Przejdź do treści

Lista projektów dzielnicowych Budżetu Obywatelskiego 2016

14.06.2016

Lista projektów dzielnicowych Budżetu Obywatelskiego 2016

Lista projektów dzielnicowych Budżetu Obywatelskiego 2016

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego krakowianie zgłosili 611 projektów (w tym 19 Dzielnica IX w ramach projektów dzielnicowych). Jednak 222 z nich (w tym 5 z Dzielnicy IX) nie przeszły pozytywnie weryfikacji formalno-prawnej. Do 7 czerwca wnioskodawcy, których projekt został odrzucony, mogli składać odwołania od negatywnej oceny. Następnie odbywały się spotkania konsultacyjne z udziałem wnioskodawcy wnoszącego protest (lub osoby pisemnie przez niego upoważnionej), przedstawicieli jednostki dokonującej oceny oraz członków Rady Budżetu Obywatelskiego. Po zapoznaniu się z opiniami przedstawionymi na spotkaniu podejmowana była decyzja co do wyniku oceny danego wniosku.

Głosowanie odbędzie się w tym roku w dniach od 18 do 30 czerwca. Łącznie weźmie w nim udział 401 projektów, w tym 14 z lokalizacją na terenie Dzielnicy IX.

 

Ostateczna lista projektów lokalnych (dzielnicowych) – Dzielnica IX (numery przydzielone projektom w drodze losowania)


1 Sobotni Piknik Międzypokoleniowy

Projekt obejmuje organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców Dzielnicy IX na terenie Gimnazjum nr 24 przy ul. Montwiłła-Mireckiego 29. W czasie imprezy znajdą coś ciekawego dla siebie wszyscy mieszkańcy od przedszkolaka po seniora. Przewidziane są stanowiska-kąciki: naukowca, zdrowotny, pierwszej pomocy, decoupage, dla przedszkolaka, karaoke dla seniorów i młodzieży.

2 Tablety w ZSO nr 17

Zakup tabletów i stacji dokującej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 przy ul. Fredry 65-71 w Krakowie.

3 Droga przy ul. Oraczy

Poprawa stanu technicznego jezdni i bezpieczeństwa ruchu. Podczas Światowych Dni Młodzieży ul. Oraczy będzie bardzo uczęszczaną ulicą, jako skrót z Łagiewnik na Ruczaj bądź do centrum miasta. Aktualnie droga jest w opłakanym stanie, dla mieszkańców stanowi źródło utrapień, powoduje nadmierny hałas i uszkodzenia w autach.

4 Piłkochwyty

Montaż nowych ochronnych piłkochwytów tj. ogrodzeń na boisku ZSO nr 17 przy ul. Fredry 65-71 w Krakowie.

5 Mali ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy oraz obsługi AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) dla dzieci ze szkół oraz przedszkoli Dzielnicy IX przeprowadzone przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, także w Szkole Ratownictwa KPR (wraz ze zwiedzaniem dyspozytorni i zapoznaniem się z profesjonalnym sprzętem znajdującym się w zespołach ratownictwa medycznego oraz z pracą ich załóg).

6 Park leśny Borek Fałęcki – III etap

W ramach III-go etapu zaplanowano dokończenie pielęgnacji zieleni przy ścieżkach, odtworzenie cieku wodnego, wykopanie dwóch stawków o głębokości do 0,5 m i powierzchni łącznej około 100 m2, renowację nawierzchni głównego duktu oraz uzupełnienie tablic.

7 Wymiana nakładki asfaltowej alejki spacerowej w parku Solvay

Wymiana skorodowanej nawierzchni i zniszczonej przez korzenie drzew. Ułożenie nakładki asfaltowej na wskazanym odcinku. Podcięcie korzeni wrastających w nawierzchnię. Wymiana obrzeży.

8 Sobotnia Akademia Młodego Naukowca – warsztaty dla dzieci

Projekt związany jest z organizacją zajęć warsztatowych w Gimnazjum Nr 24 przy ul. Montwiłła-Mireckiego 29 dla dzieci zamieszkujących Dzielnicę IX. Będą to warsztaty oparte na metodach badawczych, propagujących wśród dzieci i młodzieży nauki przyrodnicze oraz metody eksperymentalne, pozwalające zdobywać wiedzę poprzez działanie. W planie zajęcia 1 raz w miesiącu, w soboty w godzinach przedpołudniowych, z podziałem na trzy grupy wiekowe, od stycznia 2017 do grudnia 2017 z wyłączeniem okresu wakacyjnego.

9 Bezpieczne dzieci - progi zwalniające w parku przy Żywieckiej Bocznej

Projekt przewiduje budowę 4 progów zwalniających w sąsiedztwie placu zabaw w Parku Solvay.

10 Słoneczna Polanka Integracyjna w Parku Solvay – Etap I

Zagospodarowanie części terenu Parku Solvay  między ul. Żywiecką Boczną, ul. Niecałą i ul. Żywiecką w oparciu o przygotowany profesjonalny projekt zagospodarowania, który będzie realizowany w kilku etapach. I etap realizacji uwzględnia remont nawierzchni asfaltowych alejek, wytyczenie wewnętrznych ciągów pieszych na terenie dwóch „ogrodów” zagospodarowanego terenu wg projektu, utwardzenie i pokrycie nawierzchnią ekologiczną ww. ciągów pieszych, obsadzenie krzewami terenu od strony ul. Żywiecka Boczna, wytyczenie rabaty i posadzenie roślin wzdłuż alejki od strony SOSW NR 6, montaż tablicy informacyjnej z graficznym przedstawieniem planu zagospodarowania terenu.

11 Borkowskie ogrody osiedlowe

Projekt zakłada rewitalizację zieleni osiedlowej, małej architektury oraz zakup i montaż ławek z oparciem na terenie osiedla położonego w obszarze ulic: Żywiecka, Goryczkowa, Jagodowa. Rewitalizacja obejmie m.in.: rekultywację gleby, posianie trawy, wycięcie i wykarczowanie starych - mających kilkadziesiąt lat - żywopłotów z ligustru, nasadzenie nowych żywopłotów, posadzenie drzew, krzewów, bylin, wykonanie rabat bylinowych, zakup i montaż metalowego ogrodzenia dla niektórych ogrodów, zakup i montaż 11szt. nowych ławek z oparciem (ewent. stołów), odmalowanie istniejących trzepaków, barierek i ławek.

12 Ferie nie muszą być nudne – warsztaty dla dzieci

Założeniem projektu jest zorganizowanie zajęć warsztatowych, obejmujących różne dziedziny nauki, dla dzieci w wieku 10–16 lat. Zajęcia odbędą się w okresie ferii zimowych w 2017 r. przez okres jednego tygodnia w Gimnazjum Nr 24 przy ul. Montwiłła-Mireckiego 29.

13 Zagospodarowanie terenu przy szkole ul. Fredry – etap I

Projekt dotyczy przekształcenia terenu wokół szkoły przy ul. Fredry, tak, by był bardziej przyjazny dla uczniów i mieszkańców.

14 Magnoliowy zagajnik

Uporządkowanie terenu, zasianie trawnika, posadzenie kilku/kilkunastu magnolii oraz utwardzenie ścieżki w okolicy ulic Fredry/Turowicza.

 

Listy projektów ogólnomiejskich oraz z listy projektów dzielnicowych, które zawierają szczegółowe informacje (dokładne opisy projektów, uzasadnienie, kosztorys, harmonogram działań) udostępnione są na stronie www.budzet.dialoguj.pl .

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

22.05.2018 r., godz. 18.30, LIII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów