Przejdź do treści
03.06.2024

Nagrody Bezpieczny Kraków przyznane

Nagrody Bezpieczny Kraków przyznane

W potrzebie ratowali ludzkie życie, a na co dzień wzorowo służyli mieszkańcom – mowa o laureatach nagrody „Bezpieczny Kraków” za 2023 r., którymi zostali Krzysztof Zieleń, Damian Kołodziej, Justyna Trybała oraz Rafał Sydor. W ubiegłym roku wyróżnili się wzorową postawą dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w Krakowie.

Kandydatami do nagrody „Bezpieczny Kraków” mogą zostać funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Kandydatów mogą zgłaszać: Komenda Miejska Policji w Krakowie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Straż Miejska Miasta Krakowa, Rady Dzielnic Krakowa oraz organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W tym roku nagroda „Bezpieczny Kraków” przyznana została już po raz dziewiętnasty. Do tej pory nagrodzono 65 funkcjonariuszy, przyznano też jedną nagrodę specjalną i dwa specjalne wyróżnienia.

Jednym z laureatów została mł. spec. Justyna Trybała – strażniczka miejska z Oddziału IV Podgórze Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Jej kandydatura do tej nagrody została zgłoszona przez Rady Dzielnicy: XIII Podgórze, XI Podgórze Duchackie, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, VIII Dębniki oraz Straż Miejską Miasta Krakowa.

Od początku swojej służby wyróżnia się wśród innych strażników największym zaangażowaniem podczas realizacji zadań powierzonych przez rady dzielnic. Realizuje przekazywane jej przez rady dzielnic i mieszkańców zgłoszenia w zakresie usuwania wulgarnych graffiti, porządkowania zaśmieconych i zanieczyszczonych terenów oraz usuwania z podgórskich ulic dużej liczby pojazdów nieużytkowanych.

W trakcie działań podejmowanych w 2023 r. doprowadziła także m.in. do ujęcia i przekazania policji trzech osób nieletnich, które dopuściły się dewastacji, a także dwóch osób, które prowadziły samochód pomimo, iż wcześniej cofnięto im uprawnienia oraz do ujawnienia pojazdu poszukiwanego przez policję.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

19 czerwca (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie