Przejdź do treści

Komisja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Skład osobowy komisji

 1. Maciej Bała
 2. Jerzy Bętkowski
 3. Marek Brożek
 4. Bogusław Gołas
 5. Mariola Hurko
 6. Marek Kocajda
 7. Renata Kurleto
 8. Wojciech Migdał
 9. Ewa Nowak

Przewodnicząca: Mariola Hurko
Wiceprzewodniczący: Maciej Bała

Zakres działania komisji

 1. Diagnozowanie stanu bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy IX w zakresie: bezpieczeństwa osobistego mieszkańców oraz ich mienia, bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów, bezpieczeństwa użytkowników dróg, ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwa ekologicznego.
 2. Inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych, adresowanych do mieszkańców.
 3. Prowadzenie konsultacji społecznych.
 4. Planowanie i nadzór nad realizacją projektów podnoszących poziom bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy IX m.in. oświetlenie, monitoring wizyjny
 5. Planowanie działań z zakresu ochrony środowiska we współpracy z Komisją ds. Terenów Zielonych, Sportu i rekreacji i nadzór nad ich realizacją.
 6. Działania kontrolne w zakresie ochrony środowiska we współpracy z m.in. służbami miejskimi (Wydziałem Kształtowania Środowiska, MPO, Strażą Miejską) RM Krakowa.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

29 marca (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie