Przejdź do treści

Uchwały

XXXIX sesja Rady Dzielnicy IX, 26 czerwca 2017

Uchwała Nr XXXIX/265/2017 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku usługowo-mieszkalnego (wielorodzinnego) z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr 9/1, 10/2 obr. 45 jedn.ewid. Podgórze i części działek nr 94, 14, 15/2, 15/1 obr. 45 jedn.ewid. Podgórze przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie.

Uchwała Nr XXXIX/264/2017 w sprawie korekty podziału środków finansowych na zadanie: "Obsługa Dzielnic" na rok 2017.

Uchwała Nr XXXIX/263/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

XXXVIII sesja Rady Dzielnicy IX, 26 maja 2017

Uchwała Nr XXXVIII/262/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Zakopiańskiej 101 Krakowie.

Uchwała Nr XXXVIII/261/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Żywieckiej 44 Krakowie.

Uchwała Nr XXXVIII/260/2017 w sprawie zmiany obecnej nazwy ul. J.Marcika w Krakowie, położonej na obszarze Dzielnicy IX.

Uchwała Nr XXXVIII/259/2017 w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 zadania pn. Wykonanie remontu pasa jezdnego w ulicy Sielskiej w Krakowie.

Uchwała Nr XXXVIII/258/2017 w sprawie wstępnej listy zadań Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Uchwała Nr XXXVIII/257/2017 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Uchwała Nr XXXVIII/256/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

XXXVII sesja Rady Dzielnicy IX, 13 kwietnia 2017

Uchwała Nr XXXVII/255/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kościuszkowców 4 w Krakowie.

Uchwała Nr XXXVII/254/2017 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

Uchwała Nr XXXVII/253/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki na rok 2017.

Uchwała Nr XXXVII/252/2017 w sprawie Projektu budowlanego stała organizacja ruchu dla wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielniana w Krakowie Podgórzu działka Nr 326/7, obr.32.

Uchwała Nr XXXVII/251/2017 w sprawie Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki oraz poziomu rozdysponowania środków za 2016 rok.

Najbliższe posiedzenie rady

6.11.2017 r., godz. 18.30 XLIV sesja Rady Dzielnicy IX

6.11.2017 r., godz. 20.30 XLV sesja (nadzwyczajna) Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów