Przejdź do treści
23.11.2017

Powrót Szkoły Podstawowej Nr 49 w Borku Fałęckim

Powrót Szkoły Podstawowej Nr 49 w Borku Fałęckim

Ślubowane uczniów reaktywowanej Szkoły Podstawowej Nr 49 w Borku Fałęckim powinno zostać odnotowane w kronikach szkoły jako zdarzenie ważne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w roku 2017 rozpoczął naukę pierwszy rocznik klas pierwszych w szkole podstawowej, po drugie dlatego, byliśmy świadkami, iż mądrość filozofów starożytnych jest złudna – fakty wskazują bowiem, że można wejść dwa razy do tej samej rzeki.
W Szkole Podstawowej Nr 49 w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęły naukę dwie klasy pierwsze, jedna klasa czwarta i jedna klasa siódma szkoły podstawowej, w szkole kontynuują naukę także klasy drugie i trzecie byłego Gimnazjum Nr 24. Dla klas młodszych przygotowano trzy sale lekcyjne na pierwszym piętrze budynku oraz świetlicę na parterze.
Uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia szkoły były podniosłe. Dzieci i rodzice – zadowoleni.  

RG

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

15.11.2018 r., godz. 18.30, LXII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów