Przejdź do treści

Uchwały

LIV sesja Rady Dzielnicy IX, 6 czerwca 2018

Uchwała Nr LIV/356/2018 w sprawie projektu zagospodarowania istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego w Krakowie.

Uchwała Nr LIV/355/2018 w sprawie zmiany lokalizacji planowanej przez Gminę Miejską Kraków inwestycji: budowa budynku mieszkalnego gminnego w Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki przy ul. Fredry.

LIII sesja Rady Dzielnicy IX, 22 maja 2018

Uchwała Nr LIII/354/2018 w sprawie budowy chodnika w ulicach Huculskiej i Turonia.

Uchwała Nr LIII/353/2018 w sprawie projektu budowlanego „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego o napięciu znamionowym poniżej 1kV przy ul. Kułakowskiego, Krępy i Cesarza na dz. Nr 194/154, 194/254 obr. 0043 Kraków–Podgórze”.

Uchwała Nr LIII/352/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kościuszkowców 4 Krakowie.

Uchwała Nr LIII/351/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Zakopiańskiej 101 Krakowie.

Uchwała Nr LIII/350/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Żywieckiej 32 Krakowie.

Uchwała Nr LIII/349/2018 w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019. Uchwała Nr LIII/348/2018 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Uchwała Nr LIII/347/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Uchwała Nr LIII/346/2018 w sprawie Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na działkach nr 235/1, 235/2, 236/1, 236/2, 239/1, 239/2 obr. 32 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową zjazdu oraz drogi dojazdowej na działkach nr 334 i 409/5 obr. 32 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Hoffmanowej/Zakopiańskiej w Krakowie.

Uchwała Nr LIII/345/2018 w sprawie Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki oraz poziomu rozdysponowania środków za 2017 rok.

LII sesja Rady Dzielnicy IX, 17 kwietnia 2018

Uchwała Nr LII/344/2018 w sprawie Projektu koncepcyjnego budowy ul. 8 Pułku Ułanów w Krakowie.

Uchwała Nr LII/343/2018 w sprawie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa regulujących zasady sprzedaży napojów alkoholowych.

Uchwała Nr LII/342/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Uchwała Nr LII/341/2018 w sprawie zadania pn. Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy na odcinku od nr 64 do mostku przy ul. Falowej.

Uchwała Nr LII/340/2018 w sprawie: korekty uchwały Nr LI/338/2018 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki z dnia 28.03.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/266/2017 z dnia 31.07.2017r  sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy  IX Łagiewniki–Borek Fałęcki na rok 2018.

Najbliższe posiedzenie rady

16.08.2018 r., godz. 18.30, LVIII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów