Przejdź do treści
11.09.2012

Trwają procedury związane ze sporządzaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego obejmujących Dzielnicę IX

Trwają procedury związane ze sporządzaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego obejmujących Dzielnicę IX

Od ubiegłego roku przygotowywane są Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla Dzielnicy IX w pięciu obszarach: „Liban”, „Polana Żywiecka”, „Borek Fałęcki Północ”, „Zakopiańska-Zawiła”, „Łagiewniki”.

W dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Rady Dzielnicy IX odbyło się spotkanie radnych i przedstawicieli stowarzyszeń z twórcami planów. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego Urzędu M. Krakowa, Biura Rozwoju Krakowa, oraz Instytutu Rozwoju Miast.

Przedstawiony stan opracowanych dokumentów jest podstawą wnoszenia wniosków, przed kolejnym etapem procedowania.

Należy oczekiwać, że w miesiącach jesiennych odbędzie się publiczne wystawienie planów.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

30 listopada (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie