Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XXXIII sesję w dniu 13 stycznia 2017 r.

 

Projekt uchwały Nr XXXIII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie upoważnienia Zarządu do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, o których mowa w  paragrafie 3 pkt. 3, 4 Statutu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Projekt uchwały Nr XXXIII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XXXIII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXIII/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Liban".

Projekt uchwały Nr XXXIII/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Dzielnicy IX w sprawie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa".

Projekty uchwał na XXXII sesję w dniu 19 grudnia 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXXII/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 145/9, 145/10, 152/3, 152/8 obr. 43 jedn.ewid. Podgórze wraz z budową zjazdu z działek nr 145/1 obr. 43 jedn.ewid. Podgórze i nr 700 obr. 33 jedn.ewid. Podgórze przy ul. Zdunów w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XXXII/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Żywieckiej 32 w Krakowie.


Projekty uchwał na XXXI sesję w dniu 25 listopada 2016 r.

 

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wniosków do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie Wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty Uchwały Nr III/11/2015 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 20.01.2015 r.

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty Uchwały Nr III/14/2015 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 20.01.2015 r.

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXI/---/2016 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Klementyny Hoffmanowej 19 w Krakowie.

Najbliższe posiedzenie rady

O terminie VII Sesji poinformujemy wkrótce.

Informacje dla Seniorów