Przejdź do treści

Uchwały

XXI Sesja Rady Dzielnicy IX, 17 czerwca 2020r.

Uchwała Nr XXI/ 137 /2020 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Uchwała Nr XXI/ 138 /2020 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2020-2021.

Uchwała Nr XXI/ 139 /2020 w sprawie progów zwalniających na ul. Żywieckiej w Krakowie.

Uchwała Nr XXI/ 140 /2020 w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr XXI/ 141 /2020 w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr XXI/ 142 /2020 w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr XXI/ 143 /2020 w sprawie zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa boiska treningowego do piłki nożnej z piłkochwytami o wys. 6m, z budową infrastruktury technicznej : wewnętrznej instalacji elektrycznej z masztami oświetleniowymi o wys. Max 16m ( sztuki) , wewnętrznej kanalizacji deszczowej (retencja i drenaż ), oraz budowa komunikacji wewnętrznej: drogi, placu manewrowego , miejsc postojowych (max 10 stanowisk) , chodników na działce nr 187/3 obr. 43 Podgórze przy ul. Żywieckiej w Krakowie.

XX Sesja Rady Dzielnicy IX, 27 maja 2020r.

Uchwała Nr XX/ 134 /2020 w sprawie wstąpienia pana Macieja Bały do składu osobowego Rady Dzielnicy IX Łągiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr XX/ 135 /2020 w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2021.

Uchwała Nr XX/ 136 /2020 w sprawie dzierżawy części nieruchomości oznaczonej jako nr 332/1 obr 43 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ulicy Krochmalniki w Krakowie.

XIX Sesja Rady Dzielnicy IX, 29 kwietnia 2020r.

Uchwała Nr XIX/ 128 /2020 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr XIX/ 129 /2020 w sprawie wykonania tablic i ich montażu w Parku Solvay w Krakowie.

Uchwała Nr XIX/ 130 /2020 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Uchwała Nr XIX/ 131 /2020 w sprawie postawienia figurki Św. Jakuba Apostoła na placu przed kościołem ul. Hm. Millana 13.

Uchwała Nr XIX/ 132 /2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr XIX/ 133 /2020 w sprawie dzierżawy części nieruchomości oznaczonej nr 332/1 obr 43 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej w rejonie ulicy Krochmalniki w Krakowie.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 sierpnia (środa),
godz. 18:00

Inicjatywy obywatelskie