Przejdź do treści
14.09.2020

Znajdziesz pracę, damy Ci pieniądze na kursy

Znajdziesz pracę, damy Ci pieniądze na kursy

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak – mamy dla Ciebie propozycję. Województwo Małopolskie uruchomiło projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”. Dzięki nim możesz wziąć udział w interesującym Cię szkoleniu, a my za nie zapłacimy nawet 85% jego kosztów. Ty dopłacisz tylko niewielką część ceny.

Dofinansowanie w projektach „Kierunek Kariera" i „Kierunek Kariera Zawodowa" można wykorzystać na szkolenia językowe, komputerowe, kursy prawa jazdy, ale również na wszelkie szkolenia zawodowe umożliwiające zmianę lub nabycie nowych kompetencji zawodowych, potwierdzone egzaminami. Dostępna jest także usługa doradztwa zawodowego.

Kto może skorzystać z tej oferty?

 • Musisz mieć minimum 25 lat (nie ma górnej granicy wieku) i musisz pracować.

 • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki).

 • Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, musisz mieć wykształcenie średnie (najwyżej zdaną maturę). 

 • Jeśli ukończyłeś szkołę pomaturalną lub policealną – również masz szansę skorzystać z naszej oferty! Do 30 września prowadzona jest limitowana rekrutacja dla osób, które nie ukończyły 50. roku życia, a legitymują się wykształceniem pomaturalnym lub policealnym. Limit miejsc w obecnej rekrutacji wynosi 3000. Rekrutacje dla osób z wykształceniem pomaturalnym i policealnym będą prowadzone cyklicznie.

Kim jest osoba pracująca? 

Jeżeli:

 • jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub

 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub

 • jesteś rolnikiem,

to jesteś osobą pracującą.

Na co możesz otrzymać pieniądze w formie bonów szkoleniowych?

 • W projekcie „Kierunek Kariera” możesz dostać 180 bonów o wartości 2700 zł (z czego Ty płacisz jedynie 405 zł). Bony możesz przeznaczyć na szkolenia i kursy językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych). 

 • W projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa” możesz otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł (z czego Ty płacisz jedynie 758 zł). Bony możesz przeznaczyć m.in. na kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych, szkolenia zawodowe, język obcy zawodowy, prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi D, T, egzaminy zewnętrzne, studia podyplomowe.

Co trzeba zrobić – krok po kroku

 1. Umów się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”. 

 2. Z doradcą porozmawiasz o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i możliwościach jej rozwoju. Razem sporządzicie Twój Bilans Kariery. Usługa ta pozwoli Ci odkryć, nazwać i uporządkować dotychczasowe doświadczenie oraz umiejętności, a także posiadane zaświadczenia i certyfikaty. W efekcie prowadzonego Bilansu poznasz swoje możliwości, potencjał, kompetencje i przygotujesz wspólnie z doradcą portfolio oraz indywidualny plan rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo, dlatego z doradcą spotkasz się online!

 1. Zamów bony – więcej informacji na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Jak-zrealizowac-bony 

 2. Podpisz umowę/umowy na zakup bonów.

 3. Zapłacić za bony.

 4. Zapisz się na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Gdzie można otrzymać dodatkowe informacje? 

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, pod numerem telefonu 12 619 84 55 lub pisząc na adres kariera@wup-krakow.pl

 
Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

21 października (środa), 
godz. 17:00

Inicjatywy obywatelskie