Przejdź do treści
01.05.2024

Przejście podziemne pod Zakopiańską - przetarg na koncepcję

Przejście podziemne pod Zakopiańską - przetarg na koncepcję

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji przejścia podziemneg dla pieszych i rowerzystów pod ulicą Zakopiańską oraz linią kolejową na wysokości budynku ZUS. Jak pisaliśmy na naszych łamach, jest to niebezpieczne miejsce, w którym mieszkańcy często prze kraczają nielegalnie tory kolejowe, aby skrócić sobie drogę. Natomiast droga z ul. Suchej w rejon ZUSu to obecnie nadłożenie ponad 600 metrów.

Podstawowym założeniem inwestycji jest umożliwienie bezpiecznego przejścia pieszych i przejazdu rowerzystów pod magistralą kolejową LK 94 oraz układem drogowo-tramwajowym ul. Zakopiańskiej. Wstępne opracowania studialne wskazują na kilka wersji rozwiązań technicznych tej inwestycji. Zgodnie z założeniem tunel będzie miał ok. 5 m szerokości oraz trzy wejścia i wyjścia: po wschodniej stronie LK 94, pomiędzy LK 94 a ul. Zakopiańską oraz po zachodniej stronie ul. Zakopiańskiej (w rejonie budynku ZUS).

Wersja podstawowa miasta zakłada ok. 67,5-metrowy tunel. Wschodnie wejście przewidziano w bezpośrednim sąsiedztwie Suchej, w rejonie wejścia na peron przystanku Kraków Łagiewniki. Zaproponowano schody o szerokości 2,5 m oraz windę. Drugie wejście, wyposażone w schody i windę, miałoby się znaleźć między linią kolejową i Zakopiańską , z odsunięciem torów i wind w kierunku północnym o ok. 15 m. Zachodnie wejście znalazłoby się przy budynku ZUS. Również przewidziano schody i windę. Ponadto tunel, poprzez parking ZUS-u, zostałby skomunikowany z ul. Hoffmanowej. Druga wersja zakłada budowę pochylni zamiast wind. Z uwagi na ograniczenia terenowe tunel miałby znaleźć się na wysokości Pasiecznej i Ciesielskiej.

Projektant ma dążyć do "jak najmniejszego wydłużenia dojścia pieszego do peronów przystanku kolejowego", zagospodarowanie ma być też najbliższe otoczenie. W tunelu przewidziano odwodnienie, monitoring. Mają zostać też przeprowadzone konsultacje społeczne. Zgodnie ze specyfikacją przetargową, na realizację zadania wykonawca będzie miał 6 miesięcy od podpisania umowy.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

19 czerwca (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie