Przejdź do treści

Uchwały

Sesja Rady Dzielnicy IX, 9 października 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr XV/136/2007

  XV/136/2007. Korekta rozdysponowania środków w ramach zadań powierzonych Dzielnicy IX z zakresu remonty placówek oświatowych z terenu Dzielnicy IX na 2007 rok.

 • Pobierz uchwałę nr XV/135/2007

  XV/135/2007. Budowa progów zwalniających w ulicy Zdunów.

 • Pobierz uchwałę nr XV/134/2007

  XV/134/2007. Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemnymi parkingami na działce nr 209 obr. 43 Podgórze wraz z wjazdem i infrastrukturą techniczną na działkach nr 207 i 209 obr. j.w. przy ul. Obozowej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XV/133/2007

  XV/133/2007. Wnioskek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowym garażem podziemnym na działkach nr 153/3 i 152/5 obr. 43 Podgórze wraz z wjazdem i infrastrukturą techniczna na działkach nr 152/5, 153/3, 153/2 (część), 362/45 (część), 362/4 (część), 362/22 (część), 345 (część), 153/4 obr. j.w i część działki nr 700 obr. 33 Podgórze, przy ul.Zdunów w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XV/132/2007

  XV/132/2007. Korekty listy rankingowej zadań powierzonych Rady Dzielnicy IX na 2008 rok.

 • Pobierz uchwałę nr XV/131/2007

  XV/131/2007. Rozdysponowania środków w ramach zadania powierzonego w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XV/130/2007

  XV/130/2007. Rozdysponowanie środków w ramach zadań powierzonych Dzielnicy IX w zakresie „Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków” na 2008 rok.

 • Pobierz uchwałę nr XV/129/2007

  XV/129/2007. Korekta Uchwały Nr LIV/319/2006 z dnia 20.06.2006 r. w sprawie przeznaczenia środków na zadania priorytetowe na rok 2007.

Sesja Rady Dzielnicy IX, 18 września 2007 r.

 • Pobierz wzór planu finansowego na rok 2008

  Wzór planu finansowego na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XIV/128/2007

  XIV/128/2007. Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemnymi parkingami na działce nr 209 obr. 43 Podgórze wraz z wjazdem i infrastrukturą techniczną na działkach nr 207 i 209 obr. j.w. przy ul. Obozowej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XIV/127/2007

  XIV/127/2007. Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 255/8 obr. 48 Podgórze przy ul.Kryształowej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XIV/126/2007

  XIV/126/2007. Nadanie nazwy ulicy 8 Pułku Ułanów w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XIV/125/2007

  XIV/125/2007. Umieszczenie w Budżecie Miasta Krakowa na 2008r. budowy hali sportowej na terenie obiektu sportowego stadionu piłkarskiego przy ul.Chmielnej.

 • Pobierz uchwałę nr XIV/124/2007

  XIV/124/2007. Projekt planu finansowego Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XIV/123/2007

  XIV/123/2007. Przesunięcie środków w planie finansowym Rady Dzielnicy IX na rok 2007.

Sesja Rady Dzielnicy IX, 21 sierpnia 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr XIII/122/2007

  XIII/122/2007. Budowa ekranów akustycznych w ul. Zakopiańskiej po stronie nieparzystej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Zawiłej.

 • Pobierz uchwałę nr XIII/121/2007

  XIII/121/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, budowa parkingu naziemnego, budowa infrastruktury technicznej i drogowej na działkach nr 195/9, 194/41, 194/43, 194/23, 194/25, 194/26, 194/45, 194/22, 194/24, 168/7, 167/9, 167/8 obr.48 Podgórze, rozbudowa infrastruktury technicznej oraz przebudowa drogi na działkach nr 195/8, 194/34, 194/44, 194/36, 194/32, 194/38, 195/6, 196/1, 196/2, 167/4, 167/6 obr. j.w. przebudowa wjazdów z działek nr 167/9, 168/7, 194/22, na działki nr 167/8, 168/6, 194/44, 167/4, 168/2, 194/36 obr.48 Podgórze oraz z działek nr 194/22, 194/45, 194/43 na działki nr 194/44, 194/42, 194/36, 194/34, 194/33 obr.48 Podgórze, oraz z działek nr 194/43, 194/41 na działki nr 194/40, 194/34, 194/30, 194/33 obr. 48 Podgórze oraz z działek nr 194/41, 195/9 na działki nr 195/8, 194/40 obr 48 Podgórze w rejonie ulicy Połomskiego w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XIII/120/2007

  XIII/120/2007. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami w parterze i wbudowanymi garażami, miejscami postojowymi naziemnymi na terenie części działki nr 116/4, i na działce nr 720/2 obr. 44 Podgórze oraz na terenie części działki nr 627/9 i na działce nr 720/1obr 33 Podgórze, budowa dwóch wjazdów z działki drogowej nr 720/3 obr. 33 Podgórze oraz infrastruktury technicznej (w tym przełożenie gazociągu)na w/w działkach przy ul. Kościuszkowców w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr XIII/119/2007

  XIII/119/2007. Korekty Uchwały Nr X/86/2007 z dnia 13.06.2007r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr XIII/118/2007

  XIII/118/2007. Korekta listy rankingowej zadań powierzonych Rady Dzielnicy IX na 2007 rok.

 • Pobierz uchwałę nr XIII/117/2007

  XIII/117/2007. Korekty Uchwały Nr LIV/319/2006 z dnia 20.06.2006 r. w sprawie przeznaczenia środków na zadania priorytetowe na rok 2007.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

28 sierpnia (środa), godz.18.00

Inicjatywy obywatelskie