Przejdź do treści

Uchwały

XXXV sesja Rady Dzielnicy IX, 9 lutego 2017

Uchwała Nr XXXV/236/2017 w sprawie opinii do planu działań priorytetowych dla rejonu nr 11 i 13 Komisariatu Policji V w Krakowie w Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki.

Uchwała Nr XXXV/235/2017 w sprawie opinii  dotyczącej wstępnego projektu zmian w statutach Dzielnic.

XXXIV sesja Rady Dzielnicy IX, 31 stycznia 2017

Uchwała Nr XXXIV/234/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy  ul. A. Fredry 4D w Krakowie.

Uchwała Nr XXXIV/233/2017 w sprawie korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borek Fałęcki – Północ”.

Uchwała Nr XXXIV/232/2017 w sprawie Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowie.

Uchwała Nr XXXIV/231/2017 w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

Uchwała Nr XXXIV/230/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

XXXIII sesja Rady Dzielnicy IX, 13 stycznia 2017

Uchwała Nr XXXIII/229/2017 w sprawie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”.

Uchwała Nr XXXIII/228/2017 w sprawie korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Liban”.

Uchwała Nr XXXIII/227/2017 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Uchwała Nr XXXIII/226/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Najbliższe posiedzenie rady

XL sesja Rady Dzielnicy IX 31.07.2017 r., godz. 18.30

Informacje dla Seniorów