Przejdź do treści

Uchwały

XXXII Sesja Rady Dzielnicy IX, 26 maja 2021r.

Uchwała Nr XXXII/ 185 /2021 w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2022.

Uchwała Nr XXXII/ 186 /2021 w sprawie inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz częścią usługową na działkach nr 6/4, 6/2 obr. 48 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 6/4, 6/2, oraz 431/3 obr. 48 Podgórze przy ul. Fredry/ Strumiennej w Krakowie”.

Uchwała Nr XXXII/ 187 /2021 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2021.

Uchwała Nr XXXII/ 188 /2021 w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Zdunów oraz na ul. Żywieckiej w Krakowie.

XXXI Sesja Rady Dzielnicy IX, 21 kwietnia 2021r.

Uchwała Nr XXXI/ 182 /2021 w sprawie inwestycji pn. „Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr 194/362 obr. 43 Podgórze przy ul. Obozowej w Krakowie”.

Uchwała Nr XXXI/ 183 /2021 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2021.

Uchwała Nr XXXI/ 184 /2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki w 2020 roku.

XXX Sesja Rady Dzielnicy IX, 24 marca 2021r.

Uchwała Nr XXX/ 176 /2021 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2021.

Uchwała Nr XXX/ 177 /2021 w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w latach 2021/2022.

Uchwała Nr XXX/ 178 /2021 w sprawie zgłoszenia kandydatury do przyznania nagrody „Bezpieczny Kraków”.

Uchwała Nr XXX/ 179 /2021 w sprawie ustawienia znaku B-35 „zakaz postoju” na ul. Niemcewicza , na wysokości i po stronie marketu „Biedronka”.

Uchwała Nr XXX/ 180 /2021 w sprawie inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma garażami podziemnymi na działce nr 290/7 obr.32 Podgórze oraz dwoma zjazdami na działce nr 428 obr. 32 Podgórze i infrastrukturą techniczną na działkach nr 290/7, 290/4, 335/9, 428 obr. 32 Podgórze oraz 354/14, 354/19 obr. 46 Podgórze przy ul. Do Wilgi, Zakopiańskiej w Krakowie”.

Uchwała Nr XXX/ 181 /2021 w sprawie Projektu wykonawczego : Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej - Tom 18.2. Projekt wykonawczy Zieleni projektowanej aktualizacja uzgodnienia.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

22 września (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie