Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XXXII sesję w dniu 19 grudnia 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXXII/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 145/9, 145/10, 152/3, 152/8 obr. 43 jedn.ewid. Podgórze wraz z budową zjazdu z działek nr 145/1 obr. 43 jedn.ewid. Podgórze i nr 700 obr. 33 jedn.ewid. Podgórze przy ul. Zdunów w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXXII/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Żywieckiej 32 w Krakowie.


Projekty uchwał na XXXI sesję w dniu 25 listopada 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosków do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie Wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty Uchwały Nr III/11/2015 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 20.01.2015 r.

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty Uchwały Nr III/14/2015 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 20.01.2015 r.

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Klementyny Hoffmanowej 19 w Krakowie.

Projekty uchwał na XXX sesję w dniu 28 października 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Komisję ds.Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Dzielnicy IX w sprawie projektu budowy chodnika łączącego ul. Do Wilgi z mostkiem na rzece Wildze.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie opracowania ZRID dla drogi w Dzielnicy IX w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie przywrócenia trasy autobusu linii 504.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosku o przyznanie przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie inicjatywy lokalnej pn. Bezpieczne przejście z Parku Solvay do pętli w Borku Fałęckim.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. Żywieckiej 12 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Kępnej 17 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekt uchwały Nr XXX/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Fredry 4E w Krakowie.


Najbliższe posiedzenie rady

termin kolejnej sesji zostanie podany wkrótce

Inicjatywy obywatelskie