Przejdź do treści
05.09.2017

Spotkania w sprawie granic Dzielnicy IX

Zapraszamy mieszkańców Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do udziału w otwartych spotkaniach, celem wyrażenia opinii dotyczących zasadności i prawidłowości przebiegu granic Dzielnicy.

Podjęcie przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki, Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, Radę Dzielnicy X Swoszowice uchwał w sprawie zmian granic określonych w załącznikach do statutów ww. dzielnic oraz wnioski poparte podpisami mieszkańców w tych kwestiach wymagają podjęcia prac nad opracowaniem ekspertyzy naukowej dotyczącej oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych Miasta Krakowa.

Jednym z istotnych elementów opracowania będą wnioski ze spotkań przeprowadzonych z mieszkańcami. Wnioski ze spotkań wraz z wynikami innych badań oraz analiz pozwolą ekspertom zewnętrznym na dokonanie całościowej oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych.

W związku z tym zapraszamy mieszkańców Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na otwarte spotkania w następujących terminach:

11 września 2017 r. godz. 17.00, siedziba Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, ul. Żywiecka 13

29 września 2017 r. godz. 17.00, siedziba Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, ul. Żywiecka 13

 Urząd Miasta Krakowa

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

17.12.2018 r., godz. 18, I sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów