Przejdź do treści

Inicjatywa mieszkańców BORKOWSKIE OGRODY

19.01.2016

Inicjatywa mieszkańców BORKOWSKIE OGRODY

„Przywrócić dawną świetność borkowskim osiedlowym ogródkom” – taka idea zrodziła się wśród grupy mieszkańców bloku przy ul. Żywieckiej 44.

Impulsem do działań była rozmowa ze starszą sąsiadką, która z utęsknieniem wspominała czas, kiedy to 30 lat temu osiedlowe ogródki były zadbane i systematycznie pielęgnowane przez mieszkańców, którzy robili to z prawdziwą pasją i ochotą. Nasza pani sąsiadka ubolewała, że dawniej gdy wraz z mężem zajmowała się ogródkiem, przed jej oknami kwitły piękne kwiaty, a teraz, kiedy ona nie ma już zdrowia ani siły, ogródek jest zaniedbany, aż serce boli i przykro patrzeć przez okno.
Z tej inspiracji, wśród mieszkańców bloku powstał pomysł, żeby zrewitalizować i zagospodarować na nowo na początek przynajmniej dwa ogródki w otoczeniu bloku nr 44 przy ul. Żywieckiej. Pomysł był dobry, lecz do jego wykonania było potrzebne duże zaangażowanie i praca mieszkańców. Przede wszystkim zaś potrzebne były fundusze, a to już bardziej skomplikowana sprawa. Trudno przecież wymagać,
 żeby ktoś inwestował własne i to duże pieniądze.
W poszukiwaniu funduszy mieszkańcy trafili na konkurs Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie (utworzony i finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pożytku Publicznego, właśnie dla finansowania podejmowanych oddolnych inicjatyw obywatelskich), wobec czego pojawiła się nadzieja na pozyskanie funduszy na realizację pomysłów mieszkańców.
I tak powstała Grupa Nieformalna mieszkańców „ZIELONY KRĄG”, która opracowała i złożyła z sukcesem projekt do konkursu FIO Małopolska Lokalnie. Otrzymano dofinansowanie i można było działać.
Celem złożonego projektu była integracja i zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców osiedla położonego w obszarze ulic: Żywieckiej, Jagodowej i Goryczkowej, w Borku Fałęckim (Dzielnica IX, Kraków). Cele te miały być osiągnięte m.in. poprzez zwiększenie poziomu wiedzy oraz nabycie umiejętności ogrodniczych u mieszkańców osiedla, dzięki ich uczestnictwu w zorganizowanych Warsztatach Ogrodniczych, a także poprzez wspólne działania mieszkańców na rzecz rewitalizacji zieleni osiedlowej, tj. założenie 3 ogrodów, uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych wokół bloku nr 44 oraz inicjację działań, które w dalszej perspektywie przyniosą skutek w postaci rewitalizacji zieleni na całym osiedlu i jego najbliższej okolicy.

Taka forma działań na rzecz społeczności lokalnej miała wprowadzić wśród mieszkańców lepszą komunikację, zwyczaj wspólnych działań i rozwijać ich udział w życiu publicznym. Korzyści dodatkowe, to: zadbane ogrody i lokalna zieleń, poprawa zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców, zwłaszcza seniorów.
Aktualnie można stwierdzić, że cele te w jakimś stopniu zostały osiągnięte. Wokół bloku przy ul. Żywieckiej 44 powstały cztery zagospodarowane na nowo ogródki z nowymi nasadzeniami roślinnymi, w których dalsze działania i pielęgnacja będą kontynuowane już wiosną, kiedy efekty prac przeprowadzonych jesienią tego roku będą bardziej widoczne.
Wśród mieszkańców z bloku nr 44 przy ul. Żywieckiej aktualnie aż 7 osób zajmuje się osiedlowymi ogródkami (w rejonie bloku nr 44), czyniąc to w ramach pracy społecznej, w efekcie czego zadbanych i pielęgnowanych jest osiem ogródków osiedlowych.
Instytucje, które udzieliły pomocy i w dużej mierze wsparły realizacje Projektu BORKOWSKIE OGRODY, to: Rada Dzielnicy IX, Dom Kultury „PODGÓRZE”, Administracja Nieruchomości MEEST sp. z o. o., Zarząd Zieleni Miejskiej, Klub Kultury „ISKIERKA”, CASTORAMA, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Łączności w Krakowie, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, AGROSALON, SUPER SERVICE, Spółdzielnia Socjalna KOBIERZYN, Świat Roślin S.C. (sklep ogrodniczy przy ul. Wielickiej 115), kwiaciarnia przy ul. Orzechowej (przy pętli autobusowej w Borku Fałęckim), sklepy osiedlowe przy ul. Jagodowej.
Grupa Nieformalna „ZIELONY KRĄG” oraz mieszkańcy bloku przy ul. Żywieckiej 44 wszystkim instytucjom serdecznie dziękują za pomoc, zrozumienie, życzliwość i dobrą współpracę przy realizacji projektu. Bez takiej pomocy nie byłoby możliwe osiągnięcie założonych celów.
Szczególne podziękowanie składamy Zarządowi Zieleni Miejskiej, który udzielił dużej pomocy i wsparcia przy usuwaniu starych nasadzeń roślinnych oraz wykazał się wyjątkową życzliwością i zrozumieniem dla tej społecznej inicjatywy.

Małgorzata Polańska Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

O terminie VII Sesji poinformujemy wkrótce.

Informacje dla Seniorów