Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XXVI sesję (nadzwyczajną) w dniu 7 lipca 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXVI/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie kierunków rozwoju i zarządzania terenami zielonymi w Krakowie w latach 2017-2030.

Projekt uchwały Nr XXVI/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekt uchwały Nr XXVI/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2019.

Projekty uchwał na XXV sesję w dniu 27 czerwca 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXV/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa, dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XXV/---/2016, przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. planowanej inwestycji przy ulicach Jagodowej i Żywieckiej.

Projekty uchwał na XXIV sesję w dniu 31 maja 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXIV/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalnu przy ul. Kępnej 15 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXIV/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016.

Projekt uchwały Nr XXIV/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XXIV/---/2016 w sprawie opracowania ZRID dla drogi w Dzielnicy IX w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXIV/---/2016 w sprawie opracowania ZRID dla drogi w Dzielnicy IX w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXIV/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnym garażem na działce nr 235/16 obr. 47 jedn. ew. Podgórze wraz z rozbudową drogi wewnętrznej na działkach nr 243/3, 243/5, 243/6, 243/7, 244/1, 244/2, 9/13, 9/28, 9/29 obr. 47 jedn. ew. Podgórze wraz z budową zjazdu z działki nr 243/7 na działkę nr 235/16 obr. 47 jedn. ew. Podgórze i przebudową zjazdu z działki nr 431/3 obr. 46 jedn. ew. Podgórze przy ul. Fredry w Krakowie".

Projekt uchwały Nr XXIV/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na 2017 rok.

Projekt uchwały Nr XXIV/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wstępnej listy zadań Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

20 marca (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie