Przejdź do treści
08.07.2024

Działania Rady w związku z wylewaniem Młynnego Kobierzyńskiego

Działania Rady w związku z wylewaniem Młynnego Kobierzyńskiego

W marcu 2021 roku, w odpowiedzi na pismo mieszkańców, przedstawiciele Rady uczestniczyli w spotkaniu w rejonie bloków przy ul. Światowida. Wówczas przedstawiono problemy zalewania bloków w czasie nagłych, intensywnych opadów deszczu, mimo dość wysokich skarp, jakie w tym rejonie posiada Młynny Kobierzyński. Równocześnie w tym okresie coraz częściej zaczęło dochodzić do przelewania się wody z przepustu pod ul. Zdunów, co tworzy w tym miejscu olbrzymią kałużę, która utrudnia mieszkańcom z bloków przy ul. Zdunów komunikację, szczególnie tę pieszą.
Wobec tych, oraz wielu innych zgłoszeń z całego Krakowa, Prezydent Miasta powołał Zespół zadaniowy ds. problemów powodziowych mieszkańców miasta Krakowa. Z ramienia Rady Dzielnicy, do podzespołu ds. zlewni rzeki Wilgi, powołano autora tego artykułu. W ramach działań podzespołu, od stycznia 2022 roku do grudnia 2023 roku odbył się szereg spotkań w tym temacie. Jednym z najważniejszych była wizja w terenie, w której brali udział przedstawiciele Rady Dzielnicy wraz z Dyrektorami powiązanych z tematem jednostek miejskich oraz Zastępcą Prezydenta Miasta, panem Andrzejem Kuligiem. Wówczas dokonując oględzin sytuacji
w jakiej znajduje się ten fragment potoku, ustalono iż najlepszym rozwiązaniem byłoby zwiększyć przekroje wszystkich niedrożnych przepustów oraz zadbać o drożność koryta. (Tylko w ten sposób można doprowadzić do sprawnego przepływu wody na całej długości cieku. Jest to o tyle ważne, że punktowa poprawa przepływu wody doprowadzi do większego spiętrzenia wody w kolejnym „wąskim gardle”, a zatem nie jest to zażegnanie problemu, a tylko ‘przesunięcie go do sąsiada w dół rzeki’.) Niestety to rozwiązanie ma podstawową wadę: stan prawny potoku jest nieuregulowany, a co za tym idzie nie jest ustalony jego zarządca. Sprawa musi się rozstrzygnąć na poziomie ministerialnym, dokąd została skierowana i osobiście nadzorowana przez Zastępcę Prezydenta.
Niestety stan wiedzy na dzień dzisiejszy wskazuje, iż sprawa wciąż nie znalazła swojego zakończenia. Dopóki ta sytuacja trwa, nie można przystąpić do prac mających na celu doprowadzenie koryta i pozostałych urządzeń do aktualnych potrzeb. Mając to na uwadze, zaproponowano budowę polderu przeciwpowodziowego, który odbierałby większą część wody jeszcze przed osiedlem Zdunów. Było to jedyne rozwiązanie które ewentualnie mogłoby w całości wykonać miasto bez oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy własności. Jednak po rozpoznaniu tematu, okazało się, że zaawansowanie prac projektowych przy ul. 8 Pułku Ułanów, przy budowie której planowano umieścić polder, jest już zbyt dalekie i nie ma możliwości „podpięcia go” do tej inwestycji. Próbowano również znaleźć nową lokalizację polderu, ale gmina nie dysponuje gruntami w tym sąsiedztwie. Zatem jedynym rozwiązaniem pozostaje ustalenie zarządcy cieku, a następnie doprowadzenie jego przekrojów i urządzeń do aktualnych potrzeb.
Reasumując, Rada Dzielnicy od samego początku reagowała i pilnowała spraw mieszkańców zarówno osiedla Zdunów jak i Światowida. Niestety temat jest bardzo złożony i zdecydowanie wykracza poza zakres kompetencji Rady Dzielnicy. Niemniej jednak, autor artykułu został ponownie zgłoszony do podzespołu ds. zlewni rzeki Wilgi i wraz z Radą Dzielnicy będzie dbał o doprowadzenie sprawy do szczęśliwego końca, jakkolwiek odległy by on nie był.

Wojciech Migdał

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

29 sierpnia (czwartek),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie