Przejdź do treści

Komisja ds. Ochrony Środowiska

Skład osobowy komisji

 1. Bogusław GOŁAS
 2. Mariola HURKO
 3. Marek KOCAJDA
 4. Krzysztof MITRAS
 5. Jan Stanisław PIETRAS
 6. Renata ŚWIĘDRYCH

Przewodniczący: Renata Świędrych

Zakres działania komisji

 1. Planowanie i wnioskowanie o realizację zadań remontowych i inwestycji w zakresie merytorycznym.

 2. Planowanie budżetu na realizację zadań w w/w zakresie.

 3. Nadzór nad realizacją remontów i inwestycji.

 4. Inicjatywa w zakresie realizacji projektów, rozwoju i wykorzystania obiektów (miejsc/obszarów).

 5. Promocja projektów z zakresu rewitalizacji i zagospodarowania terenów zielonych.

 6. Współpraca ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami miejskimi, Radą Miasta Krakowa.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

24 kwietnia (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie