Przejdź do treści
21.06.2017

Samorządowe przedszkole w budowie, żłobek - w planach

Samorządowe przedszkole w budowie, żłobek - w planach Południowe tereny Krakowa to w ostatnim dziesięcioleciu obszar intensywnie zabudowywany. Nowo powstające osiedla zasiedlane są przez młode rodziny oczekujące od Gminy wsparcia w zakresie opieki nad małymi dziećmi. Stąd potrzeba budowy żłobków i przedszkoli. Jednym z nich jest powstające Samorządowe Przedszkole przy ulicy Kościuszkowców 6.

Zakończenie budowy Samorządowego Przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6

Pismem z dnia 12 maja 2017 roku Wydział Edukacji Urzędu M. Krakowa poinformował Radę Dzielnicy IX, że zakończenie inwestycji, zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą, przewidziane jest na koniec grudnia bieżącego roku. Jednak w wyniku rozmowy przeprowadzonej z wykonawcą zadeklarował on, że będzie chciał zakończyć budowę przedszkola do końca sierpnia. Rekrutacja dzieci do przedmiotowego przedszkola będzie możliwa dopiero po jego powołaniu, tj. po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa stosownej uchwały oraz po wyłonieniu dyrektora tego przedszkola. Tyle oficjalnej informacji. Jednak… według informacji nieoficjalnych podjęte zostały przez Wydział Edukacji działania zmierzające do przygotowania budynku przedszkola na przyjęcie dzieci już we wrześniu 2017 roku. Odbędzie się także rekrutacja dzieci do tego przedszkola, mimo że oficjalnie placówka nie została powołana i nie został ogłoszony konkurs na jej dyrektora.
Stan prac budowlanych na terenie inwestycji wskazuje na to, że istnieją realne szanse na uruchomienie placówki już we wrześniu 2017 roku i w ten sposób spełnione zostaną marzenia o przedszkolu w Borku Fałęckim, o czym niejednokrotnie informowałam Szanownych Czytelników na łamach Pisma Rady Dzielnicy IX.

Petycja mieszkańców Dzielnicy IX w sprawie utworzenia publicznego oddziału żłobka na jej terenie

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa podejmie działania zmierzające do powstania w perspektywie najbliższych dwóch lat placówki opieki nad dziećmi do lat trzech, działającej na zasadach podmiotu samorządowego na obszarze Dzielnicy IX.
Powyższa deklaracja zapisana została w piśmie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK z dnia 17 czerwca 2017 roku, skierowanym do Rady Dzielnicy IX jako odpowiedź na petycję mieszkańców, dotyczącą utworzenia publicznego oddziału żłobka na terenie naszej dzielnicy.
Biuro ds. Ochrony Zdrowia wyjaśniło, że ze względów proceduralnych i logistycznych żłobek nie może być zlokalizowany w budowanym przedszkolu przy ulicy Kościuszkowców. Ponadto z pisma dowiadujemy się, że Biuro ds. Ochrony Zdrowia przeprowadziło ocenę dostępności do placówek opieki dla dzieci do lat 3. Na terenie Dzielnicy IX zlokalizowanych jest 7 niepublicznych żłobków dysponujących 133 miejscami, które otrzymują dotacje z Gminy Miejskiej Kraków. Zatem aktualnie nie jest planowana budowa żłobka w Dzielnicy IX, jednak nie jest wykluczone, że w kolejnych latach utworzona zostanie na terenie dzielnicy placówka opieki nad dzieckiem do lat 3, działająca na zasadach placówki samorządowej. Aktualnie realizowane są tego typu inwestycje w sąsiednich dzielnicach, np. przy ul. Lipskiej w Dzielnicy XIII – żłobek dla 100 dzieci.
Na koniec przedmiotowego pisma Biuro ds. Ochrony Zdrowia informuje, że w latach 2011-2017 zwiększono liczbę miejsc w żłobkach samorządowych i żłobkach prowadzonych na zlecenie miasta Krakowa z 1900 do 2586. Dzięki środkom z Gminy opłaty rodziców ponoszone za opiekę i wyżywienie w obu typach placówek są takie same.
Od roku 2012 Gmina Miejska Kraków jako jedyna gmina metropolitalna w Polsce nieprzerwanie udziela dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.                   

RG

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

22.05.2018 r., godz. 18.30, LIII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów