Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XVIII sesję w dniu 15 grudnia 2015 r.

 

Projekt uchwały Nr XVIII/---/2015 przygotowany przez grupę radnych w sprawie odwołania radnego Jana Stanisława Pietrasa z funkcji przewodniczącego Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekt uchwały Nr XVIII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w sprawie zastosowania znaku B-35 na ulicy Zdunów.

Projekt uchwały Nr XVIII/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zamontowania DIP na przystanku tramwajowym na żądanie przy ZUS w ul. Zakopiańskiej.

Projekt uchwały Nr XVIII/---/2015 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie opracowania ZRID dla drogi w Dzielnicy IX w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XVIII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie zaopiniowania projektu wykonawczego pn. Budowa chodnika w ul. Zaborze.

Projekt uchwały Nr XVIII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie ustawienia znaku B-36 na ul. Zdunów w Krakowie.

Projekty uchwał na XVII sesję Rady Dzielnicy IX 7. kadencji

 

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2015.

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie zaopiniowania projektu pn. Budowa chodnika w ul. Zdunów na odcinku od ul. Kowalskiej do ul. Żywieckiej - opracowanie dokumentacji projektowej.

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (na cele mieszkalne) zlokalizowanego na działce nr 194 obr. 32 jedn.ewid. Podgórze przy ul. Oraczy 11 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Żywieckiej 12 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Fredry 4 D w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XVII/---/2015 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie przystanku autobusowego na żądanie na trasie autobusu 504.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 sierpnia (środa),
godz. 18:00

Inicjatywy obywatelskie