Przejdź do treści

Uchwały

Sesja Rady Dzielnicy IX, 22 stycznia 2008 r.

 • Pobierz uchwałę nr XIX/166/2008

  XIX/166/2008. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. „KRAO174” na dachu budynku na działce nr 631/2 obr.33 przy ulicy Zakopiańskiej 91 a w Krakowie – Podgórzu.

 • Pobierz uchwałę nr XIX/165/2008

  XIX/165/2008. Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w kondygnacji podziemnej i naziemnej, z lokalami usługowymi i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 105 i 106/2 obr.43 Podgórze wraz z wjazdami, drogami dojazdowymi, przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej (sieci gazowej) na działkach nr 105, 106/2, 151/4, 150/5 obr. j.w. części działek: 189/2, 106/1, 107, 109, 364/8, 110, 363, 150/2, 150/3, 150/4, 102, 101/1, 101/5, 101/13, 100 obr.43 Podgórze i dz. 685/5 obr.33 Podgórze, przy ul.Podhalańskiej/ ul.Obozowej/ ul.Zdunów w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XIX/164/2008

  XIX/164/2008. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. rozbudowa salonu samochodowego z serwisem (w celu zwiększenia powierzchni ekspozycji samochodów i serwisu) wraz z budową placu manewrowego i parkingu (dla samochodów osobowych i dostawczych) na dz. 194/5, 194/7, 194/9, 268 obr. 44 Podgórze w rejonie ul.Zawiłej i Zakopiańskiej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XIX/163/2008

  XIX/163/2008. Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w kondygnacji podziemnej i naziemnej, z lokalami usługowymi i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 106/2, 105, 107, 104, 109, 364/9, 364/8, 364/10 (część) obr.43 Podgórze wraz z wjazdami, drogami dojazdowymi, przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej (sieci gazowej) na działkach nr 106/2, 105, 107, 104, 109, 364/9, 364/8, 151/4, 150/5 obr. j.w. części działek: 364/10, 189/2, 106/1, 364/8, 102, 101/1, 101/5, 101/13,100, 110, 363, 150/2, 150/3, 150/4 obr.43 Podgórze i dz. 685/5 obr.33 Podgórze, przy ul.Podhalańskiej/ ul.Obozowej/ ul.Zdunów w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XIX/162/2008

  XIX/162/2008. Plan finansowego Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XIX/161/2008

  XIX/161/2008. Rozdysponowanie środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XIX/149/2008

  XIX/160/2008. Przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki za 2007 rok.

 • Pobierz sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Dzielnicy IX

  Sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki – V kadencji za okres: 1.01.2007 r. – 31.12.2007 r.

 • Pobierz protokół Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy IX z kontroli działalności Zarządu Rady Dzielnicy

  Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy IX z kontroli działalności Zarządu Rady Dzielnicy za okres 1.01. 2007 do 31.12.2007 roku.

Sesja Rady Dzielnicy IX, 18 grudnia 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr XVIII/158/2007

  XVII/158/2007. Wydanie decyzji WZ dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 260 obr. 33 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną i budową wjazdów na działkach 260, 688/1, 689/3, 689/4 obr. 33 Podgórze, przy ul. Turonia / Irysowej w Krakowie.

Sesja Rady Dzielnicy IX, 20 listopada 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/158/2007

  XVII/158/2007. Koncepcja pochylni dla niepełnosprawnych z ul.Zakopiańskiej do ul.Do Wilgi.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/157/2007

  XVII/157/2007. Sprzedaż działki oznaczonej na wstępnym projekcie podziału jako działka nr 82/10/C obr. 47 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ul.Turowicza, jako dopełnienie do nieruchomości oznaczonych jako działki nr 8/14, i 252/2 będących w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/156/2007

  XVII/156/2007. Projekt budowlany budowy chodnika przy ul.Odrzańskiej w Krakowie, z uwzględnieniem miejsc postojowych.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/155/2007

  XVII/155/2007. Ustalenie lokalizacji dla inwestycji pn. Budowa stacji bazowej sieci transmisji danych dla systemu CDMA 2000 firmy Sfera S.A. „Kraków Zakopiańska” – działki nr 184/7, 184/5 obr. 32 Podgórze.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/154/2007

  XVII/154/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa sali gimnastycznej z trzema salami dydaktycznymi oraz zapleczami socjalnymi, sanitarnymi wraz z przewiązkami łączącymi budynek warsztatów szkolnych i budynku głównego szkoły Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego na dz. 215, 219, 224 obr.48 j. ew. Podgórze przy ul.Harcmistrza S. Millana w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/153/2007

  XVII/153/2007. Ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości oznaczonych jako działki nr 18/2, 18/9, 18/16 położonych w obrębie 66 j. ew. Podgórze przy ul.Podmokłej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/26, 60/12, 60/10, 60/20 obr. 66 i nr 550/9 obr. 90 j. ew. Podgórze.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/152/2007

  XVII/152/2007. Wniosek o ustalenie lokalizacji dla inwestycji pn. Budynek Centrum biurowo – magazynowego Archiwum Państwowego w Krakowie wraz z rozbudową sieci wodno- kanalizacyjnej- 213/18, 213/22, 213/25, 213/27, 213/28, 213/29, 213/30, 213/38 213/40, 213/42, 213/44, 214/10, 214/12, 214/14, 214/15, 214/16, 214/17, 214/19, 213/9, 213/15, 213/21, 213/23, 213/26, 214/7, 214/8, 214/9, 214/11,214/13, 215/4, 215/5, 215/6, 213/37 obr.30 Podgórze.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/151/2007

  XVII/151/2007. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul.Zawiłej w Krakowie – działka nr 148/7 obr. 44 Podgórze.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/150/2007

  XVII/150/2007. Umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na 2008 rok rozbudowy Przedszkola Nr 95 przy ul.Żywieckiej 24 w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/149/2007

  XVII/149/2007. Umieszczenie w Budżecie Miasta Krakowa na 2008 rok budowy ulicy Nowoobozowej (VIII Pułku Ułanów).

 • Pobierz uchwałę nr XVII/148/2007

  XVII/148/2007. Projekt zagospodarowania dla ogródka jordanowskiego zlokalizowanego w Parku Solvay.

 • Pobierz uchwałę nr XVII/147/2007

  XVII/147/2007. Korekta listy rankingowej zadań powierzonych Rady Dzielnicy IX na 2007 rok.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

1 grudnia (piątek),
godz. 17:00

Inicjatywy obywatelskie