Przejdź do treści
28.12.2019

Szansa na zmniejszenie korków

Szansa na zmniejszenie korków

Miasto planuje budowę nowej arterii, która połączy Borek Fałęcki z Ruczajem. To nowoprojektowana ulica 8 Pułku Ułanów. Droga ta obecnie znajduje się w fazie projektowania i konsultacji.
13 listopada odbyło się jedno ze spotkań, na którym dyskutowano połączenie projektowanej drogi z ulicą Szczerbińskiego. W projekcie koncepcyjnym dla osiedla Polana Żywiecka pierwotnie przewidziano 4 włączenia w ulicę 8 Pułku Ułanów. W ciągu prac pozostały tylko 2 z nich, jedno poprzez ulicę Szczerbińskiego i drugie poprzez odległe o około 700 metrów rondo przy ulicy Burgundzkiej, które również będzie obsługiwało ruch samochodów z obecnego i nowo powstałych osiedli na terenie Klinów. Dotychczas, aby wyjechać z Borku Fałęckiego, mieszkańcy osiedla Polana Żywiecka korzystający z autobusów i swoich samochodów muszą stać w korku na ulicy Kościuszkowców i Zbrojarzy, co równocześnie uniemożliwia szybki dojazd samochodów służb ratunkowych.
Takie rozwiązanie spotkało się jednak z protestami mieszkańców ulicy Szczerbińskiego, którzy są przeciwni wykorzystaniu tej drogi dla celów komunikacyjnych osiedla, argumentując to pogorszeniem komfortu życia. Mieszkańcy złożyli stosowną petycję do Prezydenta Miasta Krakowa w celu zmiany pierwotnej koncepcji projektu. Rada Dzielnicy mając na względzie dobro mieszkańców całej dzielnicy przychyla się do pierwotnego rozwiązania, które w znacznym stopniu może spowodować upłynnienie ruchu w dzielnicy w godzinach szczytu. Z tego powodu Rada Dzielnicy w dniu 13 grudnia na spotkaniu u Prezydenta Rada Dzielnicy podtrzyma swoje stanowisko o włączeniu ul. Szczerbińskiego w ulicę 8 Pułku Ułanów. Trzeba zauważyć, że ten teren jest sukcesywnie zabudowywany nowymi inwestycjami mieszkaniowymi, więc poprawa obecnego stanu komunikacyjnego jest niezbędną koniecznością. Zamknięcie możliwości wyjazdu ulicą Szczerbińskiego w ulicę 8 Pułku Ułanów na pewno tego nie poprawi.


Marek Kocajda

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 sierpnia (środa),
godz. 18:00

Inicjatywy obywatelskie