Przejdź do treści

Uchwały

XLII sesja Rady Dzielnicy IX, 28 września 2017

Uchwała Nr XLII/293/2017 w sprawie wprowadzenia „strefy zamieszkania” na ul. Tokarskiej w Krakowie.

Uchwała Nr XLII/292/2017 w sprawie przejścia dla pieszych na ulicy Montwiłła-Mireckiego.

Uchwała Nr XLII/291/2017 w sprawie sprzedaży części działki nr 196/2 położonej w Krakowie obr. 48 j.e. Podgórze.

Uchwała Nr XLII/290/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Zakopiańskiej 103 A Krakowie.

Uchwała Nr XLII/289/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy A. Fredry 63 Krakowie.

Uchwała Nr XLII/288/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy  ulicy Zakopiańskiej 101 Krakowie.

Uchwała Nr XLII/287/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Żywieckiej 40 Krakowie.

Uchwała Nr XLII/286/2017 w sprawie korekty Uchwały Nr XL/267/2017 z dnia 31.07.2017r. w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert w 2018 r. w ramach współpracy Gminy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi.

Uchwała Nr XLII/285/2017 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Uchwała Nr XLII/284/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Uchwała Nr XLII/283/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Uchwała Nr XLII/282/2017 w sprawie przejścia wyniesionego ul. Cegielniana/Wałbrzyska w Krakowie.

XLI sesja Rady Dzielnicy IX, 24 sierpnia 2017

Uchwała Nr XLI/281/2017 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w  2018 roku.

Uchwała Nr XIL/280/2017 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Uchwała Nr XLI/279/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

XL sesja Rady Dzielnicy IX, 31 lipca 2017

Uchwała Nr XL/278/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kępnej 17 w Krakowie.

Uchwała Nr XL/277/2017 w sprawie wydania opinii na zawarcie umowy.

Uchwała Nr XL/276/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego (drogi rowerowej i ciągu pieszego) wraz z oświetleniem od ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawiłej w Krakowie, na działkach nr 1/108, 1/83, 1/84, 1/85 obr. 44 Podgórze, 3/10, 1/4 obr. 68 Podgórze.

Uchwała Nr XL/275/2017 w sprawie wniosków do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2018.

Uchwała Nr XL/274/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na Osiedlu Cegielniane w  Krakowie.

Uchwała Nr XL/273/2017 w sprawie korekty załącznika do statutu Dzielnicy IX.

Uchwała Nr XL/272/2017 w sprawie wprowadzenia progów zwalniających w ul. Żywieckiej w Krakowie.

Uchwała Nr XL/271/2017 w sprawie wprowadzenia progu zwalniającego w ul. Podhalańskiej w Krakowie.

Uchwała Nr XL/270/2017 w sprawie wprowadzenia „strefy zamieszkania” na ul. Marcika w Krakowie.

Uchwała Nr XL/269/2017 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Uchwała Nr XL/268/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Uchwała Nr XL/267/2017 w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert w 2018 r. w ramach współpracy Gminy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi.

Uchwała Nr XL/266/2017 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Najbliższe posiedzenie rady

30.01.2018 r., godz. 18.30 XLVII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów