Przejdź do treści

Uchwały

XLVI sesja Rady Dzielnicy IX, 19 grudnia 2017

Uchwała Nr XLVI/316/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ulicy Żywieckiej 12 Krakowie.

Uchwała Nr XLVI/315/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kępnej 15 Krakowie.

Uchwała Nr XLVI/314/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kościuszkowców 4 Krakowie.

Uchwała Nr XLVI/313/2017 w sprawie wprowadzenia znaku B35 na ulicy Pienińskiej w Krakowie.

Uchwała Nr XLVI/312/2017 w sprawie koncepcji stałej organizacji ruchu – progi wyspowe w ciągu ulicy Marcika w Krakowie.

Uchwała Nr XLVI/311/2017 w sprawie planu sytuacyjnego dla zadania pn. Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła-Mireckiego do działki nr 470/2 w Krakowie.

Uchwała Nr XLVI/310/2017 w sprawie wielobranżowej koncepcji dla zadania pn. Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy na odcinku od nr 64 do mostku przy ul. Falowej w Krakowie.

Uchwała Nr XLVI/309/2017 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową lukarn na działce nr 397 obr. 32 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Koszalińskiej 21 w Krakowie.

Uchwała Nr XLVI/308/2017 w sprawie organizacji ruchu w ul. Strumiennej w Krakowie.

Uchwała Nr XLVI/307/2017 w sprawie nadania alejce parkowej w Parku Solvay nazwy „Zuchów Borkowskich”.

Uchwała Nr XLVI/306/2017 w sprawie wyznaczenia szlaku harcerskiego na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr XLVI/305/2017 w sprawie rozbudowy infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 56 przy ul. Fredry w Krakowie.

Uchwała Nr XLVI/304/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działkę 276/4 obr. 46, Podgórze przy ul. Fredry w Krakowie.

Uchwała Nr XLVI/303/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działkę nr 60/1 obr. 44, Podgórze, przy ul. Niecałej w Krakowie.

Uchwała Nr XLVI/302/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki 62/2, 62/5, 62/7, 62/8 obr. 44  Podgórze, przy ul. Kościuszkowców w Krakowie.

XLV sesja Rady Dzielnicy IX, 6 listopada 2017

Podczas XLV sesji Rady Dzielnicy IX w dniu 6 listopada 2017 r. nie podjęto uchwał.

 

XLIV sesja Rady Dzielnicy IX, 6 listopada 2017

Uchwała Nr XLIV/301/2017 w sprawie sprzedaży części działki nr 82/52 oraz części działki nr 82/55  położonej w Krakowie  obr. 47 j.e. Podgórze.

Uchwała Nr XLIV/300/2017 w sprawie zgłoszenia dębu „Henryk” do Konkursu Drzewo Roku 2018.

Uchwała Nr XLIV/299/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Uchwała Nr XLIV/298/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Najbliższe posiedzenie rady

20.03.2018 r., godz. 18.30    L sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów