Przejdź do treści
02.06.2020

Uzupełnienie do artykułu o hr. Millanie

Uzupełnienie do artykułu o hr. Millanie

Kilka słów uzupełnienia do wydania gazety Nr 2/2020:

W roku 1934 Komendant Hufca Podgórze hm Tadeusza MITERA postanowił na bazie zastępu „Łagiewniaków” z I Borkowskiej Drużyny im. Zawiszy Czarnego utworzyć drużynę harcerzy w Łagiewnikach. Drużynowym mianował dotychczasowego zastępowego w I BDH druha Lesława POŁOMSKIEGO. Nazywali się I ŁDH im. Andrzeja Małkowskiego, nosili żółte chusty. Drużyna działała przez dwa lata po czym zakończyła swoją działalność. W roku 1936 kilkunastu chłopców z Łagiewnik powróciło do I BDH im. Zawiszy Czarnego w Borku Fałęckim. Wśród nich byli bracia Janek i Staszek MILLANOWIE. Borek miał w tym okresie bardzo dobrego drużynowego Tadka STARCA. Obaj Millanowie uczestniczyli m.in. w borkowskim obozie wędrownym po Beskidach (1937 rok).

Podczas II Wojny Światowej Janek i Staszek złożyli Przysięgę w Łagiewnickiej Placówce AK.

Po zakończeniu wojny w 1945 roku, harcerstwo żeńskie i męskie wznowiło działalność w Łagiewnikach. Duża w tym zasługa m.in. Druhny Wandy BOSIAK oraz Druhów Włodka KUCA i Braci MILLANÓW.

W 1981 roku Staszek włączył się w działalność Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać”. Na jedno ze spotkań (mam video) przyszedł ze swoim wychowankiem hm Staszkiem SPÓLNIKIEM, który poddał propozycję założenia podobnego kręgu w Łagiewnikach. Zarejestrowali się jako Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne. Druh Staszek MILLAN  do ostatnich dni życia udzielał się bardzo aktywnie w Kręgu „Stara Brać”.

hm Jacek KUCHARSKI

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

25 sierpnia (środa), 
godz. 17:00

Inicjatywy obywatelskie