Przejdź do treści

Stowarzyszenia

  ŁAGIEWNICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

Powstało w 1993 r., swoją działalność statutową prowadzi na terenie Łagiewnik, które są częścią Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki. Towarzystwo zrzesza 65 członków – obecnych i byłych mieszkańców Łagiewnik.
Główne cele i zadania Towarzystwa, to integrowanie środowiska, krzewienie wiedzy o historii i kulturze Łagiewnik, organizowanie rocznicowych obchodów, m.in. Dnia Katyńskiego 13 kwietnia, Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości 11 listopada, działalność wydawnicza i wystawiennicza, upamiętnianie zasłużonych obywateli Łagiewnik, współpraca z Kręgiem Seniorów Harcerstwa w Łagiewnikach.

Przy łagiewnickim Towarzystwie Kulturalnym działa Koło Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej, którego członkami są uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Krakowie przy ul. Fredry 65.
W szkole tej Towarzystwo ma swoją siedzibę.

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej ani żadnej działalności odpłatnej.

PREZES ŁTK: Edward Kucała

KONTAKT: ul. A.Fredry 65, 30-605 Kraków, biuro@ltk.home.pl , www.łtk.pl

 

   Stowarzyszenie „Służba Świętego Łazarza LAZARUS”

Jest organizacją non-profit działającą od 2007 roku. Swoje korzenie wywodzi z Zakonu Rycerzy i Szpitalników świętego Łazarza z Jerozolimy, jednej z najstarszych chrześcijańskich instytucji szpitalnych. Zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętym ratownictwem medycznym – zapewnia zaplecze medyczne podczas wydarzeń kościelnych i świeckich, takich jak pielgrzymki, msze, koncerty, festiwale, wydarzenia sportowe oraz wiele innych.

W swoich szeregach gromadzą wykwalifikowanych lekarzy różnych specjalizacji, pielęgniarki, ratowników medycznych oraz wielu pozamedycznych wolontariuszy chcących bezinteresownie nieść pomoc. Starają się włączać w wiele akcji społecznych, zbiórek pieniędzy czy przedmiotów na rzecz osób potrzebujących. Z ich pracy korzystają Szkoły, Młodzieżowe Domy Kultury, Rady Dzielnic, prywatne firmy oraz inne Stowarzyszenia i Fundacje.

KONTAKT: ul. Goplana 13, 30-411 Kraków, biuro@lazaruspolska.org , www.lazaruspolska.org

tel. 603939390

 

 

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

19 czerwca (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie