Przejdź do treści

Inicjatywa mieszkańców BORKOWSKIE OGRODY

19.01.2016

Inicjatywa mieszkańców BORKOWSKIE OGRODY

„Przywrócić dawną świetność borkowskim osiedlowym ogródkom” – taka idea zrodziła się wśród grupy mieszkańców bloku przy ul. Żywieckiej 44.

Impulsem do działań była rozmowa ze starszą sąsiadką, która z utęsknieniem wspominała czas, kiedy to 30 lat temu osiedlowe ogródki były zadbane i systematycznie pielęgnowane przez mieszkańców, którzy robili to z prawdziwą pasją i ochotą. Nasza pani sąsiadka ubolewała, że dawniej gdy wraz z mężem zajmowała się ogródkiem, przed jej oknami kwitły piękne kwiaty, a teraz, kiedy ona nie ma już zdrowia ani siły, ogródek jest zaniedbany, aż serce boli i przykro patrzeć przez okno.
Z tej inspiracji, wśród mieszkańców bloku powstał pomysł, żeby zrewitalizować i zagospodarować na nowo na początek przynajmniej dwa ogródki w otoczeniu bloku nr 44 przy ul. Żywieckiej. Pomysł był dobry, lecz do jego wykonania było potrzebne duże zaangażowanie i praca mieszkańców. Przede wszystkim zaś potrzebne były fundusze, a to już bardziej skomplikowana sprawa. Trudno przecież wymagać,
 żeby ktoś inwestował własne i to duże pieniądze.
W poszukiwaniu funduszy mieszkańcy trafili na konkurs Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie (utworzony i finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pożytku Publicznego, właśnie dla finansowania podejmowanych oddolnych inicjatyw obywatelskich), wobec czego pojawiła się nadzieja na pozyskanie funduszy na realizację pomysłów mieszkańców.
I tak powstała Grupa Nieformalna mieszkańców „ZIELONY KRĄG”, która opracowała i złożyła z sukcesem projekt do konkursu FIO Małopolska Lokalnie. Otrzymano dofinansowanie i można było działać.
Celem złożonego projektu była integracja i zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców osiedla położonego w obszarze ulic: Żywieckiej, Jagodowej i Goryczkowej, w Borku Fałęckim (Dzielnica IX, Kraków). Cele te miały być osiągnięte m.in. poprzez zwiększenie poziomu wiedzy oraz nabycie umiejętności ogrodniczych u mieszkańców osiedla, dzięki ich uczestnictwu w zorganizowanych Warsztatach Ogrodniczych, a także poprzez wspólne działania mieszkańców na rzecz rewitalizacji zieleni osiedlowej, tj. założenie 3 ogrodów, uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych wokół bloku nr 44 oraz inicjację działań, które w dalszej perspektywie przyniosą skutek w postaci rewitalizacji zieleni na całym osiedlu i jego najbliższej okolicy.

Taka forma działań na rzecz społeczności lokalnej miała wprowadzić wśród mieszkańców lepszą komunikację, zwyczaj wspólnych działań i rozwijać ich udział w życiu publicznym. Korzyści dodatkowe, to: zadbane ogrody i lokalna zieleń, poprawa zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców, zwłaszcza seniorów.
Aktualnie można stwierdzić, że cele te w jakimś stopniu zostały osiągnięte. Wokół bloku przy ul. Żywieckiej 44 powstały cztery zagospodarowane na nowo ogródki z nowymi nasadzeniami roślinnymi, w których dalsze działania i pielęgnacja będą kontynuowane już wiosną, kiedy efekty prac przeprowadzonych jesienią tego roku będą bardziej widoczne.
Wśród mieszkańców z bloku nr 44 przy ul. Żywieckiej aktualnie aż 7 osób zajmuje się osiedlowymi ogródkami (w rejonie bloku nr 44), czyniąc to w ramach pracy społecznej, w efekcie czego zadbanych i pielęgnowanych jest osiem ogródków osiedlowych.
Instytucje, które udzieliły pomocy i w dużej mierze wsparły realizacje Projektu BORKOWSKIE OGRODY, to: Rada Dzielnicy IX, Dom Kultury „PODGÓRZE”, Administracja Nieruchomości MEEST sp. z o. o., Zarząd Zieleni Miejskiej, Klub Kultury „ISKIERKA”, CASTORAMA, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Łączności w Krakowie, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, AGROSALON, SUPER SERVICE, Spółdzielnia Socjalna KOBIERZYN, Świat Roślin S.C. (sklep ogrodniczy przy ul. Wielickiej 115), kwiaciarnia przy ul. Orzechowej (przy pętli autobusowej w Borku Fałęckim), sklepy osiedlowe przy ul. Jagodowej.
Grupa Nieformalna „ZIELONY KRĄG” oraz mieszkańcy bloku przy ul. Żywieckiej 44 wszystkim instytucjom serdecznie dziękują za pomoc, zrozumienie, życzliwość i dobrą współpracę przy realizacji projektu. Bez takiej pomocy nie byłoby możliwe osiągnięcie założonych celów.
Szczególne podziękowanie składamy Zarządowi Zieleni Miejskiej, który udzielił dużej pomocy i wsparcia przy usuwaniu starych nasadzeń roślinnych oraz wykazał się wyjątkową życzliwością i zrozumieniem dla tej społecznej inicjatywy.

Małgorzata Polańska Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

6.11.2017 r., godz. 18.30 XLIV sesja Rady Dzielnicy IX

6.11.2017 r., godz. 20.30 XLV sesja (nadzwyczajna) Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów