Przejdź do treści
31.03.2019

Spotkanie z ZZM

Spotkanie z ZZM

12 lutego przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej spotkali się z radnymi naszej dzielnicy, aby omówić zadania realizowane i uwzględnione w budżecie Miasta Krakowa. Radni w składzie: Jerzy Bętkowski, Marek Brożek, Renata Grotowska, Marek Kocajda, Renata Kurleto, Wojciech Migdał, Krzysztof Mitras, Ewa Nowak oraz Renata Świędrych ustaliła podczas spotkania kilka istotnych kwestii dotyczących m.in. budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Wilgi, zagospodarowania terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński, „Parku w Łagiewnikach”, czy „Magnoliowego zagajnika”. O rozwoju powyższych projektów będziemy informować w kolejnych numerach pisma. Ponadto, radny Marek Kocajda złożył kilka uwag wobec modernizowanego Parku Solvay – prośba o budki lęgowe, budki dla jeży oraz koordynacja koszenia traw z wylęgiem żaby szarej. Wnioskuje się także o zorganizowanie kompostownika, stworzenie szkółki drzew, a także naprawę małej architektury parku. Przedstawiciel rady, a także zainteresowani mieszkańcy oczekują na odpowiedź na powyższy apel od Zarządu Zieleni Miejskiej.
JG

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

28 sierpnia (środa), godz.18.00

Inicjatywy obywatelskie