Przejdź do treści

Bezpłatne porady prawne

04.10.2016

Bezpłatne porady prawne

Bezpłatne porady prawne

Szanowni Państwo!

Prowadzona jest rekrutacja beneficjentów projektu „Z pożytkiem dla Seniora” realizowanego przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach Rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do Seniorów (osób powyżej 60 roku życia), mieszkających na terenie województwa małopolskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i mających potrzebę skorzystania z informacji, konsultacji i porad prawnych/obywatelskich.

Termin realizacji projektu: lipiec-grudzień 2016 r.

Oprócz porad indywidualnych przeprowadzane są także warsztaty prawne pod hasłem „Wiem-Potrafię-Działam” o tematyce obejmującej zagadnienia takie jak: zasady bezpiecznego pożyczania, problematyka zadłużeń, sprawy mieszkaniowe, formy przekazywania własności oraz prawa pacjenta.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady zapraszamy do naszego Centrum Porad Prawnych.

Rejestracja pod numerem telefonu: 12 418 77 66

Centrum Porad Prawnych w Krakowie

ul. Żułowska 51 (dzielnica Olsza II), 31-436 Kraków

Dojazd: linia 129 lub 159- należy wysiąść na przystanku „Bosaków”

e-mail: prawo-krakow@kolping.pl   www.prawo.kolping.pl

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 sierpnia (środa),
godz. 18:00

Inicjatywy obywatelskie