Przejdź do treści

Renata Kurleto

 
Okręg wyborczy nr 11:

BORSUCZA 1, 3, 3A, BROŻKA 24, 24A, 26, 26A, 26B

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

29 marca (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie