Przejdź do treści

Uchwały

IX Sesja Rady Dzielnicy IX, 26 czerwca 2019r.

Uchwała Nr VII/ 64 /2019 w sprawie nadania imienia Feliska Skalskiego skwerowi znajdującemu się pomiędzy ul. Łukasińskiego a ul. Huculską.

Uchwała Nr VII/ 65 /2019 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Uchwała Nr VII/ 66 /2019 w sprawie wydania opinii na zawarcie umowy przez Szkołę Podstawową nr 56, dotyczącą najmu powierzchni dachwoej Orange Polska Spółka Akcyjna.

Uchwała Nr VII/ 67 /2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kępnej 15 w Krakowie.

Uchwała Nr VII/ 68 /2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Zakopiańskiej 99 w Krakowie.

Uchwała Nr VII/ 69 /2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Żywieckiej 12 w Krakowie.

Uchwała Nr VII/ 70 /2019 w sprawie wniosku o odstąpienie od procedury zbycia działek 82/54, 82/57, 82/60.

VIII Sesja Rady Dzielnicy IX, 22 maja 2019r.

Uchwała Nr VII/ 54 /2019 w sprawie sprawozdania z Działalności Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2018.

Uchwała Nr VII/ 55 /2019 w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego.

Uchwała Nr VII/ 56 /2019 w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 zadania pn. Budowa chodnika w ul. Huculskiej, Turonia i Łukasińskiego w Krakowie.

Uchwała Nr VII/ 57 /2019 w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Uchwała Nr VII/ 58 /2019 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki na rok 2019.

Uchwała Nr VII/ 59 /2019 w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Uchwała Nr VII/ 60 /2019 w sprawie opinii dotyczącej przebiegu granic Dzielnic VIII, IX i X.

Uchwała Nr VII/ 61 /2019 w sprawie Filii nr 32 Biblioteki Kraków, przy ul. Żywieckiej 32.

Uchwała Nr VII/ 62/2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kościuszkowców 4 w Krakowie.

Uchwała Nr VII/ 63/2019 w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

VII Sesja Rady Dzielnicy IX, 10 kwietnia 2019r.

Uchwała Nr VII/ 53 /2019 w sprawie przekazania prawa trwałego zarządu działek 82/54, 82/57, 82/60.

Uchwała Nr VII/ 52 /2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ulicy Żywieckiej 12 Krakowie.

Uchwała Nr VII/ 51 /2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kościuszkowców 4 Krakowie.

Uchwała Nr VII/ 50 /2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Zakopiańskiej 103A Krakowie.

Uchwała Nr VII/ 49 /2019 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Polityki Społecznej Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr VII/ 48 /2019 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr VII/ 47 /2019 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr VII/ 46 /2019 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr VII/ 45 /2019 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji, Kultury i Tradycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr VII/ 44 /2019 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr VII/ 43 /2019 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia” na lata 2019 – 2023.

Uchwała Nr VII/ 42 /2019 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych” na lata 2019 – 2023.

Uchwała Nr VII/ 41 /2019 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” na lata 2019 – 2023.

Uchwała Nr VII/ 40 /2019 w sprawie ograniczenia parkowania na ul. Hoffmanowej, Do Wilgi i Deotymy.

Uchwała Nr VII/ 39 /2019 w sprawie wprowadzenia oznakowania D-40 „strefa zamieszkania” na ul. Kwietnej w Krakowie.

Uchwała Nr VII/ 38 /2019 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Uchwała Nr VII/ 37 /2019 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

20 listopada (środa), godz.19.00

Inicjatywy obywatelskie