Przejdź do treści

Uchwały

XLV Sesja Rady Dzielnicy IX, 22 czerwca 2022r.

Uchwała Nr XLV/ 236 /2022 w sprawie poszerzenie projektowanej na Trasie Łagiewnickiej „Strefy zamieszkania”.

XLIV Sesja Rady Dzielnicy IX, 27 maja 2022r.

Uchwała Nr XLIV/ 234 /2022 w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2023.

Uchwała Nr XLIV/ 235 /2022 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2021-2023.

XLIII Sesja Rady Dzielnicy IX, 28 kwietnia 2022r.

Uchwała Nr XLIII/ 227 /2022 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2022.

Uchwała Nr XLIII/ 228 /2022 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2022 roku.

Uchwała Nr XLIII/ 229 /2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki w 2021 roku.

Uchwała Nr XLIII/ 230 /2022 w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi, dojściem, dojazdem oraz stanowiskami postojowymi naziemnymi na działkach nr 190/8, 190/9, 191/5, 191/6 obr. 32 Podgórze przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie”.

Uchwała Nr XLIII/ 231 /2022 w sprawie projektu „Przebudowa ulicy Do Wilgi na długości 95,09 m polegająca na rozbudowie jezdni, wyniesieniu tarczy skrzyżowania, budowie chodnika, wraz z odwodnieniem i oświetleniem , oraz budową dwóch zjazdów indywidualnych na działkę nr 290/7 obręb 32 Podgórze w Krakowie”.

Uchwała Nr XLIII/ 232 /2022 w sprawie likwidacji progów zwalniających i zainstalowaniu innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ulicy Podhalańskiej w Krakowie.

Uchwała Nr XLIII/ 233 /2022 w sprawie montażu progów zwalniających w ul. M.Mireckiego i w ul. Rynek Fałęcki, przy skrzyżowaniu z ulicą Kościuszkowców.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

27 października (czwartek), 
godz. 17:00

Inicjatywy obywatelskie