Przejdź do treści
19.01.2016

Rozmowy niedokończone

Rozmowy niedokończone

Kontynuowane w roku 2015, a rozpoczęte w ubiegłym roku, konsultacje w sprawie zagospodarowania terenu przy ulicy Zakopiańskiej od nr 99 do nr 103 a, wykazały wiele rozbieżności w zakresie potrzeb mieszkańców. Aby znaleźć zadowalające większość zainteresowanych, dobre rozwiązanie, konieczna jest zmiana decyzji podjętych przez miejskie instytucje.

Celem prowadzonych konsultacji z mieszkańcami jest przede wszystkim pomoc ze strony Rady Dzielnicy IX w zakresie przygotowania optymalnego rozwiązania kłopotliwych problemów związanych z komunikacją na wskazanym terenie. Zaplanowanie rozwiązań, dotyczących ruchu wewnętrznego, wiąże się także z zaplanowaniem innych funkcji tego terenu. Niemniej jednak, co zrozumiałe, w dyskusji mieszkańców, komunikacja jest tematem priorytetowym.
Po ostatnim listopadowym spotkaniu mogliśmy mówić o wypracowaniu konsensu w tym zakresie. Tymczasem informacja o planach sprzedaży przez Gminę Kraków działki nr 67/52, obr.44 Podgórze (położonej miedzy budynkiem ul. Zakopiańska nr 103a i budynkiem marketu Solvay Park), do której wyznaczono dojazd działkami: 67/23, 67/48, 721 i 778 obr. 44 Podgórze, tzn. wzdłuż budynku przy Zakopiańskiej nr 99, spowodowała zmianę stanowiska Wspólnoty Mieszkańców tej nieruchomości, którzy postanowili podjąć starania o zamknięcie przejazdu przez ich podwórko.
W ten sposób zarysowała się nowa sytuacja w zakresie ustalonych wcześniej możliwości zagospodarowania przedmiotowego terenu. Pojawiła się bowiem konieczność wskazania lokalizacji „nowego dojazdu” do terenu, obsługującego także działkę nr 67/52 obr.44 Podgórze.
Rozwiązania takie wykraczają poza kompetencje Rady Dzielnicy IX i wymagają decyzji ze strony merytorycznych Wydziałów UMK.
Rada Dzielnicy IX oczywiście będzie wspierała w działaniach Wspólnotę Mieszkańców, rozumiejąc przedstawiane argumenty, ale równocześnie musi dostrzegać potrzeby mieszkańców pozostałych budynków i zmierzać do rozwiązań kompleksowych, co wyraźnie zaznaczyła w dwóch podjętych w latach 2014 i 2015 uchwałach dotyczących zagospodarowania przedmiotowego obszaru.
Do podsumowania ustaleń w zakresie kierunków działania przystąpimy w drugiej połowie stycznia 2016, korzystając w dalszym ciągu z doradztwa Biura Inicjatyw Społecznych.
Renata Grotowska

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

22 maja 2019 roku o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy IX

Inicjatywy obywatelskie