Przejdź do treści

Działania MOPS dla seniorów

21.01.2016

Działania MOPS dla seniorów

Działania MOPS dla seniorów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie podejmuje działania na rzecz seniorów. Są to m.in. zajęcia aktywizujące w dziennych ośrodkach wsparcia, pomoc pieniężna, ciepłe posiłki. O szczegółach i kryteriach zakwalifikowania się na konkretną pomoc czytaj w ulotce. Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 sierpnia (środa),
godz. 18:00

Inicjatywy obywatelskie