Przejdź do treści

Uchwały

VI Sesja Rady Dzielnicy IX, 13 marca 2019r.

Uchwała Nr VI/36/2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie                                                      

Uchwała Nr VI/35/2019 w sprawie wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowywanego przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych.

Uchwała Nr VI/34/2019 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX
Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Uchwała Nr VI/33/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/364/2018 z dnia 20.07.2019r. z późn. zm. w sprawie
rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki na rok 2019.

V nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy IX, 27 lutego 2019 r.

Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki

Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Uchwała Nr V/31/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr V/32/2019 w sprawie wprowadzenia progów zwalniających w ulicy Podhalańskiej w Krakowie. 

IV Sesja Rady Dzielnicy IX, 11 lutego 2019 r.

Uchwała Nr IV/27/2019 w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki

Uchwała Nr IV/26/2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie

Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie

Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4F w Krakowie

Uchwała Nr IV/23/2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie

Uchwała Nr IV/22/2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie

Uchwała Nr IV/21/2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ulicy Żywieckiej 44 w Krakowie

Uchwała Nr IV/20/2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4F w Krakowie

Uchwała Nr IV/19/2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ulicy Zakopiańskiej 101 w Krakowie

Uchwała Nr IV/18/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Polityki Społecznej Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Uchwała Nr IV/17/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Uchwała Nr IV/16/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Uchwała Nr IV/15/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji,Kultury i Tradycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Uchwała Nr IV/14/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji  Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Uchwała Nr IV/13/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

28 sierpnia (środa), godz.18.00

Inicjatywy obywatelskie