Przejdź do treści
08.07.2024

Kłopotliwy mostek na plac targowy - ciąg dalszy

Kłopotliwy mostek na plac targowy - ciąg dalszy

Sprawa mostku na potoku Rzewny jest dla mieszkańców istotnym i ważnym tematem, dlatego Rada Dzielnicy dokłada wszelkich możliwych starań, aby działać w tej sprawie na różnych szczeblach. W związku z powyższym, z inicjatywy Radnego Miasta Mariusza Kękusia odbyły się rozmowy w tej sprawie, w których udział wziął Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Bogusław Gołas.
Zorganizowano spotkanie z Prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim, który mając na uwadze dobro mieszkańców obiecał podjęcie działań w tej sprawie. Odbyły się także spotkania z przedstawicielami Wód Polskich, UBM Residence Park Zakopianka (właściciela działki) oraz Zarządu Zieleni Miejskiej. Właściciel działki, na której znajduje się zniszczony mostek, zobowiązał się do jego remontu na własny koszt w najbliższym czasie, tak aby zapewnić mieszkańcom bezpieczne przejście. Podczas spotkań z Prezydentem oraz przedstawicielami zainteresowanych stron poruszono także temat wykupu działek,
w skład których wchodzi nie tylko mostek, ale cały teren wokół campingu Krakowianka o powierzchni 4,8 ha. Zarówno po stronie miasta jak i właściciela działek jest dobra wola, aby sprawę sfinalizować
i doprowadzić do końca. Przypomnijmy, że miasto ma w planach rewitalizację terenu campingu i budowę basenów w miejscu zniszczonych obiektów. Mamy nadzieję, że plany te uda się zrealizować w najbliższych latach.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

29 sierpnia (czwartek),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie