Przejdź do treści

Komisja ds. Polityki Społecznej i Senioralnej

Skład osobowy komisji

  1. Brożek Marek
  2. Eckert Wiesław
  3. Nowak Ewa
  4. Słobodzian Maria

Przewodnicząca: Ewa Nowak

 

Zakres działania komisji

  1. Całokształt planowania, wnioskowania, opiniowania, działania i nadzorowania realizacji w zakresie problematyki społecznej, m.in.: profilaktyka zdrowotna, profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania alkoholizmowi (tu szczególnie współpraca ze szkołami, organizacjami społecznymi, instytucjami miejskimi), współudział w realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych (np. rehabilitacja, bieda, bezdomność).
  2. Mieszkalnictwo wg zapisów Statutu.
  3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, jednostkami miejskimi, RM Krakowa w zakresie problematyki społecznej (także w zakresie określonym w pkt. 1).
  4. Polityka senioralna (planowanie, wdrażanie i realizacja na terenie dzielnicy) oraz współpraca z KCS i RKS. Działania na rzecz aktywizacji seniorów oraz współpracy międzypokoleniowej. Organizacja pomocy materialnej w ramach uczestnictwa w otwartych konkursach, adresujących pomoc dla seniorów.

Najbliższe posiedzenie rady

24.01.2019 r., godz. 18.00

III sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów