Przejdź do treści

Uchwały

IV Sesja Rady Dzielnicy IX, 11 lutego 2019 r.

Uchwała Nr IV/27/2019 w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki

Uchwała Nr IV/26/2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie

Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie

Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4F w Krakowie

Uchwała Nr IV/23/2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie

Uchwała Nr IV/22/2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie

Uchwała Nr IV/21/2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ulicy Żywieckiej 44 w Krakowie

Uchwała Nr IV/20/2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4F w Krakowie

Uchwała Nr IV/19/2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ulicy Zakopiańskiej 101 w Krakowie

Uchwała Nr IV/18/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Polityki Społecznej Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Uchwała Nr IV/17/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Uchwała Nr IV/16/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Uchwała Nr IV/15/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji,Kultury i Tradycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Uchwała Nr IV/14/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji  Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Uchwała Nr IV/13/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

III Sesja Rady Dzielnicy IX, 24 stycznia 2019

Uchwała Nr III/12/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki

Uchwała Nr III/11/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki

Uchwała Nr III/10/2019 w sprawie powołania Komisji Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji  Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki

Uchwała Nr III/9/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki

Uchwała Nr III/8/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury i Tradycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki

Uchwała Nr III/7/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Polityki Społecznej Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki

Uchwała Nr III/6/2019 w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki

Uchwała Nr III/5/2019 w sprawie upoważnienia Zarządu do wyboru przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań, o których mowa w §3 pkt 5 Statutu Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Uchwała Nr III/4/2019 w sprawie wyboru Członka Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Uchwała Nr III/3/2019 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

II Sesja Rady Dzielnicy IX, 14 stycznia 2019

Uchwała Nr II/2/2019 w sprawie ustalenia prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

 Uchwała Nr II/1/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Najbliższe posiedzenie rady

22 maja 2019 roku o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy IX

Inicjatywy obywatelskie