Przejdź do treści
13.12.2017

UJ i UE przygotowały na zlecenie UMK ekspertyzy naukowe dotyczące granic dzielnic VIII, IX i X

W związku ze skierowanymi do Prezydenta Miasta Krakowa wnioskami mieszkańców, a także uchwałami Rad Dzielnic, w 2017 roku na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przygotowały ekspertyzy naukowe dotyczące problematyki jednostek pomocniczych Miasta Krakowa na przykładzie Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, Dzielnicy X Swoszowice.

Poniżej prezentujemy (kliknij link do serwisu BIP) wyniki prac obu zespołów. Przedstawione opracowania mają charakter ekspercki, a zawarte w nich wnioski nie są stanowiskiem UMK. Ustalenie przebiegu granic Dzielnic określa statut Dzielnicy, uchwalony przez Radę Miasta Krakowa w trybie i na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.) i Statucie Miasta Krakowa (Załącznik do Uchwały Nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa).

Prezentowane ekspertyzy naukowe będą przedmiotem prac w Urzędzie Miasta Krakowa, a ewentualne wnioski przedstawione zostaną do końca I-szego kwartału 2018 roku.

Ekspertyza Uniwersytetu Jagiellońskiego składa się z dwóch części stanowiących 1. i 3. etap umowy (etap drugi stanowił cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami dzielnic).

Ekspertyza naukowa dotycząca oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych Miasta Krakowa w kontekście wymogu wyodrębnienia obszaru dzielnicy ze względu na układ przestrzenny, lokalne tradycje oraz więzi społeczne i gospodarcze, określonego w § 72 Statutu Miasta Krakowa zatwierdzonego Uchwałą Nr 1934/2014 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa” Etap I Wypracowanie wzorcowych kryteriów, w oparciu o które będzie możliwa w przyszłości analiza propozycji zmian granic dzielnic Miasta Krakowa Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków lipiec 2017 (plik PDF o pojemności ok. 1,1 MB).

Ekspertyza naukowa dotycząca oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych Miasta Krakowa w kontekście wymogu wyodrębnienia obszaru dzielnicy ze względu na układ przestrzenny, lokalne tradycje oraz więzi społeczne i gospodarcze, określonego w § 72 Statutu Miasta Krakowa zatwierdzonego Uchwałą Nr 1934/2014 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa” Etap III Analiza przebiegu granic odpowiednio: Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, Dzielnicy X Swoszowice. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków listopad 2017 (plik PDF o pojemności ok. 2,9 MB).

Ocena prawidłowości przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych Miasta Krakowa: Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, Dzielnicy X Swoszowice” Zespół autorski pod kierunkiem dr. hab. Bogusława Luchtera, prof. UEK, Kraków 2017 (1. plik PDF i 2. plik PDF).

Dnia 14 grudnia 2017 r. o godzinie 17:00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 w budynku głównym – „stara aula” (I. piętro), odbędzie się spotkanie sprawozdawcze z zespołem autorskim Uniwersytetu Ekonomicznego przygotowującym ekspertyzę. Spotkanie ma charakter otwarty.

Paweł Stańczyk

Sekretarz Miasta Krakowa

czytaj szczegóły na stronie BIP Miasta Krakowa

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

15.11.2018 r., godz. 18.30, LXII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów