Przejdź do treści
15.05.2023

Komunikat dla Mieszkańców Krakowa

Komunikat dla Mieszkańców Krakowa

W kwietniu br. Gmina Miejska Kraków zawarła umowę z WGS84 Polska Spółką z o.o. na
wykonanie Aktualizacji "Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta
Krakowa" wraz z Aktualizacją "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Miasta Krakowa do 2032 r."
W ramach ww. umowy - w okresie od 15.05.2023. do 31.07.2023 r. - pracownicy WGS84
Polska Spółki z o.o. będą przeprowadzali inwentaryzację wyrobów zawierających azbest
występujących na terenie Miasta Krakowa, w tym poprzez pozyskiwanie danych na zasadzie spisu
z natury, tj. czerpiąc informacje bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.
Upoważnieni do przeprowadzenia inwentaryzacji przedstawiciele Spółki legitymować się
będą pismem polecającym Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.
Zwracamy się do mieszkańców Krakowa użytkujących wyroby zawierające azbest (np.
pokrycia dachowe, elewacje, inne) z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji na
terenie posesji o udzielenie wszelkich możliwych danych w tym zakresie, przybyłem ankieterom.
Przypominamy, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń , w których był lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2011r. Nr. 8, poz. 31), na właścicielu nieruchomości spoczywa
obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.
Dodatkowe informacje na temat prowadzonej inwentaryzacji udzielają pracownicy
Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa: nr tel. 12 616 88 08.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

24 kwietnia (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie