Przejdź do treści

Uchwały

XX Sesja Rady Dzielnicy IX, 27 maja 2020r.

Uchwała Nr XX/ 134 /2020 w sprawie wstąpienia pana Macieja Bały do składu osobowego Rady Dzielnicy IX Łągiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr XX/ 135 /2020 w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2021.

Uchwała Nr XX/ 136 /2020 w sprawie dzierżawy części nieruchomości oznaczonej jako nr 332/1 obr 43 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ulicy Krochmalniki w Krakowie.

XIX Sesja Rady Dzielnicy IX, 29 kwietnia 2020r.

Uchwała Nr XIX/ 128 /2020 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr XIX/ 129 /2020 w sprawie wykonania tablic i ich montażu w Parku Solvay w Krakowie.

Uchwała Nr XIX/ 130 /2020 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Uchwała Nr XIX/ 131 /2020 w sprawie postawienia figurki Św. Jakuba Apostoła na placu przed kościołem ul. Hm. Millana 13.

Uchwała Nr XIX/ 132 /2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr XIX/ 133 /2020 w sprawie dzierżawy części nieruchomości oznaczonej nr 332/1 obr 43 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej w rejonie ulicy Krochmalniki w Krakowie.

XVIII Sesja Rady Dzielnicy IX, 11 marca 2020r.

Uchwała Nr XVIII/ 124 /2020 w sprawie uchylenia Uchwały nr XIV/99/2019 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki z dnia 20.11.2019r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od zbycia działek nr 82/54, 82/57, 82/60 obręb 47 jednostka ewidencyjna Podgórze.

Uchwała Nr XVIII/ 125 /2020 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Uchwała Nr XVIII/ 126 /2020 w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w latach 2020/2021.

Uchwała Nr XVIII/ 127 /2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki w 2019 roku.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

21 października (środa), 
godz. 17:00

Inicjatywy obywatelskie