Przejdź do treści

Uchwały

IV Sesja Rady Dzielnicy IX, 21 lutego 2024r.

Uchwała Nr IV/ 26 /2024 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Orzechowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Pobierz uchwałę nr IV / 26 /2024

Uchwała Nr IV/ 27 /2024 w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Jeleniogórskiej.

Pobierz uchwałę nr IV / 27 /2024

Uchwała Nr IV/ 28 /2024 w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Marcika w Krakowie.

Pobierz uchwałę nr IV / 28 /2024

Uchwała Nr IV/ 29 /2024 w sprawie ustawienia znaku B-36 na ulicy Chochołowskiej w Krakowie.

Pobierz uchwałę nr IV / 29 /2024

Uchwała Nr IV/ 30 /2024 w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr IV / 30 /2024

Uchwała Nr IV/ 31 /2024 w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/276/2023 z dnia 12.07.2023r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki na rok 2024.

Pobierz uchwałę nr IV / 31 /2024

III Sesja Rady Dzielnicy IX, 31 stycznia 2024r.

Uchwała Nr III/ 13 /2024 w sprawie przystąpienia do XI edycji Budżetu Obywatelskiego w roku 2024.

Pobierz uchwałę nr III / 13 /2024

Uchwała Nr III/ 14 /2024 w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr III / 14 /2024

Uchwała Nr III/ 15 /2024 w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr III / 15 /2024

Uchwała Nr III/ 16 /2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr III / 16 /2024

Uchwała Nr III/ 17 /2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr III / 17 /2024

Uchwała Nr III/ 18 /2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury i Tradycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr III / 18 /2024

Uchwała Nr III/ 19 /2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr III / 19 /2024

Uchwała Nr III/ 20 /2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr III / 20 /2024

Uchwała Nr III/ 21 /2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr III / 21 /2024

Uchwała Nr III/ 22 /2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr III / 22 /2024

Uchwała Nr III/ 23 /2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr III / 23 /2024

Uchwała Nr III/ 24 /2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr III / 24 /2024

Uchwała Nr III/ 25 /2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr III / 25 /2024

II Sesja Rady Dzielnicy IX, 17 stycznia 2024r.

Uchwała Nr II/ 2 /2024 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr II / 2 /2024

Uchwała Nr II/ 3 /2024 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr II / 3 /2024

Uchwała Nr II/ 4 /2024 w sprawie upoważnienia Zarządu do wyboru przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań, o których mowa w §3 pkt. 5 Statutu Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki. oraz do występowania z wnioskami, o których mowa w §3 pkt 3 Statutu Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr II / 4 /2024

Uchwała Nr II/ 5 /2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr II / 5 /2024

Uchwała Nr II/ 6 /2024 w sprawie powołania Komisji ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr II / 6 /2024

Uchwała Nr II/ 7 /2024 w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury i Tradycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr II / 7 /2024

Uchwała Nr II/ 8 /2024 w sprawie powołania Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr II / 8 /2024

Uchwała Nr II/ 9 /2024 w sprawie powołania Komisji Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr II / 9 /2024

Uchwała Nr II/ 10 /2024 w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr II / 10 /2024

Uchwała Nr II/ 11 /2024 w sprawie powołania Komisji ds. Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr II / 11 /2024

Uchwała Nr II/ 12 /2024 w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr II / 12 /2024

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

19 czerwca (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie