Przejdź do treści

Uchwały

LIX sesja Rady Dzielnicy IX, 11 września 2018

Uchwała Nr LIX/384/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kępnej 6 w Krakowie.

Uchwała Nr LIX/383/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Żywieckiej 26 w Krakowie.

Uchwała Nr LIX/382/2018 w sprawie Koncepcji zagospodarowania do projektu zamiennego budowy ogródka  jordanowskiego Do Wilgi w Krakowie.

Uchwała Nr LIX/381/2018 w sprawie „Dębów Pamięci” oraz tablic pamiątkowych na terenie Parku Solvay.

Uchwała Nr LIX/380/2018 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Uchwała Nr LIX/379/2018 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadania z terenu Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki.

Uchwała Nr LIX/378/2018 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadania z terenu Dzielnicy IX  Łagiewniki–Borek Fałęcki.

Uchwała Nr LIX/377/2018 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w  2019 roku.

Uchwała Nr LIX/376/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Uchwała Nr LIX/375/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

LVIII sesja Rady Dzielnicy IX, 16 sierpnia 2018

Uchwała Nr LVIII/374/2018 w sprawie wydania opinii dla projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic.

Uchwała Nr LVIII/373/2018 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadania z terenu Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki.

Uchwała Nr LVIII/372/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Uchwała Nr LVIII/371/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

LVII sesja Rady Dzielnicy IX, 20 lipca 2018

Uchwała Nr LVII/370/2018 w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi.

Uchwała Nr LVII/369/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Zakopiańskiej 99 w Krakowie.

Uchwała Nr LVII/368/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego  pn. „Budowa budynku biurowo- usługowego wraz z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną  (trafostacja wbudowana , kotłownia gazowa) w miejsce istniejącego budynku handlowego na działce nr 2/81 obr. 45 jedn. ewid. Podgórze wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego i budową parkingu naziemnego z wjazdem od ul. Armatury na działkach nr 2/87, 2/88, 2/81, 2/84 oraz części działek nr 2/56, 2/58, 2/64, 2/60, 2/72, 2/93 obr. 45 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Korbońskiego w Krakowie.

Uchwała Nr LVII/367/2018 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadań z terenu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Uchwała Nr LVII/366/2018 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Uchwała Nr LVII/365/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Uchwała Nr LVII/364/2018 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Najbliższe posiedzenie rady

15.11.2018 r., godz. 18.30, LXII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów