego czasu Miasto Kraków realizuje plan tworzenia systemu parków rzecznych, który miałby zagwarantować zachowanie obecnego stanu przyrody tych miejsc dla mieszkańców miasta. Zrekultywowane pofabryczne tereny odpadowe zakładów sodowych w Borku Fałęckim miałyby być częścią parku rzeki Wilgi - jednego z największych w Krakowie dopływów Wisły. Rzeki pełnią przede wszystkim funkcje korytarzy ekologicznych, wzdłuż których migrują ptaki. Są również miejscem ich zimowisk. W dorzeczu Wilgi swoje siedliska mają dzikie kaczki, bażanty i słowiki. Na terenie „białych mórz” ideę ochrony przyrody w Krakowie poprzez zachowanie terenów wodnych i podmokłych miasto łączy z planem rewitalizacji wyłączonych przez lata z użytku, zdegenerowanych terenów pofabrycznych.

Teraźniejszymi problemami „białych mórz” są niszczejące i grożące zawaleniem pofabryczne zabytki inżynierii oraz dzikie wysypiska śmieci. Trzeba także pamiętać, że pokrywająca ten teren urokliwa, dzika roślinność przykrywa skorupę osadników wytworzonych na skutek kilkudziesięcioletniego nawarstwiania odpadów poprodukcyjnych z fabryki sody. Porastające na skorupach osadników drzewa powodują korozję, co utrudnia ocenę stabilności gruntu. Miasto uznało jednak, że ze względu na bliskość szczególnego miejsca w Krakowie, jakim jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, „białe morza” są kluczowym obszarem aktywizacji kulturowej w tym rejonie i należy je tak zagospodarować, aby mogły służyć zarówno mieszkańcom, jak i pielgrzymom. Część południowa miasta jest ponadto zaniedbana jeśli chodzi o uporządkowane obszary rekreacyjne, a w ostatnich latach gęstniejąca na tym obszarze zabudowa osiedlowa wzmaga zapotrzebowanie na tereny wypoczynkowo-rekreacyjne. Z projektami rewitalizacji „białych mórz” wiąże się planowana po części w tym rejonie Trasa Łagiewnicka. Uwzględniona ma być także komunikacja piesza terenu rewitalizowanego z Sanktuarium - istnieje pomysł na utworzenie przystanku PKP i dojścia pielgrzymów przez teren rewitalizowany do Sanktuarium. W projektach brana jest również pod uwagę komunikacja z osiedlami Cegielniana, a od wschodu z Wolą Duchacką i Kurdwanowem, zwłaszcza po wybudowaniu Trasy Łagiewnickiej.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

24 kwietnia (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie