Przejdź do treści

Uchwały

XXXIV sesja Rady Dzielnicy IX, 31 stycznia 2017

Uchwała Nr XXXIV/234/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy  ul. A. Fredry 4D w Krakowie.

Uchwała Nr XXXIV/233/2017 w sprawie korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borek Fałęcki – Północ”.

Uchwała Nr XXXIV/232/2017 w sprawie Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowie.

Uchwała Nr XXXIV/231/2017 w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

Uchwała Nr XXXIV/230/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

XXXIII sesja Rady Dzielnicy IX, 13 stycznia 2017

Uchwała Nr XXXIII/229/2017 w sprawie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”.

Uchwała Nr XXXIII/228/2017 w sprawie korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Liban”.

Uchwała Nr XXXIII/227/2017 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Uchwała Nr XXXIII/226/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

XXXII sesja Rady Dzielnicy IX, 19 grudnia 2016

Uchwała Nr XXXII/225/2016 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Żywieckiej 32 w Krakowie.

Uchwała Nr XXXII/224/2016 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 145/9, 145/10, 152/3, 152/8 obr. 43 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową zjazdu z działek nr 145/1 obr. 43 jedn. ewid. Podgórze i nr. 700 obr. 33 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Zdunów w Krakowie.

Najbliższe posiedzenie rady

26.05.2017 r., godz. 18.30 XXXVIII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów