Przejdź do treści

Uchwały

LI sesja Rady Dzielnicy IX, 28 marca 2018

Uchwała Nr LI/339/2018 w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa parku rzecznego Wilga w zakresie budowy ciągów pieszych, rowerowych, pieszo- jezdnych,  zjazdu do ul. Rzemieślniczej, parkingów rowerowych, schodów terenowych, rampy, amfiteatru, pomostów, parkingu, obiektów małej architektury oraz sieci oświetlenia z infrastrukturą techniczną, instalacji elektroenergetycznych wraz ze zmianą zagospodarowania i ukształtowania terenu, na działkach nr 103/25, 121/11, 121/12, 121/13, 121/14, 121/23, 121/18, 121/24, 288/3, 303 obr. 30 Podgórze, 134/12 obr. 31 Podgórze, 3/2, 3/5, 4/3, 4/4, 4/6, 4/8, 4/9, 304, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 308/7, 329, 358/7, 359/8, 414/10 obr. 32 Podgórze przy ulicach Brożka, Borsuczej, Ruczaj, Rzemieślniczej w Krakowie”.

Uchwała Nr LI/338/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/266/2017 z dnia 31.07.2017r  sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy  IX Łagiewniki – Borek Fałęcki na rok 2018.

L sesja Rady Dzielnicy IX, 20 marca 2018

Uchwała Nr L/337/2018 w sprawie „Koncepcji budowy chodnika w ul. Huculskiej na odcinku od ul. Turonia do ulicy Huculskiej nr 13D”.

Uchwała Nr L/336/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Las Borkowski”.

Uchwała Nr L/335/2018 w sprawie przekazania prawa trwałego zarządu – ul. Kościuszkowców 6.

Uchwała Nr L/334/2018 w sprawie opinii dotyczącej przebiegu granic Dzielnic VIII, IX i X.

Uchwała Nr L/333/2018 w sprawie limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki.

Uchwała Nr L/332/2018 w sprawie Wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki na 2018 rok.

Uchwała Nr L/331/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX   Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

XLIX sesja Rady Dzielnicy IX, 20 lutego 2018

Uchwała Nr XLIX/330/2018 w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”.

Uchwała Nr XLIX/329/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Do Wilgi 11 Krakowie.

Uchwała Nr XLIX/328/2018 w sprawie przyznania Odznaki Honoris Gratia Szkole Podstawowej Nr 49 w Krakowie.

Uchwała Nr XLIX/327/2018 w sprawie wykonania tablic i ich montażu w celu oznakowani alejki w Parku Solvay.

Uchwała Nr XLIX/326/2018 w sprawie posadzenia na terenie Parku Solvay „Dębów katyńskich”.

Uchwała Nr XLIX/325/2018 w sprawie wprowadzenia znaku B-35 na ulicy Pocztowej w Krakowie.

Uchwała Nr XLIX/324/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Najbliższe posiedzenie rady

22.06.2018 r., godz. 18.30, LV sesja (nadzwyczajna) Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów