Przejdź do treści
22.02.2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Od kiedy będzie trwać Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań?

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce realizowany będzie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 można wziąć poprzez:

• samospis internetowy, odpowiadając samodzielnie na pytania poprzez aplikację dostępną od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl;

• infolinię, dzwoniąc pod numer telefonu 22 279 99 99 i odpowiadając na pytania rachmistrza;

• rozmowę telefoniczną z rachmistrzem, który sam do nas zadzwoni;

• osobiste spotkanie z rachmistrzem w miejscu zamieszkania, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

NSP 2021 – czego będą dotyczyć pytania: • charakterystyki demograficznej;
• aktywności ekonomicznej;
• poziomu wykształcenia;
• niepełnosprawności;
• migracji wewnątrz kraju i poza granice;
• przynależności etniczno-kulturowej;
• gospodarstwa domowego i rodziny;
• zasobów mieszkaniowych.

Dokładny zakres informacji zbieranych w spisie dostępny jest na stronie spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbieracw-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/.

Obowiązek ustawowy

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Każdy zobowiązany jest do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Podstawa prawna Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.).

Tajemnica statystyczna Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.). 

Od 15 marca będzie działać specjalna infolinia pod nr tel.: 22 279 99 99 dla osób, które chcą uzyskać więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 maja (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie