Przejdź do treści
05.08.2020

Konsultacje społeczne w sprawie statutów dzielnic - przypomnienie

Konsultacje społeczne w sprawie statutów dzielnic - przypomnienie

Przypominamy, iż cały czas trwają konsultacje społeczne w sprawie zmian w statutach Dzielnic Miasta Krakowa. 

Konsultacje odbywają się od 13 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.
 
W ramach konsultacji odbędzie się jeszcze jedno spotkanie otwarte:
10 sierpnia 2020 w godzinach 17.00-19.00 – Urząd Miasta Krakowa, sala Portretowa,
Plac Wszystkich Świętych 3-4

a także dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu (12) 421-41-66 w dniach:
11 i 13 sierpnia 2020 roku w godzinach 15.00-16.30.

Ponadto, w ramach prowadzonych konsultacji, w dniach od 13 lipca do 3 sierpnia 2020 roku
możliwe będzie zadawanie pytań ekspertowi w formie elektronicznej na adres:
bd.umk@um.krakow.pl

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego
w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób:
• przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail:
dialoguj@um.krakow.pl
• wysłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa, Plac Wszystkich
Świętych 3-4, 31-004 Kraków
• dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibach Wydziału ds. Polityki
Społecznej i Zdrowia, przy ulicy Brackiej 10 lub ulicy Dekerta 24
• przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
z dopiskiem „Konsultacje - Statuty Dzielnic”.
• podczas spotkań konsultacyjnych

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

21 października (środa), 
godz. 17:00

Inicjatywy obywatelskie