Przejdź do treści
01.05.2024

Kto zamknął mostek na plac targowy?

Kto zamknął mostek na plac targowy?

Na początku kwietnia ktoś bezprawnie zagrodził mostek, który służył jako przejście pieszo-rowerowe pomiędzy osiedlem przy ulicy Jagodowej a placem targowym w Borku Fałęckim. Mieszkańcy są zbulwersowani, ponieważ to ważne przejście i uczęszczany ciąg komunikacyjny. Mostek został zamknięty pod pretekstem złego stanu technicznego.

Żadna z instytucji nie przyznaje się do działań związanych z jego zamknięciem. Pojawił się też problem, do kogo należy się zwrócić w celu wyjaśnienia sytuacji. Mostek usytuowany jest na potoku Rzewnym należącym do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a za jego stan techniczny odpowiada właściciel. W zeszłym roku kontrole zostały przeprowadzone zarówno przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, jak i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Właściciel został pouczony o konieczności przeprowadzenia remontu i doprowadzenia mostku do stanu użyteczności.

Rada Dzielnicy IX przeprowadziła rozmowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, które w zarządzie ma obszar cieków wodnych, a także z Zarządem Zieleni Miejskiej, który zajmuje się położonym nieopodal obszarem zieleni wraz z utrzymaniem w czystości ciągu pieszego. Po czym Rada Dzielnicy podjęła stosowne działania i skierowała pisma do Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w celu zorganizowania spotkania w terenie z zaintereoswanymi instytucjami i ustalenia dalszych kroków w związku z zagrodzeniem przejścia.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

19 czerwca (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie