Przejdź do treści

Uchwały

XVIII Sesja Rady Dzielnicy IX, 11 marca 2020r.

Uchwała Nr XVIII/ 124 /2020 w sprawie uchylenia Uchwały nr XIV/99/2019 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki z dnia 20.11.2019r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od zbycia działek nr 82/54, 82/57, 82/60 obręb 47 jednostka ewidencyjna Podgórze.

Uchwała Nr XVIII/ 125 /2020 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Uchwała Nr XVIII/ 126 /2020 w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w latach 2020/2021.

Uchwała Nr XVIII/ 127 /2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki w 2019 roku.

XVII Sesja Rady Dzielnicy IX, 5 lutego 2020r.

Uchwała Nr XVII/ 117 /2020 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/65/2019 z dnia 26.06.2019r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki na rok 2020.

Uchwała Nr XVII/ 118 /2020 w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Deotymy w Krakowie.

Uchwała Nr XVII/ 119 /2020 w sprawie zamontowania lustra na zakręcie ul. Borsuczej.

Uchwała Nr XVII/ 120 /2020 w sprawie zamontowania strzałki sygnalizacyjnej do skrętu warunkowego na skrzyżowaniu od ul. Fredry w ul. Tischnera.

Uchwała Nr XVII/ 121 /2020 w sprawie zamontowania lustra przy wyjeździe z budynków przy ul. Fredry nr 15 , 15 a-f.

Uchwała Nr XVII/ 122 /2020 w sprawie inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem na dz. Nr 351, 352 obr. 32 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną na dz. rr 98/3, 96/4, 320 obr. 32 Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Borsuczej (dz. 414/10 obr. jw.) przy ul. Nowotarskiej/ Borsuczej w Krakowie.

Uchwała Nr XVII/ 123 /2020 w sprawie inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem na dz. nr 350, 351, 352 obr. 32 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 98/3, 96/4, 320 obr. 32 Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Borsuczej (dz. 414/10 obr. jw.) przy ul. Nowotarskiej/ Borsuczej w Krakowie.

XVI Sesja Rady Dzielnicy IX, 22 stycznia 2020r.

Uchwała Nr XVI/ 107 /2020 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Uchwała Nr XVI/ 108 /2020 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2020.

Uchwała Nr XVI/ 109 /2020 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 56 przy ul. Fredry 65 budynków po XXXIII Liceum Ogólnokształcącym i Branżowej Szkole I stopnia nr 22 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 oraz budynku dawnego Domu Nauczyciela przy ul. Fredry 63 w Krakowie .

Uchwała Nr XVI/ 110 /2020 w sprawie wniosku o przyznanie przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaki Honoris Gratia.

Uchwała Nr XVI/ 111 /2020 w sprawie nadania nazwy alejce w Parku Solvay w Krakowie.

Uchwała Nr XVI/ 112 /2020 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Uchwała Nr XVI/ 113 /2020 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Uchwała Nr XVI/ 114 /2020 w sprawie inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze niektórych budynków z miejscami postojowymi i garażami podziemnymi, drogami dojazdowymi , wjazdami oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 235/31, 235/41(północna i wschodnia część działki), 243/7 obr. 47 jedn. ewid. Podgórze oraz na działce nr 431/3 obr. 46 jedn. ewid. Podgórze, przy ul. A. Fredry i ul. J.Turowicza w Krakowie.

Uchwała Nr XVI/ 115 /2020 w sprawie inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze niektórych budynków z miejscami postojowymi i garażami podziemnymi, drogami dojazdowymi , wjazdami oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 235/31, 235/41(północna część działki), 243/7 obr. 47 jedn. ewid. Podgórze oraz na działce nr 431/3 obr. 46 jedn. ewid. Podgórze, przy ul. A. Fredry i ul. J.Turowicza w Krakowie.

Uchwała Nr XVI/ 116 /2020 w sprawie strzałki wyjazdu z ul. Kościuszkowców w prawo w ul. Zakopiańskiej.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 sierpnia (środa),
godz. 18:00

Inicjatywy obywatelskie