Przejdź do treści

Policja

Telefon alarmowy: 112 lub 997

BEZPŁATNY POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA: 0-800 300 997

V Komisariat Policji (dla Dzielnicy IX)

Kraków, ul. Zamoyskiego 20-22

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków tel. 0-12-411-77-99

Komisariat Lotniczy Policji w Krakowie

ul. Medweckiego 3, 31-870 Kraków tel. 0-12-615-19-11

Komisariat Wodny Policji w Krakowie

ul. Tyniecka 16, 30-323 Kraków tel. 0-12-615-25-55 i 0-12-269-27-11

Komisariat Autostradowy Policji

ul. Krakowska 94a, Balice tel. (0-12) 257-79-04

Policja w Internecie

Komenda Główna Policji

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

24 kwietnia (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie