Przejdź do treści

Uchwały

Sesja Rady Dzielnicy IX, 24 kwietnia 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr VIII/81/2007

  VIII/81/2007. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. "Budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. nr 51279 Kraków ZUS" zlokalizowanej na dachu budynku w Krakowie przy ulicy Siostry Faustyny 14 na działce Nr 228/2 obr. 46, j.ewid. Podgórze

 • Pobierz uchwałę nr VIII/80/2007

  VIII/80/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (z garażem) i drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych na dz.47/2 wraz z infrastrukturą techniczną na działce 47/2 i 230/1 obr.44 i dz. 719obr. 33 i wjazdem z dz. 230/1 na dz. 47/2 obr.44 Podgórze w rejonie ul. Nowogródzkiej i Kościuszkowców w Krakowie

 • Pobierz uchwałę nr VIII/79/2007

  VIII/79/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wbudowanymi drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi na działce nr 368/1 obr.33 Podgórze z wjazdami z działek nr: 693/21, 695/6, 695/7 obr. 33 Podgórze, z infrastrukturą na działkach nr 368/1, 695/6, 695/7, 693/21, 693/16, 273 obr.33 Podgórze, przy ul.Zbrojarzy w Krakowie

 • Pobierz uchwałę nr VIII/78/2007

  VIII/78/2007. Plan pracy Komisji Informacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki na 2007 rok

 • Pobierz uchwałę nr VIII/77/2007

  VIII/77/2007. Zmiana nazwy ulicy Siostry Faustyny

 • Pobierz uchwałę nr VIII/76/2007

  VIII/76/2007. Zmiany klasyfikacji budżetowej zadania priorytetowego na 2007 r. pn. "Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział Podgórze – Wola Duchacka – kwota 8.000-zł.

 • Pobierz uchwałę nr VIII/75/2007

  VIII/75/2007. Rezygnacja Radnego Bartłomieja Grabowskiego i Roberta Ulicza z członkostwa w Komisji Informacji Rady Dzielnicy IX

 • Pobierz uchwałę nr VIII/74/2007

  VIII/74/2007. Wydzierżawienie lub zbycie działki Nr 275 położonej w rejonie ulicy Fredry, w obrębie 46 jedn.ewid. Podgórze

 • Pobierz uchwałę nr VIII/73/2007

  VIII/73/2007. Zmiana przebiegu autobusu linii nr 133

Sesja Rady Dzielnicy IX, 27 marca 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr VII/72/2007

  VII/72/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa zespołu do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, wraz z małą architekturą, stacją transformatorową, infrastrukturą techniczną, układem drogowym wraz z naziemnymi miejscami parkingowymi na działkach nr 17/9, 17/14, 261/9 obr.44 Podgórze i dojazdem poprzez działki nr 259/24, 15/28 obr. jw. z wjazdem z działki nr 226/2 obr. jw. przy ulicach Żywieckiej, Goryczkowej, Jagodowej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr VII/71/2007

  VII/71/2007. Ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi oraz drogą wewnętrzną na działkach nr 750/1, 750/2, 750/3 obr.33 Podgórze, z wjazdami z działek nr 693/16, 375/5, 693/15 obr. jw. oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 750/1, 750/2, 750/3, 693/15, 693/16, 375/3, 375/5, 227/1, 227/2, 747/1, 747/2, 219/12, 219/14, 219/16 obr. jw. przy ul. Zbrojarzy/Turonia/Krokusowej w Krakowie

 • Pobierz uchwałę nr VII/70/2007

  VII/70/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i wewnętrzną drogą dojazdową na dz. 427/6 i 381/1 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. 427/6, 381/5, 381/4, 381/3, 380/15380/13, 380/11 obr.46 Podgórze w rejonie ul.Sobótka i Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr VII/69/2007

  VII/69/2007. Korekty zadań powierzonych w zakresie remontów placówek oświatowych z terenu Dzielnicy IX na 2007 rok.

 • Pobierz uchwałę nr VII/68/2007

  VII/68/2007. Wydanie opinii o inwestycji pn. "Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ul.Modrej".

 • Pobierz uchwałę nr VII/67/2007

  VII/67/2007. Przejęcie przez Gminę Kraków działki nr 261/9 obr 44 Podgórze, będącej częścią ulic Goryczkowej i Jagodowej.

 • Pobierz uchwałę nr VII/66/2007

  VII/66/2007. zarezerwowania działki nr 33/2 obr. 44 Podgórze przy ulicy Nowogródzkiej pod ewentualną przyszłą budowę parkingu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6 w Krakowie przy ul. Niecałej 8.

 • Pobierz uchwałę nr VII/65/2007

  VII/65/2007. Lista rankingowa zadań powierzonych. Remonty dróg i chodników wraz z oświetleniem na terenie Dzielnicy IX na 2007 rok.

 • Pobierz uchwałę nr VII/64/2007

  VII/64/2007. Deklaracja udziału Rady Dzielnicy IX w finansowaniu inwestycji zgłoszonej do Konkursu dla Rad Dzielnic w 2007 roku.

 • Pobierz uchwałę nr VII/63/2007

  VII/63/2007. Zgłoszenie zadania inwestycyjnego do Konkursu dla Rad Dzielnic w 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr VII/62/2007

  VII/62/2007. Podział działki nr 297 na działki nr 297/A i 297/B.

 • Pobierz uchwałę nr VII/61/2007

  VII/61/2007. Przejęcie przez Gminę Kraków ciągu pieszego tj. części działek nr nr 287, 306, 275, 318/1 obr 44 Podgórze, łączącego ulicę Fredry z ulicą Kołodziejską w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr VII/60/2007

  VII/60/2007. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 605/2 i części działek nr: 604 i 606 obr. 33 Podgórze oraz budowa wjazdu na działkę 605/2 z działki drogowej nr 716 obr. 33

 • Pobierz uchwałę nr VII/59/2007

  VII/59/2007. Lokalizacja handlu w okolicach Sanktuarium oraz Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w dniach Święta Miłosierdzia Bożego.

 • Pobierz uchwałę nr VII/58/2007

  VII/58/2007. Zgłoszenie kandydatury do Nagrody "Bezpieczny Kraków"

 • Pobierz uchwałę nr VII/57/2007

  VII/57/2007. Przesunięcie środków w planie rzeczowo - finansowym Rady Dzielnicy IX na rok 2007.

Sesja Rady Dzielnicy IX, 6 marca 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr VI/56/2007

  VI/56/2007. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS nr KRA0169 przy ul Zakopiańskiej 9 - działka nr 184/5, 184/7 obr 32 Podgórze

 • Pobierz uchwałę nr VI/55/2007

  VI/55/2007. Zmiana w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Ruczaj - Zaborze

 • Pobierz uchwałę nr VI/54/2007

  VI/54/2007. Zagospodarowanie przestrzennego obszaru zlokalizowanego nad rzeka Wilgą na odcinku od ul. Brożka do ul.Zakopiańskiej (po wschodniej stronie rzeki) pn. Borsucza

 • Pobierz uchwałę nr VI/53/2007

  VI/53/2007. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Borku Fałęckiego po zachodniej stronie ul. Zakopiańskiej.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

20 marca (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie