Przejdź do treści

Komisja ds. Polityki Społecznej i Senioralnej

Skład osobowy komisji

  1. Brożek Marek
  2. Eckert Wiesław
  3. Nowak Ewa
  4. Słobodzian Maria

Przewodnicząca: Ewa Nowak

 

Zakres działania komisji

  1. Całokształt planowania, wnioskowania, opiniowania, działania i nadzorowania realizacji w zakresie problematyki społecznej, m.in.: profilaktyka zdrowotna, profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania alkoholizmowi (tu szczególnie współpraca ze szkołami, organizacjami społecznymi, instytucjami miejskimi), współudział w realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych (np. rehabilitacja, bieda, bezdomność).
  2. Mieszkalnictwo wg zapisów Statutu.
  3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, jednostkami miejskimi, RM Krakowa w zakresie problematyki społecznej (także w zakresie określonym w pkt. 1).
  4. Polityka senioralna (planowanie, wdrażanie i realizacja na terenie dzielnicy) oraz współpraca z KCS i RKS. Działania na rzecz aktywizacji seniorów oraz współpracy międzypokoleniowej. Organizacja pomocy materialnej w ramach uczestnictwa w otwartych konkursach, adresujących pomoc dla seniorów.

Najbliższe posiedzenie rady

6.11.2017 r., godz. 18.30 XLIV sesja Rady Dzielnicy IX

6.11.2017 r., godz. 20.30 XLV sesja (nadzwyczajna) Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów